.
hed
معرفی گرایش‌های روانشناسی، تفاوت بالینی و عمومی ارشد روانشناسی
آشنایی با گرایش‌های کارشناسی ارشد روانشناسی  (شاخه‌های روانشناسی)     با توجه به سوالات شما داوطلبان گرامی در خصوص گرایش ها و اینکه انتخاب های اول شما کدام گرایش باشد، مطالب زیر را جمع آوری کردیم. وضعیت گرایش های زیر ممکن است در خارج از کشور ما متفاوت باشد. ...
خبر: 6 گرایش روانشناسی در مقطع کارشناسی ادغام شد! (1395/02/06)
6 گرایش رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ادغام شد روانشناسی، رشته روانشناسی، گرایش های روانشناسی، ادغام گرایش ها، روانشناسی صنعتی سازمانی، روانشناسی  <a href= ...
خبر: کارشناسی ارشد روانشناسی دین تصویب شد (1395/09/14)
در شورای برنامه ریزی وزارت علوم؛ ...
.