روانشناسی اجتماعی یکی از شاخه‌های علم روانشناسی است که به صورت متمرکز و هدفمند، در چارچوبی علمی به بررسی روابط و تاثیرات یک شخص با اجتماع می‌پردازد. در نگاهی کلی محققان و پژوهشگران این حوزه، نوع رفتار، تفکر و احساس یک شخص در مقابل افراد جامعه و همچنین تاثیر افراد جامعه بر رفتار، تفکر و احساس یک شخص را کنکاوی می‌کنند. رابرت بارون یکی از محققین برجسته این حوزه روانشناسی اجتماعی را این گونه تعریف می‌کند: « روانشناسی اجتماعی یک زمینه علمی است که به‌دنبال درک ماهیت و علل رفتار فردی در شرایط اجتماعی می‌­باشد.»

رشته روانشناسی اجتماعی یکی از گرایش‌های کارشناسی ارشد روانشناسی است و ما در ادامه این مطلب به بررسی منابع روانشناسی اجتماعی این گرایش برای راهنمایی کامل افرادی که قصد تحصیل در این رشته را دارند خواهیم پرداخت. منابع معرفی شده در این صفحه  از سال 91 تا کنون  همگام با تغییرات اعلامی سازمان سنجش، منبع اصلی مطالعاتی هزاران داوطلب کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بوده است. این منابع، امسال بعد از اعمال آخرین تغییرات لازم بر اساس سوالات کنکور به روز رسانی شده و مورد تایید و استفاده‌ی بسیاری از رتبه‌های تک‌رقمی کنکور‌ ارشد روانشناسی می باشد. رتبه های برتری که دانشجویان دانشگاه های برتر کشور  بوده و از همکاران و مشاوران کیهان هستند.

دروس منتخب در کنکور ارشد روانشناسی اجتماعی

 1. روانشناسی رشد
 2. زبان تخصصی روانشناسی
 3. روانشناسی مرضی (آسیب شناسی روانی) و کودکان استثنایی
 4. آمار و روش تحقیق در روانشناسی
 5. روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
 6. علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی
 7. روانشناسی عمومی

منابع ارشد روانشناسی اجتماعی و ضرایب ارشد روانشناسی

1-متون تخصصی روانشناسی به زبان انگلیسی ضریب 2

درصد رتبه‌های تک‌رقمی در این درس:

 • دامنه: 52 تا 77
 • میانگین: 63

منابع اصلی این درس:

 1. کتاب زبان تخصصی روانشناسی یحیی سیدمحمدی – انتشارات روان
 2. فیلم زبان مقدماتی
 3. فیلم زبان پیشرفته

2- روانشناسی رشد

درصد رتبه‌های تک‌رقمی در این درس:

 • دامنه: 42 تا 89
 • میانگین: 70

منابع اصلی این درس:

 1. روانشناسی رشد – لورا برک – ترجمه سیدمحمدی – 2جلد
 2. نظریه های روانشناسی رشد – ویلیام کرِین – ترجمه یحیی سیدمحمدی – انتشارات رشد
 3. روانشناسی ژنتیک – محمود منصور (جلد اول) و پریرخ دادستان (جلد دوم) – انتشارات سمت

3- روانشناسی مرضی (آسیب شناسی روانی) و کودکان استثنائی ضریب 2

رصد رتبه‌های تک‌رقمی:

 • دامنه: 47 تا 75
 • میانگین: 56

منابع اصلی این درس :

 • خلاصه روانپزشکی – کاپلان و سادوک – ترجمه رضاعی – انتشارات ارجمند – جلد 1، 2 و 3
 • آسیب شناسی روانی – هالجین – ترجمه سیدمحمدی – انتشارات ارسباران – جلد 1 و 2
 • آموزش کودکان استثنائی – سیف نراقی و نادر
 • روانشناسی کودکان استثنائی – دکتری غلامعلی افروز

4-آمار و روش تحقیق ضریب 1

درصد رتبه‌های تک‌رقمی:

 • دامنه: 32 تا 68
 • میانگین: 59

منابع اصلی این درس:

 • آمار توصیفی و استنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی – علی دلاور – انتشارات رشد
 • روش های تحقیق در روانشناسی – علی دلاور – انتشارات ویرایش
 • روش تحقیق در روانشناسی – سرمد و بازرگان

5-علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی ضریب 1

معرفی: این درس که به بررسی نگاه دانشمندان اسلامی نظیر ابن سینا و کندی به روان (نفس) می‌پردازد، به نسبت دیگر دروس کم حجم است، 15 سوال دارد و بسیاری از داوطلبان به خاطر مباحث فلسفی از آن گریزان‌اند.

توضیحات خانم دکتر احسانی، مدرس علم‌النفس

درصد رتبه‌های تک‌رقمی:

 • دامنه: 44 تا 71
 • میانگین: 59

منابع اصلی این درس:

 • علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی – احدی و بنی جمالی – انتشارات علامه
 • روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلام – علی اصغر احمدی – انتشارات

6-روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان ضریب 1

معرفی: کتاب فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان انتشارات پوران پژوهش تالیف دکتر مرتضی پیری به قدری کتاب خوبی است که عمدتاً از آن به جای کتاب‌های دکتر خداپناهی و در کنار سایر کتب استفاده می‌کنیم. این درس در کنکور 15 سوال دارد که معمولاً 60-50 درصد از انگیزش و هیجان و بقیه از روانشناسی فیزیولوژیک است.

درصد رتبه‌های تک‌رقمی:

 • دامنه: 24 تا 69
 • میانگین: 50

منابع اصلی این درس:

 • روانشناسی فیزیولوژیک – دکتر کریم خداپناهی – انتشارات سمت
 • روانشناسی انگیزش و هیجان – دکتر کریم خداپناهی – انتشارات سمت
 • روانشناسی انگیزش و هیجان – جان مارشال ریو – ترجمه سیدمحمدی

7-روانشناسی عمومی ضریب 2

درصد رتبه‌های تک‌رقمی:

 • دامنه: 51 تا 60
 • میانگین: 53

منابع اصلی این درس:

 • روانشناسی عمومی هلیگارد و اتکینسون – انتشارات رشد

 

 

منابع روانشناسی اجتماعی