.
hed

 

 

چرخ زندگی ، ابزار ایجاد تعادل و آغاز تغییری بزرگ در زندگی

اگر خوب به رفتار خود دقت کنید مشاهده می کنید که وقتی روزهای شلوغی در کار خود دارید یا تمام انرژی خود را صرف انجام یک پروژه خاص متمرکز می کنید، به راحتی درک می شود که در بسیاری از جنبه های مهم زندگی غافل مانده اید و برای جبران آن باید متحمل تنش های زیادی شوید.

اینجا است که نیاز به نگاه هلی کوپتری (helicopter view) به زندگی برای ایجاد تعادل دارید.

ابزار«چرخ زندگی» کمک می کند تا ارزیابی مناسبی از هریک از حوزه های مهم تاثیرگذار بر تعادل زندگی خود انجام دهید و به این ترتیب می توانید درک کنید، کدام بخش نیاز به توجه و تمرکز بیشتر برای بهبود و رسیدن به تعادل دارد.

در شکل بالا نمونه ای از یک چرخ زندگی با ابعاد مختلف نمایش داده شده است(در این نوشتار چگونگی انتخاب ابعاد مناسب زندگی توضیح داده خواهد شد.) برای استفاده از ابزار«چرخ زندگی» گام های زیر را بردارید:
 

  •  در مورد ابعاد مختلف زندگی طوفان ذهنی انجام دهید.

با استفاده از تکنیک طوفان ذهنی، شش تا هشت بعد مهم از زندگی خود را شناسایی کنید. روش های مختلفی برای شناسایی این ابعاد وجود دارد:

• نقش هایی که در زندگی دارید: مانند پدر یا مادر، همسر، مدیر، همکار، عضو تیم، رهبر سازمانی یا یک دوست را موردنظر قرار دهید.

• ابعادی در زندگی که برای شما اهمیت دارد: مانند مثبت اندیشی، پیشرفت شغلی، آموزش، خانواده، دوستان، استقلال مالی، لذت بردن از زندگی یا ایفای مسوولیت های اجتماعی اولویت بندی کنید.

• ترکیبی از مواردی که در بالا ذکر شد: ممکن است اولویت های شما در زندگی آمیخته ای از چند موردی باشد که قبلا ذکر شد.

 

 
  •   هریک از ابعاد را روی چرخ یادداشت کنید. 
 

ابعاد شناسایی شده را روی نمودار چرخ زندگی یادداشت کنید.

 

 
  •   هر بعد را به دقت مورد ارزیابی قرار دهید. 
 

به هر یک از ابعاد شناسایی شده توجه کنید و بررسی کنید وضعیت فعلی شما در آن چگونه است؟ پس از خودارزیابی به هر یک از ابعاد امتیاز دهید و در بازه عددی از صفر (بسیار کم) تا ده (بسیار زیاد) به آن نمره دهید. هر یک از ابعاد زندگی را که از نظر امتیازی مناسب دیدید، علامت گذاری کنید.

 

  •  وضعیت تعادل چرخ زندگی را با توجه به امتیازات بررسی کنید.

با توجه به امتیازات خودارزیابی، بررسی کنید در کدام قسمت چرخ زندگی دارای عدم تعادل بیشتری هستید.
 

  •  در مورد سطح ایده آل هریک از ابعاد فکر کنید.

اکنون به سطح ایده آل هریک از ابعاد به خوبی فکر کنید. به یک زندگی متعادل برای هریک از ابعاد شناسایی شده نمره پایین تر از پنج تعلق نمی گیرد. اگر به خوبی دقت کنید باید برای برخی از ابعاد توجه و تمرکز بیشتری نسبت به بقیه داشته باشید تا به سطح تعادل بالاتری در زندگی برسید. نمرات سطح ایده آل خود برای هریک از ابعاد را در کنار وضع فعلی رسم کنید تا میزان فاصله خود تا آن را درک کنید.

 

 
  •   اقدام کنید. 
 

اکنون شما نموداری تصویری از وضعیت تعادل زندگی فعلی خود در اختیار دارید. بررسی کنید که دلایل فاصله شما تا وضعیت ایده آل برای هر بعد دقیقا چیست؟ این ابعاد دقیقا همان نقاطی هستند که نیاز به توجه و تمرکز دوچندان دارد. سعی کنید با نوشتن اقداماتی که باید انجام دهید درکنار نمرات هر بعد برای خود تعهدی برای انجام آن ایجاد کنید. فراموش نکنید ابزار«چرخ زندگی» کمک فراوانی به برنامه ریزی زندگی در کوتاه مدت و بلندمدت می کند و ابزاری برای شناسایی وضعیت تعادل در زندگی و برنامه ریزی برای رسیدن به نقاط ایده آل در هریک از ابعاد است.


 

یک مثال:

همان طور که گفته شد، شما به هر قسمت از زندگی تان پس از بررسی نمره 0 نا 10 را می دهید و سپس خانه های مربوط به آن را متناسب با نمره نقطه گذاری می نمایید، پس از اتصال نقطه ها به هم چرخ زندگی خود را به دست خواهید آورد. مثلاً تصویر زیر چرخ زندگی فردی است که از لحاط مالی و رشد و یادگیری موقعیت مناسبی دارد ولی از نظر خانواده، عشق، تفریح و دیگر موارد شرایط مناسبی ندارد پس خوب نچرخیدن چرخ زندگیش و نداشتن آرامش آن محتمل به نظر می رسد.

 

  


 

منبع :1- روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3163 (با اندکی تصرّف)

(http://www.donya-e-eqtesad.com/news/792194/)

2-http://www.beytoote.com


 

(موضوعات یا مقالات مورد علاقه خود را می توانید در بخش نظرات، پیشنهاد دهید.)

 گردآوری: قنبرزادهگروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی

 

مطالب مرتبط:
 

 
کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، ارشد روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، جزوات ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینیکنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، ارشد روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، جزوات ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینیکنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، ارشد روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، جزوات ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینیکنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، ارشد روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، جزوات ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بال
.