.
hed
"معرفی فیلم های آموزشی کیهان"


   
برای توضیحات بیشتر بر روی فیلم مورد نظر خود کلیک کنید.

 
فیلم آموزشی آمار 

فیلم آموزشی زبان تخصصی(پیشرفته)

فیلم آموزشی علم النفس

فیلم آموزشی روانشناسی بالینی

فیلم آموزشی آسیب شناسی روانی

فیلم آموزشی روانشناسی فیزیولوژیک


 
 
گروه آموزشی کیهان
رتبه یک ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی و تهران


 
 

 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.