.
hed
 

برای مشاهده گزارش میزان پوشش دهی هر یک از جزوات کیهان در کنکور دکتری تخصصی روانشناسی 98، روی درس مورد نظرتان کلیک کنید:

 
ارزیابی کیفی جزوه روانشناسی رشد موسسه کیهان در کنکور دکتری 98


ارزیابی کیفی جزوه آمار و روش تحقیق موسسه کیهان در کنکور دکتری 98


ارزیابی کیفی جزوه آسیب شناسی روانی و کودکان استثنایی موسسه کیهان در کنکور دکتری 98


ارزیابی کیفی جزوه نوروسایکولوژی موسسه کیهان در کنکور دکتری 98
لینک های مرتبط :


 

گروه آموزشی کیهان
رتبه یک ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی و تهران

  
.