.
hed
معرفی اساتید و مشاوران گروه - آقای فتح الهی
            امیررضا فتح الهی   مدرس کارگاه روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان آقای فتح الهی، رتبه 1 کنکور ارشد سراسری 94 و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تهران و رتبه 14 کنکور دکتری تخصصی 98 هستند. گروه آموزشی کیهان در حیطه آمو ...
.