.
hed

 

شهریه‌‌ی دانشگاه‌ها در مقطع کارشناسی ارشد 1400-1401

 
 

پذیرفته شدگان کنکور ارشد 1400 در دانشگاه، به دو دسته‌ی دانشجویان دوره روازنه و دانشجویان شهریه‌پرداز تقسیم می‌شوند. هر سال بعد از اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد، میزان دقیق شهریه های دانشگاه های مختلف در دوره های شهریه پرداز اعلام می‌شود. میزان شهریه های اعلام شده هر سال 10 تا 20% نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت. در ادامه میزان شهریه ی اعلام شده‌ی گروه علوم انسانی را، از سوی وزارت علوم یا دانشگاه‌ها، در سال تحصیلی 1400 را بررسی می‌کنیم.


 شهریه دوره روزانه: 
دانشجویان دوره روزانه، دانشجویانی هستند که رتبه خوبی در کنکور کارشناسی ارشد1400 کسب کرده‌اند و در نوبت روزانه دانشگاه‌های دولتی پذیرفته شدند.
این دانشجویان، بابت تحصیل هیچ شهریه‌ای به دانشگاه پرداخت نمی‌کنند.

 
 شهریه دوره نوبت دوم یا شبانه: 
پذیرفته شدگان نوبت دوم یا شبانه دانشگاه‌ها در کنکور ارشد 1400،موظف به پرداخت شهریه هستند. دانشجویان نوبت دوم یا شبانه در دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند. دولت برای تحصیل در دوره شبانه از شما شهریه ثابت و متغیر دریافت می‌کند. در دانشگاه‌های بزرگ و معتبر که مدیریت آنها بر عهده هیأت امنای دانشگاه می‌باشد، شهریه‌ها را خود دانشگاه تعیین می‌کند. سایر دانشگاه‌ها براساس مصوبه باید شهریه را اخذ نمایند.
 
میزان شهریه نوبت دوم دانشگاه‌ها در مقطع کارشناسی ارشد1400
گروه آزمایشی میزان شهریه نوبت دوم
گروه علوم انسانی 3 میلیون الی 5میلیون 

شهریه دانشگاه آزاد:
در جدول زیر میزان شهریه ثابت و متغیر در دانشگاه آزاد اسلامی، گروه آزمایشی علوم انسانی، در مقطع کارشناسی ارشد سال 1400 آمده است. دانشجویان جدیدالورود علاوه بر پرداخت شهریه ثابت و متغیر، باید مبلغ 1,500,000 ریال بابت هزینه خدمات آموزشی و مبلغ 31,500 ریال نیز به عنوان حق بیمه حوادث دانشجویی بپردازند .
 
 
میزان شهریه دانشگاه آزاد در سال 1400
گروه آزمایشی واحد شهریه ثابت شهریه متغیر
علوم انسانی 10 3,300,000 2,000,000

 شهریه دوره نیمه حضوری:
تقریبا معادل %60 شهریه دوره‌های شبانه تعیین خواهد شد.در واقع دوره‌ای ارزانتر از دوره شبانه خواهد بود و گاهاً برخی دانشگاه‌ها مبلغی بسیار پایین‌تر از 60 درصد اعلام‌شده را دریافت می‌کنند تا بتوانند ظرفیت دانشگاه را در این دوره پر نمایند. در مجموع بسیار ارزان‌تر از دوره شبانه خواهد بود.
شهریه دوره‌های مجازی دولتی:

به ازای هر ترم حداقل 2،750،000 تومان و حداکثر 3،800،000 تومان. 


شهریه پردیس‌های خودگردان:

میزان پرداخت شهریه دانشگاه‌های پردیس در مقطع کارشناسی ارشد،برای هر موسسه آموزش عالی متفاوت است و بر اساس تصمیم هیئت امنای آن دانشگاه تصویب و به دانشجویان اعلام می‌گردد.

در جداول زیر،میزان شهریه ثابت و متغیر کارشناسی ارشد برخی دانشگاه‌های پردیس خودگردان سال 1400  اعلام شده است.

 

توجه داشته باشید که قیمت‌های اعلام شده، براساس هر واحد و به تومان می‌باشد.

میزان  شهریه کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه تهران1400-1401 
گروه آزمایشی شهریه ثابت واحد نظری واحد عملی پایان نامه
علوم انسانی 5 میلیون 490,000 6,320,000 1,200,000
 
میزان شهریه کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه خوارزمی 1400 
گروه آزمایشی شهریه ثابت واحد نظری واحد عملی پایان نامه
علوم انسانی 2,500,000 250,000 310,000 830,000
 
 شهریه کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه تربیت مدرس 1400 
گروه آزمایشی شهریه ثابت واحد نظری واحد عملی پایان‌نامه
علوم انسانی 3,109,000 609,000 914,000 1,327,000
 
 
 شهریه کارشناسی ارشد پردیس  دانشگاه اصفهان 1400
گروه آزمایشی شهریه ثابت دروس اصلی دروس عملی پایان‌نامه
علوم انسانی 3,493,000 366,000 416,000 1,222,000
 
* میزان شهریه های اعلام شده به طور تقریبی می‌باشد و ممکن است کمی متغیر باشد.

شهریه دانشگاه‌های پیام نور:

شهریه دانشگاه پیام نور در مقطع ارشد، توسط هیئت امنای این دانشگاه تصویب و اعلام می‌گردد. میزان شهریه دانشگاه پیام نور در سال 1400 به طور تقریبی، در جدول زیر آمده است.
 

میزان شهریه دانشگاه پیام نور مقطع ارشد 1400
گروه آزمایشی شهریه 
علوم انسانی 3,000,000 الی 4,500,000

 شهریه دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی کارشنناسی ارشد 1400-1401:

میزان شهریه دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی 


گروه آزمایشی

شهریه ثابت

متغیر نظری

متغیر عملی

پایان ‌نامه

علوم انسانی
980,000
الی 
1,440,000
181,500
الی
261,000
273,000
الی
368,000
486,000
الی
897,000

شهریه دوره مجازی غیرانتفاعی:

به ازای هر ترم حداقل 2،750،000 تومان و حداکثر 3،800،000 تومان 
گروه آموزشی کیهان
 ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
مطالب مرتبط:
 

کارشناسی ارشد, کنکور کارشناسی ارشد, دوره های کی ارشد, دوره های مجازی, غیر انتفاعی, دوره های روزانه, روزانه, شبانه, شبانه دانشگاه تهران, پردیس دانشگاه تهران, پردیس خودگردان, کارشناسی ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, قبولی ارشد روانشناسی, کارشناسی ارشد, کنکور کارشناسی ارشد, دوره های کارشناسی ارشد, دوره های مجازی, غیر انتفاعی, دوره های روزانه, روزانه, شبانه, شبانه دانشگاه تهران, پردیس دانشگاه تهران, پردیس خودگردان, کارشناسی ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, قبولی ارشد روانشناسی, کارشناسی ارشد, کنکور کارشناسی ارشد, دوره های کارشناسی ارشد, دوره های مجازی, غیر انتفاعی, دوره های روزانه, روزانه, شبانه, شبانه دانشگاه تهران, پردیس دانشگاه تهران, پردیس خودگردان, کارشناسی ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, قبولی ارشد روانشناسی
کارشناسی ارشد, کنکور کارشناسی ارشد, دوره های کارشناسی ارشد, دوره های مجازی, غیر انتفاعی, دوره های روزانه, روزانه, شبانه, شبانه دانشگاه تهران, پردیس دانشگاه تهران, پردیس خودگردان, کارشناسی ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, قبولی ارشد روانشناسی, هزینه شبانه, هزینه غیرانتفاعی, هزینه آزاد, هزینه ارشد شبانه, هزینه ارشد غیرانتفاعی, هزینه مجازی, هزینه پیام نور, هزینه پردیس, هزینه ارشد پردیس,کارشناسی ارشد, کنکور کارشناسی ارشد, دوره های کارشناسی ارشد, دوره های مجازی, غیر انتفاعی, دوره های روزانه, روزانه, شبانه, شبانه دانشگاه تهران, پردیس دانشگاه تهران, پردیس خودگردان, کارشناسی ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, قبولی ارشد روانشناسی, هزینه شبانه, هزینه غیرانتفاعی, هزینه آزاد, هزینه ارشد شبانه, هزینه ارشد غیرانتفاعی, هزینه مجازی, هزینه پیام نور, هزینه پردیس, هزینه ارشد پردیس


 

نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 0
در انتظار بررسی: 1
انتشار یافته : 44
زهرا
|
1400/07/28 - 22:03
0
0
سلام شهریه یه ترم کارشناسی ارشد علوم‌پایه در پردیس شهید بهشتی چقدر میشه؟
پاسخ ها
ادمین
|
1400/08/01 - 11:35
با سلام
مبالغ شهریه های اعلامی به صورت کامل در این بخش شرح داده شده. برای جزییات بیشتر می تونید به سایت دانشگاه مورد نظر مراجعه کنید.


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره

همین حالا با ما در ارتباط باشید:
داوطلب ارشد
|
1400/07/28 - 20:39
0
0
با سلام و عرض ادب من هر چقدر سایت های مختلف و بررسی کردم متوجه نشدم هزینه تقریبی ارشد برق شبانه دانشگاه مالک اشتر در کل دوره چقدر میشه. لطفا راهنمایی بفرمایید
پاسخ ها
ادمین
|
1400/08/01 - 11:37

با سلام

مبلعی که در این بخش شرح داده شده مصوبه وزات علوم هست وچون دانشپاه مالک اشتر وضعیت خاصی در پذیرش دانشجو داره، میتونید به سایت دانشگاه مراجعه کنید.

 

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره

همین حالا با ما در ارتباط باشید:

 

سارا
|
1400/06/08 - 13:48
0
0
می‌خواستم بدونم با رتبه‌ی ۵۹۰ می‌شه بالینی شبانه‌ی شهرستان آورد؟ ممنونم
پاسخ ها
ادمین
|
1400/06/10 - 10:08
با سلام

ظرفیت دانشگاه ها در هر سال متفاوت هست و نمیشه دقیق در این مورد اظهار نظر کرد. برای دریافت مشاوره رایگان لطفا نام و شماره تماس خود را از طریق واتساپ به شماره 09190095870 ارسال کنید تا همکاران طبق نوبت با شما تماس بگیرند
لیلا
|
1400/05/21 - 16:24
0
0
ببخشید قیمت شبانه شهید بهشتی ترمی چند هست ؟ و حدودا با چه رتبه ای میشه شبانه در محدوده تهران کرج قبول شد
پاسخ ها
ادمین
|
1400/05/30 - 12:50
با سلام

برای کسب اطلاعات راجع به شهریه ها کلیک کنید
برای کسب اطلاعات راجع به ظرفیت ها کلیک کنید
فاطمه
|
1399/06/13 - 14:55
0
0
سلام هزینه ی هر ترم شهریه ای وزارت بهداشت روان شناسی بالینی هم درج میکنین؟ مرسی
پاسخ ها
کیهان
|
1399/06/13 - 18:13
سلام فاطمه 
بله سعی میکنیم به زودی شهریه های بهداشت را هم اطلاع رسانی کینم.
موفق باشید:) 

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
همین حالا با ما در ارتباط باشید:

Image result for whatsapp

 
ادیب
|
1398/04/21 - 19:59
0
0
سلام و خسته نباشید . توی پاسخ های که خوندم فرمودید که اعتبار مدرک پردیس ها از روزانه و شبانه کمتر هست ، با این حال من سرچی که توی چند تا سایت از جمله سایت خود دانشگاه ها مثل بهشتی داشتم حرفشون این بود که ارزش مدرک مشابه روزانه یا شبانست فقط توی مدرک پدریس خودگردان ذکر میشه . و اگر این رو هم در نظر بگیریم که اساتید روزانه با دوره های پردیس یکی هستند(حداقل در شهید بهشتی که بنده چک کردم و در سایتشون این رو گفته بودن) باز هم بنظر شما ارزش مدرکشون پایین تره ؟ اگر اینطوره یک اینکه دلیلش چی هست و دو اینکه آیا برای پذیرش در مقطع دکتری در دانشگاه های خوب مشکلی ایجاد می‌کنه ؟ پیشاپیش ممنون
پاسخ ها
کیهان
|
1398/04/22 - 12:46
سلام ادیب


دلیلش این هست که معمولا رتبه های برتر در دوره های روزانه و شبانۀ این دانشگاه ها قبول میشن و افراد با رتبه های بیشتر در پردیس میتونن پذیرفته بشن. من شخصاً اصلاً قبول ندارم که رتبه در کنکور نشانه ای از سواد افراد هست اما متاسفانه در کشور ما اینطور جا افتاده و بنابراین پردیس بودن ملاکی است از اینکه فرد رتبه ی لازم رو برای ورود به دوره های روزانه یا شبانه ی اون دانشگاه کسب نکرده و مجبور شده در پردیس ثبت نام کنه.
به همین دلیل هم ممکنه در مقطع دکتری فارغ التحصیلان پردیس رو کمی عقب بندازه از فارغ التحصیلان دوره های عادی... که خب این رو هم میشه با یک رزومه ی عالی جبران کرد! :)

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
الهه
|
1398/04/20 - 13:55
0
0
سلام من رتبه ی 633بالینی و 770عمومیم به نظرتون پردیس تبریز که مکانش خود دانشگاه تبریزه احتمالش برا بالینی هس قبول شم ؟شهریه ش چقده؟برا عمومی احتمالش هس ارومیه بیارم؟؟
پاسخ ها
کیهان
|
1398/04/22 - 11:26
سلام الههمتاسفانه قابل پیش بینی نیست و خیلی بستگی به اوضاع اقتصادی داوطلبان امسال داره که چند نفر پردیس ها رو انتخاب کنن...
شهریه هاشون رو به طور دقیق نمیدونم، چیزی حدودی ترمی 8 میلیون تومن رو در مورد پردیس های دانشگاه های تهران شنیدم.

موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
پارسا
|
1397/06/12 - 20:31
0
0
شهریه شبانه رو قسط بندی هم میکنن؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/06/13 - 21:17
سلام پارسا

احتمالش کم هست اما بهتره از آموزش دانشگاه مورد نظرتون سوال بپرسید تا مطمئن بشید.

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد و کدتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
آرزو
|
1397/03/22 - 21:42
0
0
چقدر شهریه شبانه خوبه فکر میکردم بیشتر باشه
حامد
|
1397/03/20 - 15:09
0
0
سلام،با رتبه ۶۳۸میشه پردیس بهشتی بالینی یا بالینی کودک قبول شد؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/03/20 - 23:09
سلام حامد

بله احتمالش هست بازم بستگی به رقبای شما داره.

موفق باشید:)


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
محمد
|
1397/03/17 - 11:05
0
0
سلام آیا دانشگاه پردیس خوارزمی،علامه،گیلان اعتبار بالایی دارد؟ برای دکتری خواندن در دانشگاه دولتی مشکلی ایجاد نمیکند؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/03/17 - 12:56
سلام محمد

مسلما اعتبار کمتری نسبت به روزانه و شبانه داره اما برای دکتری خونده مهم تر از هر چیز روزمه و تعداد مقالات و کارهای پژوهشی و رتبه ی شما هست.

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
سارا
|
1397/03/16 - 00:18
0
0
سارا ی کامنت بالا هستم ۸۰۰ بالینی و ۱۵۰۰ عمومی
زینب
|
1397/03/15 - 12:36
0
0
ببخشید بچه‌های پردیس با روزانه و شبانه در یک کلاس درس می‌خوانند؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/03/15 - 23:05
سلام زینب

بستگی به دانشگاه داره مثلا دانشگاه تهران گرایش بالینی در خود دانشگاه برگزار میشه اما عمومی کیش هست شرایط دفترچه رو ببینید.

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
سارا
|
1397/03/15 - 11:10
0
0
با سلام. من هر دانشگاه رو به طور جداگانه سرچ کردم و همین مبلغی که برای خودگردان گفتید رو نوشتند. پس چرا بعضی ها برای هر ترم ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده اند؟ در صورتیکه خود دانشگاه مبلغ را هر ترم حدود ۴ تومن نوشته؟ ممنون میشم راهنمایی کنید، گیج شدم. و اینکه برای رتبه زیر هزار بالینی شانس قبولی پردیس هست؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/03/15 - 23:03
سلام سارا

در بعضی دانشگاه ها میزان شهریه متفاوته و نمیشه خیلی روی چیزی که گفته میشه اعتماد کرد. منظورتون از زیر هزار چه رتبه ای هست؟

 
كارن
|
1397/03/14 - 15:54
0
0
سلام خسته نباشيد شهريه روانشناسي باليني وزارت بهداشت چنده؟؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/03/15 - 22:41
سلام کارن

شهریه؟ منظورتون چه دوره ای هست؟
فریبرز کاظمی
|
1397/03/04 - 10:24
0
0
سلام مدرک پردیس دانشگاه تهران ( محل تشکیل کلاس ها کیش) معتبر هست به نظر شما دانشگاه آزاد خوبه یا پردیس دانشگاه تهران
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/03/04 - 10:32
سلام فریبرز

بله معتبر هست البته مسلما نه به اندازه دوره روزانه یا شبانه، و اگر پردیس دانشگاه تهران محل تشکیل تهران باشه شانس بهره مندی بیشتری از محضر اساتید خواهید داشت.

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
شعله
|
1396/11/06 - 17:33
0
0
سلام من برای سال آینده میخواستم که پردیس چمران (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی) رو بیارم؟ چه رتبه ای را باید کسب کنم (حدودا) و اینکه هر ترم کلا چقدر پام درمیاد؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/11/06 - 22:05
سلام شعلهدر خصوص پردیس چمران حقیقتا ایده ای ندارم که چه حدود رتبه ای لازم هست، معمولا فقط برای رتبه های زیر 100 میشه پیش بینی کرد (اون هم به صورت کاملا حدودی، چون بستگی به انتخاب رشته سایر داوطلبان اون سال داره).
در خصوص هزینه اش هم چیزی که من شنیدم این هست که جمعاً چیزی حدود 20 میلیون تومن هزینه براتون خواهد داشت کل ارشد، اما برای پردیس چمران شاید عدد متفاوتی باشه :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
طاهری
|
1396/11/04 - 02:21
0
0
با سلام... حدود رتبه برای قبولی شبانه بالینی و عمومی رو لطف میکنید... همینطور حدود رتبه پردیس رو؟ محل کلاساب پردیس جا از دانشگاه اصلیه؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/11/05 - 09:21
سلام دوست گرامی


معمولا تا حدود رتبه 300 الی 400 قبولی داره در کل کشور. رتبه پردیس هر سال بسیار متغیر هست چون بستگی به انتخاب رشته هم دوره ای هاتون داره. کلاس هاشون هم بستگی به دانشگاه داره که جدا باشه یا خیر، مثلا دانشگاه تهران جدا تشکیل نمیشه :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
هیوا
|
1396/03/26 - 18:34
0
0
سلام با رتبه591 مشاوره روزانه دانشگاه تهران یا بهشتی گرایش خانواده یا تحصیلی قبول میشم؟یا سال بعد کنکور بدم؟ لطفا جواب بدین ممنونم
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/26 - 18:54
سلام هیوا


احتمال قبولی بسیار کم و نزدیک به صفر هست متأسفانه...موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
hadis
|
1396/03/25 - 10:53
0
0
سلام و خدا قوت. خاستم بپرسم پرديس بزنيم و بعد پشيمون شيم نريم محروم ميشيم دوسال؟ و اينكه كلاساشون جداست پرديسي ها؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/25 - 19:00
سلام حدیث


خیر محرومیت نداره :)
کلاسا هم برخی جدا و برخی مختلط تشکیل میشه.


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
مرضیه
|
1396/03/20 - 19:50
0
0
کاش هزینه دانشگاه آزادم میزدین
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/20 - 23:01
سلام مرضیه


هزینه دانشگاه آزاد، هر ترم حدود 2 میلیون تومان هست :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
ناشناس
|
1396/03/20 - 17:56
0
0
ببخشید پردیس بهشتی فک کنم اشتباه زدید ترمی 5 یا 6 تومنه یکی از بچه ها که داره میخونه گفته پس شبانه هم اشتباه زدین قیمتشو؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/20 - 22:58
سلام دوست گرامی


خبرهایی که از این دانشگاه به گوشمون میرسه متناقضه، ما هم این هزینه رو از یکی از دانشجوهای پردیس شنیدیم...
هزینه شبانه اش رو هم از یکی از همکاران خودمون پرسیدیم و موثق هست :)
گویا به تغییر رشته ای بودن یا نبودن هم بستگی داره.


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
ارزو
|
1396/03/20 - 13:54
0
0
سلام با رتبه 2497 عمومی کجا میشه قبول شد
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/20 - 14:34
سلام آرزو


من اطلاعاتم در این زمینه محدود هست، از امکان مشاوره انتخاب رشته رایگان ما استفاده بفرمایید تا همکارانم راهنماییتون کنن:
http://www.kayhanravan.ir/fa/Messages21011.aspx


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.