سرکار خانم شقایق ربیع حاذقی

 

شقایق حاذقی

 

  • رتبه ۳ ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای .علوم پزشکی کاشان