.
hed
طرح های مشاوره ای:
برای اطلاع از قیمت ها و خرید  با واتساپ کیهان یا شماره های پشتیبانی تماس بگیرید

66475620 - 66475619- 66475618
 
 ارسال تمام پکیج های بالا به شکل رایگان انجام می شود.
 فیلم های پیش فرض موجود در طرح ها، بر اساس توصیه مشاوران کیهان انتخاب شده اند. با این حال، امکان تغییر در فیلم های دریافتی در طرح به درخواست داوطلب وجود دارد. هزینه اضافی بابت این تغییر دریافت نمی شود.
 
  .: ارشد روانشناسی بالینی و عمومی وزارت علوم :.
   آنچه در هر طرح به شما ارائه می شود
 خدمات / محصولات هر طرح   VIP  کیهان یار  
 (Very Intensive Planning)  
 (برنامه ریزی بسیار جامع)  
 پکیج کامل جزوات کیهان (ویژه این کنکور)  دارد  دارد  
 جلسه مشاوره و برنامه ریزی تخصصی تلفنی یا حضوری (با رتبه برتر)  18 جلسه - 20 دقیقه  15 جلسه - 20 دقیقه  
 پکیج فیلم های آموزشی Full HD کیهان (تدریس اساتید تهران)  5 پکیج: زبان مقدماتی، آسیب، بالینی، آمار، روش تحقیق  4 پکیج: زبان مقدماتی، آسیب، آمار، روش تحقیق  
 مشاوره انتخاب رشته تلفنی یا حضوری (با رتبه برتر)  1 جلسه 40 دقیقه ای  1 جلسه 40 دقیقه ای  
 پکیج بانک تست های درس به درس (ویژه این کنکور)  دارد  -  
 پکیج کپسولهای مهمترین نکات (ویژه این کنکور)  دارد  -  
 پکیج آزمون های آزمایشی آنلاین کیهان (5 مرحله)  دارد (5 مرحله جامع)  دارد (3 مرحله جامع)  
پکیچ فیلمFull HD مدیریت فردی (مدیریت استرس یا مدیریت زمان)  دارد  -  
هدیه ویژه: پکیج فیلم های سخنرانی های علمی روانشناسی (TED)  دارد  دارد  
 پیگیری غیبت دانشجو از جلسات (توسط سوپروایزر)  دارد  دارد  


 
.: ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت :.
 آنچه در هر طرح به شما ارائه می شود
 خدمات / محصولات هر طرح   VIP  کیهان یار
 (Very Intensive Planning)
 (برنامه ریزی بسیار جامع)
 پکیج کامل جزوات کیهان (ویژه این کنکور)  دارد  دارد
 جلسه مشاوره و برنامه ریزی تخصصی تلفنی یا حضوری (با رتبه برتر)  18 جلسه - 20دقیقه ای  15 جلسه -20دقیقه
 پکیج فیلم های آموزشی Full HD کیهان (تدریس اساتید تهران)  5 پکیج: زبان مقدماتی، آسیب، بالینی، آمار، روش تحقیق  3 پکیج: زبان مقدماتی، آمار، روش تحقیق
 مشاوره انتخاب رشته تلفنی یا حضوری (با رتبه برتر)  1 جلسه 40 دقیقه ای  1 جلسه 40 دقیقه ای
 پکیج بانک تست های درس به درس (ویژه این کنکور)  دارد  -
 پکیج کپسولهای مهمترین نکات (ویژه این کنکور)  دارد  -
 پکیچ فیلم Full HD مدیریت فردی (مدیریت استرس یا مدیریت زمان)  دارد  -
 هدیه ویژه: پکیج فیلم های سخنرانی های علمی روانشناسی (TED)  دارد  دارد
 پیگیری غیبت دانشجو از جلسات (توسط سوپروایزر)  دارد  دارد 
.: ارشد روانشناسی تربیتی وزارت علوم:.
 آنچه در هر طرح به شما ارائه می شود
 خدمات / محصولات هر طرح   VIP  کیهان یار
 (Very Intensive Planning)
 (برنامه ریزی بسیار جامع)
 پکیج کامل جزوات کیهان (ویژه این کنکور)  دارد  دارد
 جلسه مشاوره و برنامه ریزی تخصصی تلفنی یا حضوری (با رتبه برتر)  18 جلسه 20 دقیقه ای  15 جلسه20 دقیقه ای
 پکیج فیلم های آموزشی Full HD کیهان (تدریس اساتید تهران)  3 پکیج آمار، زبان مقدماتی، روش تحقیق  3 پکیج آمار، زبان مقدماتی، روش تحقیق
 مشاوره انتخاب رشته تلفنی یا حضوری (با رتبه برتر)  1 جلسه 40 دقیقه ای  1 جلسه 40 دقیقه ای
 پکیج بانک تست های درس به درس (ویژه این کنکور)  دارد  -
 پکیج کپسولهای مهمترین نکات (ویژه این کنکور)  دارد  -
پکیچ فیلم Full HD مدیریت فردی (مدیریت استرس یا مدیریت زمان)  دارد  -
 هدیه ویژه: پکیج فیلم های سخنرانی های علمی روانشناسی (TED)  دارد  دارد
 پیگیری غیبت دانشجو از جلسات (توسط سوپروایزر)  دارد  دارد 
.: ارشد رشته مشاوره وزارت علوم:.
 آنچه در هر طرح به شما ارائه می شود
 خدمات / محصولات هر طرح   VIP  کیهان یار
 (Very Intensive Planning)
 (برنامه ریزی بسیار جامع)
 پکیج کامل جزوات کیهان (ویژه این کنکور)  دارد  دارد
 جلسه مشاوره و برنامه ریزی تخصصی تلفنی یا حضوری (با رتبه برتر)  18 جلسه 20 دقیقه ای  15 جلسه 20 دقیقه ای
 پکیج فیلم های آموزشی Full HD کیهان (تدریس اساتید تهران)  3 پکیج: زبان مقدماتی، آمار، روش تحقیق   3 پکیج: زبان مقدماتی، آمار، روش تحقیق 
 مشاوره انتخاب رشته تلفنی یا حضوری (با رتبه برتر)  1 جلسه 40 دقیقه ای  1 جلسه 40 دقیقه ای
پکیچ فیلم Full HD مدیریت فردی (مدیریت استرس یا مدیریت زمان)  دارد  -
 هدیه ویژه: پکیج فیلم های سخنرانی های علمی روانشناسی (TED)  دارد  دارد
 پیگیری غیبت دانشجو از جلسات (توسط سوپروایزر)  دارد  دارد


 
.: دکتری روانشناسی وزارت علوم (کد 2150: بالینی، عمومی و سلامت) :.
آنچه در هر طرح به شما ارائه می شود
خدمات / محصولات هر طرح VIP کیهان یار
(Very Intensive Planning)
(برنامه ریزی بسیار جامع)
پکیج کامل جزوات کیهان (ویژه این کنکور) دارد دارد
جلسه مشاوره و برنامه ریزی تخصصی تلفنی یا حضوری (با رتبه برتر) 10 جلسه 20 دقیقه ای 10 جلسه 20 دقیقه ای
پکیج فیلم های آموزشی Full HD کیهان (تدریس اساتید تهران) 5 پکیج: زبان پیشرفته، آمار، روش تحقیق، آسیب، نوروسایکولوژی 4 پکیج: زبان پیشرفته، آمار، روش تحقیق، آسیب
مشاوره انتخاب رشته تلفنی یا حضوری (با رتبه برتر) 1 جلسه 40 دقیقه ای 1 جلسه 40 دقیقه ای
پکیج بانک تست های درس به درس (ویژه این کنکور) تمامی دروس -
پکیج کپسولهای مهمترین نکات (ویژه این کنکور) تمامی دروس -
پکیچ فیلم Full HD مدیریت فردی (مدیریت استرس یا مدیریت زمان) دارد -
کلاس های نکته و تست آنلاین کیهان (با اساتید تهران) تمام دروس عمومی و تخصصی -
هدیه ویژه: پکیج فیلم های سخنرانی های علمی روانشناسی (TED) دارد دارد
پیگیری غیبت دانشجو از جلسات (توسط سوپروایزر) دارد دارد 
  .: دکتری روانشناسی تربیتی وزارت علوم :.
   آنچه در هر طرح به شما ارائه می شود
 خدمات / محصولات هر طرح   VIP  کیهان یار
 (Very Intensive Planning)
 (برنامه ریزی بسیار جامع)
 پکیج کامل جزوات کیهان (ویژه این کنکور)  دارد  دارد
 جلسه مشاوره و برنامه ریزی تخصصی تلفنی یا حضوری (با رتبه برتر)  10 جلسه 20 دقیقه ای  10 جلسه 20 دقیقه ای
 پکیج فیلم های آموزشی Full HD کیهان (تدریس اساتید تهران)  4 پکیج: زبان پیشرفته، آمار، روش تحقیق، روانشناسی رشد  3 پکیج: زبان پیشرفته، آمار، روش تحقیق
 مشاوره انتخاب رشته تلفنی یا حضوری (با رتبه برتر)  1 جلسه 40 دقیقه ای  1 جلسه 40 دقیقه ای
 پکیج کپسولهای مهمترین نکات (ویژه این کنکور)  دارد  -
 کلاس های نکته و تست آنلاین کیهان (با اساتید تهران)  کلاس زبان عمومی، استعداد تحصیلی و آمار  -
 پکیچ فیلم Full HD مدیریت فردی (مدیریت استرس یا مدیریت زمان)  دارد  -
 هدیه ویژه: پکیج فیلم های سخنرانی های علمی روانشناسی (TED)  دارد  دارد
 پیگیری غیبت دانشجو از جلسات (توسط سوپروایزر)  دارد  دارد 
.: دکتری رشته مشاوره وزارت علوم :.
 آنچه در هر طرح به شما ارائه می شود
 خدمات / محصولات هر طرح   VIP  کیهان یار
 (Very Intensive Planning)
 (برنامه ریزی بسیار جامع)
 پکیج کامل جزوات کیهان (ویژه این کنکور)  دارد  دارد
 جلسه مشاوره و برنامه ریزی تخصصی تلفنی یا حضوری (با رتبه برتر)  10 جلسه 20 دقیقه ای  10 جلسه 20 دقیقه ای
 پکیج فیلم های آموزشی Full HD کیهان (تدریس اساتید تهران)  3 پکیج: زبان پیشرفته، آمار، روش تحقیق  3 پکیج: زبان پیشرفته، آمار، روش تحقیق
 مشاوره انتخاب رشته تلفنی یا حضوری (با رتبه برتر)  1 جلسه 40 دقیقه ای  1 جلسه 40 دقیقه ای
 کلاس های نکته و تست آنلاین کیهان (با اساتید تهران)  کلاس زبان عمومی، استعداد تحصیلی و آمار  -
 پکیچ فیلم Full HD مدیریت فردی
(مدیریت استرس یا مدیریت زمان)
 دارد  -
 هدیه ویژه: پکیج فیلم های سخنرانی های علمی روانشناسی (TED)  دارد  دارد
 پیگیری غیبت دانشجو از جلسات (توسط سوپروایزر)  دارد  دارد
 
.: دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی :.
 آنچه در هر طرح به شما ارائه می شود
 خدمات / محصولات هر طرح   VIP  کیهان یار
 (Very Intensive Planning)
 (برنامه ریزی بسیار جامع)
 پکیج کامل جزوات کیهان (ویژه این کنکور)  دارد  دارد
 جلسه مشاوره و برنامه ریزی تخصصی تلفنی یا حضوری (با رتبه برتر)  10 جلسه 20 دقیقه ای  10 جلسه 20 دقیقه ای
 پکیج فیلم های آموزشی Full HD کیهان (تدریس اساتید تهران)  3 پکیج: زبان پیشرفته، آمار، روش تحقیق  3 پکیج: زبان پیشرفته، آمار، روش تحقیق
 مشاوره انتخاب رشته تلفنی یا حضوری (با رتبه برتر)  1 جلسه 40 دقیقه ای  1جلسه 40دقیقه ای
 پکیچ فیلم Full HD مدیریت فردی (مدیریت استرس یا مدیریت زمان)  دارد  -
 کلاس های نکته و تست آنلاین کیهان (با اساتید تهران)  کلاس زبان عمومی، استعداد تحصیلی و آمار  -
 هدیه ویژه: پکیج فیلم های سخنرانی های علمی روانشناسی (TED)  دارد  دارد
 پیگیری غیبت دانشجو از جلسات (توسط سوپروایزر)  دارد  دارد
 
.