.
hed

در ادامه شاهد منابع کنکور سراسری کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره ۹۴ خواهید بود.

این منابع را خانم شقایق ضرغام گردآوری و ارائه کرده اند.منابع کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره

 

۱)مقدمات راهنمایی و مشاوره(ضریب ۲)

 • مقدمات راهنمایی و مشاوره . شفیع آبادی
 • مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی . سیداحمد احمدی
 • مبانی و مقدمه مشاوره . احمدی
 • مشاوره تحصیلی و شغلی . شفیع آبادی

۲روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره(ضریب ۳)

 • فنون مشاوره . شفیع آبادی
 • مهارت های خرد در مشاوره . گلدارد  . حسینیان
 • فنون مقدماتی و پیشرفته .حسینیان
 • راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای. شفیع آبادی
 • راهنمایی و مشاوره گروهی . نوابی نِژاد
 • پویایی گروه . شفیع آبادی

۳)کاربرد آزمون های روانی در مشاوره(ضریب ۳)

 • آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی . کرمی
 • آزمون های روانی (مبانی نظری و عملی) .حمزه گنجی
 • سنجش روانی هوش . مارنات
 • اصول روان سنجی و روان آزمایی .پاشاشریفی
 • نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت .پاشاشریفی
 • آزمون های روانی .بهرامی

۴)نظریه های شخصیت(ضریب ۲)

 • نظریه های شخصیت شولتز-سیدمحمدی
 • نظریه های شخصیت فیست-سیدمحمدی
 • روان شناسی شخصیت دکتر سیاسی
 • پژوهش در شخصیت . پروین . کدیور

۵)نظریه های مشاوره و روان درمانی(ضریب ۳)

 • نظریه های مشاوره و روان درمانی شارف . فیروزبخت
 • نظریه های مشاوره و روان درمانی . شفیع آبادی
 • نظریه های مشاورۀ کوری . ترجمه سید محمدی

۶)زبان اینگلیسی تخصصی و عمومی(ضریب ۲)

 • زبان تخصصی لیندا لیل
 • زبان علوم تربیتی (برای داطلبان علوم تربیتی) . طالب زاده
 • 504 واژۀ ضروری (برای تقویت زبان عمومی)

۷)آمار و روش تحقیق(ضریب ۲)

 • روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی . دلاور
 • روش های تحقیق در علوم رفتاری . حسن زاده
 • آمار و احتمالات کاربردی در روان شناسی .دلاور
 •  
 • مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی .دلاور

 • کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، ارشد روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، جزوات ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینیکنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، ارشد روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، جزوات ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینیکنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، ارشد روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، جزوات ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینیکنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، ارشد روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، جزوات ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینی
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.