دکتر روح الله صولت

  • مشاور دپارتمان دکتری کیهان روان
  • رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی 98
  • رتبه 16 کارشناسی ارشد روانشناسی 95