.
hed

کیفیت سنجی جزوه آسیب شناسی کیهان در آزمون دکتری روانشناسی 99


 
شماره
سوال
منبع
پاسخ
صفحه پاراگراف پاسخ صحیح پاسخ تشریحی
41 جزوه
آسیب ­شناسی
کیهان

جلد یک
155 اول 3 متن دقیق جزوه کیهان: این اختلال شامل نگرانی مفرط درباره­ ی
شرایط زندگی روزمره، وقایع و تعارضات است. کنترل اضطراب دشوار است
، فرد احساس ناراحتی کرده و دچار مشکلاتی در حوز­ های مهم زندگی
می ­شود
. خصوصیت اصلی GAD اضطراب مفرط و دائم است.
نگرانی مزبور به سختی مهار می­شود.

 
42 جزوه
آسیب ­شناسی
کیهان

جلد یک
64 آخر 4 متن دقیق جزوه کیهان: تفکر مختل، مهمترین ویژگی اسکیزوفرنی است.
تفکر آشفته
(اختلال فکر  صوری) معمولا از گفتار فرد استنباط می­شود.
امکان دارد فرد از یک موضوع به موضوع دیگر جابه­جا شود)انحراف افکار
یا تداعی­ های سست و نامنسجم(. جواب­ها به سوالات ممکن است
به طور غیرمستقیم ربط داشته یا کاملا بی­ ربط باشند (حاشیه پردازی).
به ندرت، گفتار ممکن است آن­چنان به شدت آشفته باشد که تقریبا غیرقابل
درک بوده و از نظر ساختار زبانی به زبان­پریشی دریافتی شباهت داشته
باشد (گسیختگی).

 
43 جزوه
آسیب ­شناسی
کیهان

جلد دو
29/
30
آخر/
اول
4 متن دقیق جزوه کیهان:
صفحه 29 جزوه:
اختلال تبدیلی
)
اختلال نشانه­ی عصبی کارکردی(

ملاکA: وجود یک یا تعداد بیشتری نشانه مربوط به تغییر
در حرکت ارادی یا کارکرد حسی. ملاک C: نشانه یا نقص،
با اختلال جسمانی یا روانی دیگر بهتر توجیه نمی­شود.

صفحه 30 جزوه:
نشانه­های فکری عبارتند از ضعف یا فلج؛ حرکات ناب هنجا
ر مانند لرزش یا حرکات پیچشی؛ نابهنجاری­هایی در شیوه راه رفتن؛
و وضع دست و پای نابهنجار. نشانه­های حسی، تغییر، کاهش، یا
فقدان حس پوستی، دیداری، یا شنوایی را شامل می­شوند
.

 
44 جزوه
آسیب ­شناسی
کیهان

جلد دو
128 آخر 3
متن دقیق جزوه کیهان: برای تشخیص اختلال شخصیت،
سطح متوسط اختلال در عملکرد شخصیت لازم است؛

عناصر عملکرد شخصیت عبارتند از:
 • خود: 1. هویت 2. خودفرمانی
 • میان­فردی: 1. همدلی  2. صمیمیت
45 جزوه
آسیب ­شناسی
کیهان

جلد دو
7 دوم 2 متن دقیق جزوه کیهان:
یادزدودگی تجزیه­ای در مقابل یادزدودگی عضوی
یادزدودگی می­تواند به وسیله­ی آسیب جسمانی نظیر وارد
شدن ضربه به سر یا جراحت گلوله به مغز، الکلیسم، آلزایمر
و سکته­ ی مغزی ایجاد شود
. اینگونه یادزدودگی را که علّت
عضوی دارد باید از یادزدودگی تجزیه­ای متمایز کرد. یادزدودگی
عضوی غیر از مبنای جسمانی آن از چند جهت با یادزدودگی
تجزیه­ای فرق دارد: اولاً فرد مبتلا به یادزدودگی تجزیه ­ای
معمولاً قبل از یادزدودگی به شدت دچار مشکلات استرس
زناشویی، شغلی یا مالی شده است، درحالیکه فرد مبتلا
به یادزدودگی عضوی لزوماً چنین مشکلاتی نداشته است؛

ثانیاً یادزدودگی تجزیه­ای به بی­حسی دست شباهت دارد و این
اختلال از آسیب عصبی شناخته شده ناشی نمی­شود.

 
46 جزوه
آسیب ­شناسی
کیهان

جلد یک
62 سوم 2 متن دقیق جزوه کیهان:
هذیان­ها عقاید ثابتی هستند که با وجود شواهد مغایر،
پذیرای تغییر نیستند. هذیان به منزله یک اختلال در محتوای فکر
، عبارت
است از باور نادرستی که در برابر هر استدلالی مقاومت
می­ کند و دلایل عینی نیز موجب تغییر آننمی ­شود.
محتوای آن­ها می­ تواند انواع موضوعات را دربرداشته باشد
)مثل گزند و آسیب، ارجاعی، جسمانی، مذهبی، بزرگ­منشی(.

هذیان­هایی که از دست دادن کنترل بر ذهن یا بدن را ابراز می­کنند
عموما عجیب و غریب محسوب می­شوند. اینها عبارتنداز اعتقاد به
اینکه افکار فرد توسط نیروهای بیرونی ربوده شده­اند (ربایش فکر)،
اینکه افکار بیگانه­ای در ذهن فرد قرار داده شده است
(کاشت و تحمیل فکر
) ، یا نیروهای بیرونی، بر بدن یا اعمال فرد تاثیرگذارند یا آنها را دستکاری
می­کنند (هذیان­های کنترل).

 
47 جزوه
آسیب ­شناسی
کیهان

جلد یک
61 آخر 3 متن دقیق جزوه کیهان:
سه ویژگی ارتباط خانوادگی وجود دارد که با ایجاد اسکیزوفرنی
ارتباط نزدیکی دارند: هیجان ابرازی (expressed emotion)،
سبک عاطفی و انحراف ارتباط.

هیجان ابرازی به نگرش­های بدگمانی، خصوت،
یادگیری مضاعف اشاره دارد که یک خویشاوند مهم نسبت
به فرد اسکیزوفرن ابراز می­ کند. تحقیقات مربوط به تاثیرات خانوادگی
عمدتاً پیرامون هیجان ابرازی تمرکز یافته­اند
. میزان برگشت بیماری در
آن افرادی که بعد از ابتلا به دوره­ی اسکیزوفرنی به خانه برمی­گردن
د در بین افرادی که نزد خانواده­هایی برمی­گردند که هیجان ابرازی
شدید است دوبرابر بیشتر است. این اختلال در بیمارانی که سطح ابراز هیجانی

(expressed emotion)   
EE 
در خانواده­هایشان بالاست بیش از آنهایی که سطح پایینی
از ابراز هیجانی در خانواده خود دارند عود می کند.

 
48 جزوه
آسیب ­شناسی
کیهان

جلد یک
133/
139
دوم/
سوم
3 متن دقیق جزوه کیهان:
فروید تاکید کرد که تمام اختلالات روانی ریشه در اضطراب دارد.
وقتی
امیال سرکوب ­شده ناهشیار 
کوشش می­کنند به سطح هشیاری
راه
یابند، اضطراب به منزله علامت هشداردهنده­ی پایگاه
(من) آشکار می­ شود و رفتارهای
نوروتیک به عنوان شیوه­ ی
بیان اضطراب و یا دفاع علیه آن قلمداد می­شوند.

فروید ابتدا معتقد بود که اضطراب در ساخت فیزیولوژیک زیست­ مایه

(لیبیدو) ریشه دارد، اما بعدها اضطراب را هشداری حاکی از وجود خطری
در ناخودآگاه دانست. فرضیه فروید این بود که نقش عمده اضطراب،
هشدار این نکته به ایگو است که سائق ناخودآگاه ممنوعی تلاش می­کند
به خودآگاه راه یابد و خود را متظاهر سازد. ایگو به این ترتیب گوش به
زنگ و مراقب می­شود که دفاع­های خود در برابر این نیروی غریزی تهدید
کننده را تقویت و بسیج کند.

 
49 جزوه
آسیب ­شناسی
کیهان

جلد یک
169 سوم 1 متن دقیق جزوه کیهان:
در اغلب موارد افکار وسواسی با اعمال بی اختیار همراهند.
در واقع اعمال به منزله ­ی پاسخی در برابر افکار وسواسی هستند
.
اما در پاره ای از موارد، اعمال بی اختیار با اضطراب توأم نیستند و
در صورت اخیر بهتر است که اصطلاح اعمال آئینی در مورد آنها به کار برده شود.
افراد مبتلا به  
OCD اغلب احساس اضطراب می­کنند ولی
از طریق تشریفات سریع، از وقوع اضطراب پیشگیری می­ کنند.
وسواس­ های عملی پاسخ­هایی هستند که به افکار وسواسی داده می­ شوند.

 
50 - - - 4 عامل اصلی کناره ­گیری از واقعیت در بیماران سایکوتیک،
از هم­گسیختگی خود است

 
51 جزوه
آسیب ­شناسی
کیهان

جلد دوم
11 دوم 1 متن دقیق جزوه کیهان:
اختلال هویت تجزیه ای در DSM نام
اختلالی است که قبلا به
اختلال شخصیت چندگانه شهرت داشت. مشخصه این اختلال
وجود دو یا چند هویت یا حالات شخصیتی است که به طور مکرر
کنترل رفتار فرد را به دست می­گیرند و همراه با آن، ناتوانی در به
یادآوردن اطلاعات مهم شخصی وجود دارد که وسعت آن بیش از آن است
که با فراموشکاری معمولی قابل توجیه باشد. این هویت­ها الگوی متفاوت
و نسبتا پایداری از ادراک، ارتباط و تفکر در مورد محیط خود را دارند.

 
52 جزوه
آسیب ­شناسی
کیهان

جلد یک
42/
43
دوم/
آخر
1 متن دقیق جزوه کیهان:
در صفحه 42 آمده است:
DSM-5 با استفاده از رویکرد ابعادی درصدد حل مشکلات تشخیصی
DSM برآمده است. رویکرد ابعادی سبب افزایش سودمندی بالینی
و تقویت دقت تشخیص از سوی متخصصان می­شود.
در بسیاری از موارد اختلالات مجزا اصلا مجزا نیستند بلکه عارضه­ هایی
مرتبط
به هم هستند که روی یک پیوستار قرار دارند. در این وضعیت
بعضی عارضه ­ها نشانه­ های خفیف را نشان می­ دهند و بعضی
دیگر بسیار شدیدتر هستند. برای بسیاری از اختلالات هنوز از
سیستم طبقاتی استفاده می­ شود، اما برای بسیاری دیگر از
جمله سوءمصرف مواد، اوتیسم و اسکیزوفرنی رویکرد ابعادی و
طیفی به کار می ­رود.

در صفحه 43 جزوه نیز آمده است:
 DSM-5علاوه بر استفاده از رویکرد طبقه­ای، رویکرد ابعادی به
تشخیص دارد، رویکرد قبلی
DSM هز تشخیصی را
بصورت طبقاتی مجزا در نظر داشت.

 
53 جزوه
آسیب ­شناسی
کیهان

جلد یک
120 چهارم 3 متن دقیق جزوه کیهان:
الگوی درماندگی آموخته شده­ی افسردگی:
این الگو شناختی است زیرا معتقد است علت افسردگی انتظار است.
فرد انتظار دارد که رویدادهای ناگواری برای او اتفاق خواهند افتاد
 و او برای جلوگیری از وقوع آنها هیچ کاری نمی­تواند انجام دهد.
این انتظار که پاسخ­ دهی آتی بیهوده خواهد بود (همان عدم تقویت رفتار)،
موجب دو نوع کاستی درماندگی می­شود:

1. با تضعیف انگیزش پا سخ دادن، کاستی­ هایی را در پاسخ­دهی ایجاد می­کند.
2. باعث
می­شود که بعداً آزمودنی در پی­بردن به این مو ضوع که
پیامدها
بستگی به پاسخ دهی دارند، دچار مشکل شود
(عدم تقویت رفتار).

انتساب­ها در درماندگی انسان:
الگوی درماندگی معتقد است سبک تبیینی یا انتسابی موذیانه
(نسبت دادن شکست به عوامل درونی، کلی و پایدار، نسبت دادن
موفقیت به عوامل بیرونی، ناپایدار و اختصاصی) فرد را مستعد
افسردگی می­کند // شکل دیگر این الگو نظریه ­ی ناامیدی افسردگی است.
این نظریه عوامل تعیین کننده­ی ناامیدی را ابعاد پایدار و کلی
برای رویدادهای منفی می­داند، ویک  تیپ افسردگی را
 به نام افسردگی ناامیدی معرفی می­کند.

 
54 جزوه
آسیب ­شناسی
کیهان

جلد دوم
55 دوم  1 متن دقیق جزوه کیهان:
درمان شناختی-رفتاری (CBT): مهم­ترین و اولین روش انتخابی
برای درمان پراشتهایی عصبی (پرخوری عصبی) محسوب می­شود.

توضیح بیشتر: البته طراح سوال از اصطلاح درمان شناختی رفتاری ارتقاء یافته
(CBT-E)  
 استفاده کرده است که نسخه­ ی ارتقاء یافته ­ی
درمان شناختی
رفتاری است
(   E    مخفف     Enhanced)در جزوه کیهان اشاره شده
که درمان شناختی رفتاری مهم­ترین و اولین روش انتخابی
برای درمان این اختلال است. 

 
55 جزوه
آسیب ­شناسی
کیهان

جلد دو
118 اول 1 متن دقیق جزوه کیهان:
در فصل اختلالات شخصیت و در توضیح پویش­ های روانی
اختلال شخصیت نمایشی در جزوه آمده است:

دفاع­ های عمده این بیماران اختلال شخصیت واپس­زنی( یا همان سرکوبی)
و تجزیه است. در نتیجه­ ی واپس­زنی فرد از فهم احساسات واقعی خود
عاجز است، و در نتیجه­ی تجزیه نمی­تواند انگیزه ­های خود را توضیح دهد
.

 
56 جزوه
آسیب ­شناسی
کیهان

جلد یک
17 سوم 2 متن دقیق جزوه کیهان:
توجیه عقلی (Intellectualization): عبارت است از
سرکوب کردن مولفه­ی هیجانی تجربه، و از نو بنیان کردن
آن
به صورت یک تحلیل عقلانی انتزاعی. گاهی چون
نمی­توانیم با یک احساس بسیار شدید برخورد کنیم
به بررسی همه جانبه­ی آن می­پردازیم و همه چیز غیر
از احساس را مورد بررسی قرار می­دهیم.

با توجه به توضیحات جزوه کیهان، کاملا مشخص است
که گزینه 2 (توجیه عقلی) پاسخ درست است.

 
57 جزوه
آسیب ­شناسی
کیهان

جلد یک
74 جدول پیش­ آگهی
اسکیزوفرنی
2
متن دقیق جزوه کیهان:
در جدول پیش ­آگهی اسکیزوفرنی در جزوه کیهان آمده است؛
پیش آگهی خوب شامل:
 • آغاز دیر هنگام
 • عوامل تسریع کننده آشکار
 • شروع حاد
 • سابقه خوب اجتماعی- شغلی و جنسی
 • علایم اختلال خلق )مخصوصا افسرگی(
 • تاهل
 • سابقه خانوادگی اختلال خلقی
 • سیستمهای حمایتی خوب
 • علایم مثبت
58 - - - 4 بر اساس دیدگاه شناختی رفتاری، بیماران مبتلا به افسردگی
کمبودهایی در مهارت­های اجتماعی ضعیف، رویدادهای استرس ­زا
و شناخت ­های ناکارآمد دارند.

 
59 جزوه
آسیب ­شناسی
کیهان

جلد یک
183 سوم 3 متن دقیق جزوه کیهان:
در توضیح ملاک­های اختلال استرس پس از ضربه (PTSD
در ملاک
D آمده است:

D. تغییرات منفی در شناخت­ها و خلق مرتبط با رویداد آسیب ­زا که
بعد از وقوع رویداد آسیب ­زا شروع یا بدتر م ی­شوند، به صورتی که با دو
(یا بیشتر) از موارد زیر ثابت می­ شود:

1. ناتوانی در به یادآوردن جنبه ­های مهمی از رویداد آسیب ­زا
2. عقاید یا انتظارات منفی مداوم و اغراق آمیز در مورد خود، دیگران ی
ا دنیا (مثلا "من بدم"، "به هیچ­کس نمی­توان اعتماد کرد"،
"دنیا کاملا خطرناک است").
3. شناخت­های تحریف شده مداوم در مورد علت یا پیامدهای رویداد آسیب­زا.
4. حالت هیجانی منفی مداوم (مثل ترس، وحشت، خشم، گناه یا شرم).
5. و ...

 
60 - - - 4 ماندگارترین علامت ظاهری سوگ به خصوص پس از مرگ همسر
احساس تنهایی است.
 
 
 • کل سوالات درس آسیب­ شناسی در کنکور دکتری  روانشناسی 99: 20 سوال
 • تعداد سوالاتی که پاسخشان مستقیماً در جزوات کیهان موجود بود: 17 سوال
 • درصد پاسخ دهی جزوات کیهان به سوالات این درس در این آزمون:  85%
 • میانگین موزون رتبه های تک رقمی کنکور دکتری روانشناسی: 50%
 • تاریخ برگزاری آزمون:      9 مرداد 1399
 • تاریخ تهیه گزارش :   19 مرداد 1399
 • این گزارش مطابق با دفترچه D   سوالات و پاسخنامه های آزمون تهیه شده است.
 
پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوات کیهان برای آزمون دکتری 99 استخراج شده است.


تهیه شده توسط مشاوران کنکور دکتری
گروه آموزشی کیهان

 
  
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.