.
hed
معرفی گرایش‌های روانشناسی، تفاوت بالینی و عمومی ارشد روانشناسی
آشنایی با گرایش‌های کارشناسی ارشد روانشناسی  (شاخه‌های روانشناسی)     با توجه به سوالات شما داوطلبان گرامی در خصوص گرایش ها و اینکه انتخاب های اول شما کدام گرایش باشد، مطالب زیر را جمع آوری کردیم. وضعیت گرایش های زیر ممکن است در خارج از کشور ما متفاوت باشد. ...
خبر: انتقال روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت منتفی شد! (1396/03/01)
دکتر فتحی آشتیانی در گفت و گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد:  ...
.