.
hed
سوگسوگ، پاسخ طبیعی به ازدست دادن و فقدان است. این رنج عاطفی زمانی رخ می دهد که فرد، عزیزی را از دست می دهد. غالبا این درد و رنجِ ناشی از فقدان، احساسات مختلف و طاقت فرسایی را به همراه دارد. احساس هایی از شوک و عصبانیت گرفته تا عذاب وجدان و غمی دردناک.
گاهی در فرآیند سوگ و فقدان، سلامت جسمانی افراد نیز می تواند تحت تاثیر قرار گیرد و خود را در قالب اختلال هایی در خوابیدن، اشتها، تمرکز و ... نشان می‌دهد. و غالبا افراد در این دوره استرس های زیادی را متحمل می شوند. البته لازم به ذکر است که تجربه این استرس ها طبیعی است.


 در فرآیند سوگواری چه اعمالی باید انجام شود
فرآیند سوگواری را به جای مراحل می‌توان به صورت یک رشته تکالیف در نظر گرفت؛ اعمالی که باید انجام شوند تا پس از تجربه فقدان، فرد بهبود یافته و به زندگی ارضا کننده برگردد:
  • پذیرفتن واقعیت فقدان
  • پایان دادن به عذاب و سوگ
  • سازگار شدن با دنیای بدون فرد عزیز
  • برقرار کردن پیوندی درونی با متوفی و ادامه دادن زندگی
در مورد مراحل داغدیدگی نظریه‌ای مرحله‌ای مطرح شده است. طبق این نظریه، افراد داغدیده نخست دستخوش ناباوری و اندوه شده و پس از آن، مدت‌ها با شخص از دست رفته اشتغال ذهنی پیدا می‌کنند؛ سرانجام بر اندوه خود فایق آمده و فعالیت‌های روزمره زندگی را از سر می‌گیرند.
 طبق دیدگاهی جدید به نام "مدل دوگانه فرآیند کنار آمدن با فقدان"، کنار آمدن مستلزم آن است که افراد بین پرداختن به پیامدهای هیجانی فقدان و توجه کردن به تغییرات زندگی، نوسان کنند. وقتی این کار به صورت موفقیت آمیز انجام شود تأثیرات ترمیم کننده و شفابخش دارد.


تهیه و تنظیم: هلیا زرشناس

لینک مطالب مرتبط :
 
 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.