دکتر صادق رحمتی

صادق رحمتی

  • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی
  • رتبه ۳۶ گرایش بالینی کنکور ۹۶
  • رتبه ۶۳ گرایش عمومی کنکور ۹۶
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی
  • رتبه ۱۹ کنکور دکتری روانشناسی
  • دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی روانشناسی بالینی
  • روان درمانگر شناختی_رفتاری(cbt):
  • حیطه های فعالیت:افسردگی.اختلالات اضطرابی.وسواس