.
hed

کیفیت سنجی جزوه روانشناسی شخصیت کیهان در آزمون دکتری روانشناسی وزارت علوم  99

 
شماره سوال منبع
پاسخ
صفحه  پاراگراف پاسخ
صحیح
پاسخ تشریحی
11       4 زاکرمن با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی
به بررسی و شناسایی مولفه‌های هیجان‌خواهی
پرداخت.
12 جزوه روانشناسی
شخصیت کیهان
86 کل فصل 3  از بین این چهار گزینه، تنها نظریه‌ی شناختی – اجتماعی بندورا است
که به مقوله‌ی یادگیری به طور خاص می‌پردازد و معتقد است که
انسان‌ها با صرف سعی و خطا یادن می‌گیرند، چرا که هم فرصت
یادگیری صرفاً از طریق سعی و خطا وجود ندارد و هم در آن صورت
جان انسان به خاطر می افتد. از این رو، انسان از روش‌های
دیگر نظیر یادگیری مشاهده‌ی نیز می‌آموزد.
 
13       1
اثر فلین نامی است که به افزایش قابل توجّه و مداوم
امتیازات آزمون هوش در بسیاری از مناطق جهان داده‌اند
.
پاسخ این سوال در هیچ یک از رفرنس‌های اصلی
(و طبیعاً جزوه‌ی کیهان) موجود نیست
14 جزوه روانشناسی
شخصیت کیهان
151 صفحه آخر 1 تجربه گرایی یا گشودگی به تجربه: این عامل میزان
انعطاف پذیری افراد را در برابر تجارب تعیین می کنند.
این افرادی که تنوع را دوسووت دارند از آنهایی
که روال عادی
را ترجیح میدهند و در معاشرت خودبا افراد و چیزهای
آشنا احساس آرامش میکنند، متمایز می نماید
.
-
نمره بالا: عموماً خلاق، خیالپرداز، کنجکاو و آزادمنش هستند
و تنوع را ترجیح میدهند
. - نمره پایین: سنتگرا، واقعبین،
محافظه کار و فاقد کنجکاوی.

 
15 جزوه روانشناسی
شخصیت کیهان
34 چهارم 2 علیت و غایت شناسی
علیت
، یعنی اینکه رویدادهای جاری از تجربیات قبلی
سرچشمه می گیرند
. فروید قویاً دیدگاه علیتی داشت.
غایت شناسی به معنی آن است که رویدادهای جاری
به
وسیلة اهداف و آرزوهای مربوط به آینده که سرنوشت
فرد را هدایت میکنند، برانگیخته میشوند. دیدگاه آدلر
غایت شناسی بود. اما تأکید یونگ بر تعادل، بود

 
16 جزوه روانشناسی
شخصیت کیهان
138 یکی مانده
به آخر
2 مزلو 14ارزش هستی را مشخص کرد، اما تعداد دقیق آنها
مهم نیست، زیرا در نهایت همه آنها یکی می شوند، یا حداقل
همه آنها همبستگی بالایی دارند: حقیقت، نیکی، زیبایی،
یکپارچگی، سرزندگی، بی همتایی، کمال، عدالت،
سادگی، تمامیت، راحتی، شوخ‌طبعی و خودمختاری
.
17 جزوه روانشناسی
شخصیت کیهان
12 اول و دوم 3 واکنش وارونه: یکی از راههایی که تکانة
سرکوب شده میتواند هوشیار شود این است
که ظاهر مبدلی بگیرد که با شکل اصلی آن کاملاً
مغایر باشد. این مکانیزم
دفاعی واکنش وارونه نامیده
می شود. رفتار واکنشی را میتوان از خصلت اغراق آمیز
و حالت وسواسگونة آن تشخیص داد
.
·جابه جایی: درحالت جابهجایی، افراد میتوانند امیال
نامعقول خود را به سمت اشخاص یا اشیای
گوناگون هدایت کنند به طوری که تکانة اصلی تغییر
شکل یافته 
یا پنهان شده باشد. اما برخلاف عملکرد
واکنش وارونه، در مورد صمیمیت و رفتار دوستانة
خود مبالغه
نمی‌کند.دست شستن وسواسی
میتواند جایگزین میل وسواسی 
به استمنا شود

 
18 جزوه روانشناسی
شخصیت کیهان
122 دوم 4
سازه های ناسازگار: اصل تبعی چندپارگی
یعنی امکان دارد فرد به صورت پی درپی انواع
زیرسیستمهای سازهای را اختیار کند که به
طور استنباطی با یکدیگر 
ناسازگار باشند

 
19 جزوه روانشناسی
شخصیت کیهان
186 دوم 4
در فصل اریک فروم (روان‌کاوی انسان‌گرا) :
تنگنای انسان
انسانها به این دلیل دچار این
تنگنای اساسیمی شوند که از طبیعت جدا شده اند
و با این حال، توانایی آنرا دارند که از خودشان
و وجود منزویشان
آگاه باشند. بنابراین، توانایی
استدلال کردن انسان هم نعمتاست
هم اسباب بدبختی

 
20 جزوه روانشناسی
شخصیت کیهان
73 دوم 1 اگر اوایل کودکی دورة ابزار وجود و خودمختاری است،
پس دورة شرم و تردید نیز هست. تعارض بین
خودمختاری و شرم و تردید مهمترین
بحران روانی-
اجتماعی اوایل کودکی میشود
. شرم احساس خودآگاه
زیر نظر قرار داشتن و رسوا شدن است
. تردید احساس
مطمئن نبودن است. نیروی بنیادی اراده
یا خودرأیی از
حل بحران خودمختاری در برابر شرم و تردید به وجود می آید.
ارادة ناکافی به صورت وسواس ابزار می شود،
که آسیب اساسی اوایل کودکی است.

 

 
  • کل سوالات درس روانشناسی شخصیت در کنکور دکتری روانشناسی 99: 10
  • تعداد سوالاتی که پاسخشان مستقیماً در رفرنس‌های اصلی این درس موجود بود: 9
  • درصد پاسخدهی جزوات کیهان به سوالات این درس در این آزمون:  80 %
  • درصد پاسخدهی جزوات کیهان به سوالاتی که در رفرنس‌های اصلی بوده‌اند: 88 %
  • میانگین موزون رتبه های تک رقمی کنکور دکتری روانشناسی: 50 %
  • تاریخ برگزاری آزمون:9 اَمرداد 1399  / تاریخ تهیه گزارش: 17 اَمرداد 1399
  • این گزارش مطابق با دفترچه  D سوالات و پاسخنامه های آزمون تهیه شده است.

پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوات کیهان برای آزمون دکتری 99 استخراج شده است.

تهیه شده توسط  مشاوران کنکوردکتری 
گروه آموزشی کیهان


 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.