.
hed

کیفیت سنجی جزوه نوروسایکولوژی کیهان در کنکور دکتری روانشناسی 1400

 موسسه کیهان هر سال کیفیت سنجی جزوات خود را منتشر می کند و این امر سبب می شود تا دانشجو بهتر بتواند منابع مطالعاتی خود را انتخاب نماید و همچنین برای مسیر موفقیت خود در کنکور دکتری به طور اصولی برنامه ریزی نماید.
 

شماره
سوال

منبع پاسخ

صفحه

پاراگراف

پاسخ
صحیح

پاسخ تشریحی

61

جزوه نوروسایکولوژی
کیهان

139

 

2

مردان بیشتر از زنان ماده سفید دارند. زنان
به طور متوسط در قسمتی از قطعه گیجگاهی
که مربوط به زبان است، تراکم نورون
‎های بیشتر دارند.
مناطق مرتبط با زبان در هر دو جنس در نیمکره چپ
بزرگتر از نیمکره راست هستند. این تفاوت در مردان
بیشتر از زنان است.

62

-

-

-

1

تفکر خلاق (Creative thinking)
توانایی استخراج افکار و تجربه های گذشته و ترکیب آنها
به شیوه های بدیع است. گیلفورد معتقد است که تفکر خلاق
مستلزم تفکر واگراست که به سیالی، انعطاف پذیری،
اصالت و بسطتاکید دارد. در هنگام تفکر خلاق امواج قشری
مغز از نوع امواج آهسته ای هستند که در نواحی گسترده ای
فعال می باشند.

63

-

-

-

2

برای غلبه بر تکلیف دشوار مواجهه با محرک های
فراوانی که همزمان به فرد می رسند، مکانیسمی
در دستگاه عصبی انسان وجود دارد که توجه را بر
شمار محدودی از محرک ها متمرکز می کند که
به آن توجه کانونی گفته می شود. این مکانیسم
توجه را بر جنبه ها یا نشانه های ویژه هدایت می کند
تا فرد بتواند تصمیم بگیرد به کدام محرک باید توجه کند
و به کدام محرک توجه نکند. در هنگام اضطراب توجه
کانونی افزایش می یابد و توجه به محرک های محدودی
افزایش می یابد.

64

جزوه نوروسایکولوژی
کیهان

189

پاراگراف 8

1

به موجب بررسی‌های بولر در آگنوزی دیداری ارتباطی
که در اثر آسیب عمیق قطعه پس‌سری و گیجگاهی
پدید می‌آید، با اینکه بیمار می‌تواند از اشیاء یا الگوها
نقاشی کند ولی نمی‌تواند نام آن‌ها یا نوع کاربرد
و ارتباط آن‌ها را ذکر کند.

65

جزوه نوروسایکولوژی
کیهان

104
182

پاراگراف 7
پاراگراف 7

3

با توجه به اینکه نشانگان اصلی افسردگی خلق نامناسب،
کم­ تحرکی و فعالیت اندک حرکتی است که به کاهش
نظام دوپامینرژیکمربوط می ­شود، داروهای ضد افسردگی
احتمالاً منجر به فزونیحساسیت گیرندگان دوپامینرژیک
و در نتیجه افزایش فعالیت سیناپس درپامینرژیک می­ شوند.


کنش گره‌های قاعده‌ای مبتنی بر اطلاعات ما از نظام
دوپامینرژیک می‌باشد.بر اساس این نظریه فرافکنی
دوپامینرژیک از هسته‌های جسم سیاه به جسم مخطط
وجود دارد و فرض می‌شود که دوپامین ضمن مشارکت
در راه اندازی حرکت، کنش دیگری مانند نقش پاداش
را به عهده دارد.

 

66

جزوه نوروسایکولوژی
کیهان

139

پاراگراف 3

4

تفاوت‌های جنسی در قشر مخ و شناخت:
مردان بیشتر از زنان ماده سفید دارند. زنان به طور
متوسط در قسمتی از قطعه گیجگاهی که مربوط
به زبان است، تراکم نورون
‎های بیشتر دارند. مناطق
مرتبط با زبان در هر دو جنس در نیمکره چپ بزرگتر
از نیمکره راست هستند. این تفاوت در مردان بیشتر
از زنان است.

67

جزوه نوروسایکولوژی
کیهان

116

پاراگراف آخر

2

نشانگان كورساكف شبيه نشانه‌هاي افرادي است
كه قشر پيش پيشاني آن‌ها صدمه ديده، از جمله بي‌تفاوتي، سردرگمي، و يادزدودگي پيش‌گستريا پس‌گستر.

در این بیماران تکالیف یادگیری مهارت­های حرکتی نسبتاً
خوب انجام می ­شوند و می توانند پس از روزها و هفته­ ها
تکرار شوند.

68

-

-

-

4

خيلي از افرادي كه كنترل دوجانبي در گفتار دارند به لكنت
زبان مبتلا هستند، اما همه افرادي كه لكنت زبان دارند
از كنترل دوجانبي در گفتار برخوردار نيستند. دوسوتوانی
با اختلال لکنت زبان ارتباط بیشتری دارد.

69

جزوه نوروسایکولوژی
کیهان

196

پاراگراف آخر

3

در افسردگی کاذب بیمار در گوشه‌ای می‌نشیند،
چیزی نمی‌گوید و کمتر فعال است. این قبیل بیماران
همچنین رفتار هیجانی از خود نشان نمی‌دهند و تغییراتی
در رفتار جنسی آنها پدید می‌آید. آسیب قشر حدقه‌ای
تغییراتی در شخصیت و رفتار اجتماعی پدید می‌آورد که
با برانگیختگی، شوخ‌طبعی، سرخوشی ملایم، کاهش
ترس و اضطراب از آینده و فقدان ابتکار و استقلال همراه است.

70

جزوه نوروسایکولوژی
کیهان

103

پاراگراف 5

1

پردازش نیمکره چپ: علی، زنجیره ای، تحلیلی.
پردازش نیمکره راست: شهودی، کل نگر، موازی.

71

-

-

-

4

رفتارهای پرخطر به رفتارهایی اطلاق می شود که
احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، روان شناختی
و اجتماعی را برای فرد افزایش می دهد. رفتارهاي
پرخطر نوجوانان يكي از مهم ترين مسايل بهداشتي
و اجتماعي جوامع کنونی است كه بر فرد، خانواده و
جامعه تاثير مي گذارد.
رفتارهای پرخطرشامل رفتارهايي
هستند كه زندگي ديگران را مختل كرده و ممكن است
به اشخاص و يا اموال آنان آسيب برسانند و شامل
رفتارهايي است که معمولا تحت عنوان بزهكاري نوجوانان
دسته بندي مي شوند كه شامل تخطي از قانون،
نظير تخريب اموال، سرقت، خشونت یا استفاده از سیگار،
الكل، مصرف مواد،
  فرار از مدرسه،آتش افروزي،
تجاوز به عنف يا تهديد می شود. مناسب ترین تبیین
عصب شناختی برای رفتارهای پرخطر نوجوانان
پیشی گرفتن
فعالیت سیستم لیمبیک بر قشر مخ است؛ در این حالت
اعمال بازداری از طرف قشر مخ کاهش یافته و رفتارها
ی تکانشی افزایش می یابد.

72

-

-

-

2

جیاکومو ریزولاتی و همکارانش در دانشگاه پارما، الکترودهایی را روی
قشر پیش حرکتی شکمی

ventral premotor cortex
میمون ماکاک قرار دادند تا نورون‌هایی را که حرکات
دست و دهان را کنترل می‌کنند مطالعه کنند. در
هنگام آزمایش، آن‌ها از یک نوروندر مغز میمون هنگامی
که میمون می‌توانست تکه‌های غذا را بردارد ثبت می‌گرفتند،
و ازاین‌رو می‌توانستند واکنش نورون را به حرکت‌هایی
مشخص اندازه بگیرند.
 آن‌ها متوجه شدند که برخی
نورون‌ها علاوه بر زمانی که میمون یک تکه غذا را برمی‌دارد، هنگامی که میمون  شخصی را می‌بیند که یک تکه غذا را برمی‌دارد نیز فعالیت می‌کنند.نتایج این پژوهش به کشف
نورون های آینه ای در قشر پیش حرکتی  شکمی منجر شد.

73

-

-

-

3

منبع اصلی تغذیه نورونهای آیینه ای در فرایند شبیه سازی
هیپوکامپ می باشد
 و عاطفه، رفتار، شناخت و احساس
بعنوان
ذخایر روان شناختی برای این نورون ها عمل می کنند.

74

-

-

-

3

هسته آکامبنس را به عنوان ناحیه لذت و دوپامین را به
عنوان ماده شیمیایی لذتبخش در نظر می گیرند. فعالیت
در هسته آکامبنس با خواستن ارتباط دارد
و تفاوت های
انگیزشی افراد را مشخص می کند.

75

جزوه نوروسایکولوژی
کیهان

110

پاراگراف 8

4

گری معتقد است که در پستانداران نظام سه گانه ی
هیجان‌‌های نخستین وجود دارد (نزدیکی، بازداری رفتار،
جنگ وگریز) . از نظر گری بخش میانی هیپوتالاموس در
تصمیم گیری نقش دارد که این دیدگاه صحیح نمی باشد
و تصمیم گیری جزء اعمال سطح بالا می‌باشد که در آن
قشر مخ تاثیرگذار می‌باشد.

76

جزوه نوروسایکولوژی
کیهان

29

مورد 8

1

8- آزمایش مکعب های کهس: در این آزمایش از چهار
مکعب استفاده می شود که در هر یک دو وجه متقابل
به یک رنگ، دو وجه متقابل دیگر به رنگ دیگر، و دو وجه
باقیمانده نیمی به رنگ اول و نیمه دیگر به رنگ دوم
رنگ آمیزی شده اند. هرگاه تصویر در جهت چپ و راست
یا بالا و پایین معکوس شده باشد، یا رنگ ها به صورت
معکوس قرار گرفته باشند، ضایعه در قطعه آهیانه ای
نیمکره چپ وجود دارد.

77

جزوه نوروسایکولوژی
کیهان

130

پاراگراف اخر

4

نکته: قشر حدقه‌ای به عنوان آخرین بخش قطعه پیشانی
، برای جنبه‌هایی از شخصیت و رفتار اجتماعی اهمیت دارد.

78

-

-

-

2

تست وادا مشخص میکند که کدام نیمکره از مغز
توانایی های بیشتری دارد و یا مسئولیت بیشتری در
کنترل بدن دارد. به کمک این تست تفاوت بین
  افراد راست
دست و چپ دست در شیوۀ سازمان دهی و جانبی شدن
زبان در مغز مشخص می شود.

79

جزوه نوروسایکولوژی
کیهان

232

پاسخ سوال 5

3

به نظر گری نظام بازداری رفتار فقط هنگام نقض انتظار
(عدم تناسب) فعال می شود
. نقض انتظار زمانی
به وجود می آید که میان موقعیت های مشابه(نه تمام موقعیت ها یا موقعیت های ناهمسان) تعارض
وجود داشته باشد
. (برای پاسخگویی به این سوال
این نکته باید استنباط می شد)

80

جزوه نوروسایکولوژی
کیهان

62

پاراگراف 3

1

گره­ های پایه:اهمیت این گره­ها هنگام اختلال این هسته­ ها
در  تنود عضلانی، نگهداری و حرکت بدن، مانند بیماری پارکینسون آشکار می ­شود. وظیفه گره­ های پایه بیشتر در زمینه
تبدیل طرح و نقشه موجود در کرتکس ارتباطی به برنامه حرکتی
است، آنها همچنین در تعیین مقادیر دامنه، جهت، سرعت و
نیروی حرکت شرکت فعال دارند.
گره‌های قاعده‌ای نقش مهمی
در تنظیم اختلال تحریک از تالاموس به قشر مخ برعهده دارند.


نتیجه ارزیابی:

  • تعداد کل سوالات درس نوروسایکولوژی: 20
  • تعداد سوالاتی که پاسخشان مستقیماً در جزوه نوروسایکولوژی کیهان بود: 12
  • درصد پاسخدهی جزوات کیهان به سوالات این درس در این آزمون :  60 %
  • پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوات 99 نوروسایکولوژی استخراج شده است.
  • تاریخ برگزاری آزمون: 1399/12/15
  • این گزارش مطابق با دفترچه A سوالات و پاسخنامه های آزمون تهیه شده است.

خدمات مشاوره رایگان کیهان

موسسه کیهان  جهت رفاه حال داوطلبان گرامی در ابتدای مسیر مطالعاتی داوطلبان عزیز اقدام به ارائه خدمات مشاوره رایگان نموده است . این نوع مشاوره  سبب می شود که داوطلب از احساس سردرگمی نجات پیدا کند  و در جهت صرفه جویی در زمان و هزینه بتواند با خیال راحت از خدمات کیهان متناسب با نیاز خود بهره مند گردد برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 

جزوات موسسه کیهان مطابق با آخرین تغییرات اعلامی سازمان سنجش و توسط رتبه های برتر و دانشجویان دانشگاه های شهید بهشتی و دانشگاه تهران جهت استفاده از داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی تدوین شده است .  برای تهیه جزوات به صورت تکی و مشاهده موارد بیشتر کلیک کنید

 

مطالب مرتبط:

تهیه شده توسط مشاوران کنکور دکتری
گروه آموزشی کیهان
 
 

  

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.