.
hed

داوطلبانی که در درس زبان «بسیار ضعیف» هستند ، بخوانند !

بیشتر دانشجویان جدی و با انگیزه ای که در آزمون کارشناسی ارشد شرکت می کنند تقریباً همه به یک اندازه تلاش خود را بر دروس تخصصی متمرکز می کنند و همه کمابیش در یک سطح هستند اما درصد درس زبان نسبت به سایر دروس، دامنه تغییرات بیشتری را به خود اختصاص می دهد.
بحث زبان در هر رشته نسبت به رشته دیگر متفاوت است. سطح زبان دانشجویان بعضی رشته ها پایین تر است. درصد زبان برای این دانشجوها می تواند خیلی تاثیرگذار باشد چراکه یک مزیت رقابتی چندین برابر دارد.ولی باید بگویم که رشته روانشناسی و بخصوص گرایش بالینی در این دسته نیست و در نقطه مقابل قرار دارد. بررسی کارنامه رتبه های زیر 200 (سقف قبولی قطعی در روزانه) این موضوع را تصدیق می کند. در این کارنامه ها، خبری از زبان سفید و پنج درصد و ده درصد نیست.
استدلال برخی از داوطلبین برای کم کاری در درس زبان اینگونه است: «اگر برای درس های دیگر وقت بیشتری بگذارم نتیجه بهتری می گیرم و در آن درس ها به درصد بالاتری می رسم تا اینکه همان زمان را به درس زبانی اختصاص دهم که ضعیف هم هستم و....». دسته دیگری از داوطلبان کمال گراتر، زبان را درس پایان روز قرار می دهند که هیچ وقت به آن نمی رسند!
روی صحبتم دقیقاً با این دوستان است! اگر می خواهید تلاشی که برای شش درس دیگر به خرج می دهید، هدر نرود باید به درس زبان مثل دروس دیگر اهمیت دهید و برای آن وقت صرف کنید.
در این رشته ممکن است داوطلبی برای مدّتی در یک درس تخصصی کم کاری کند ؛ در این حالت با وقت گذاشتن بیشتر در ماه های بعد، کاملاً امکان جبران وجود دارد ولی درس زبان اینگونه نیست و حکم یک استثنا را دارد چراکه زبان نسبت به سایر درس ها فرّارتر است و برای نتیجه گرفتن و رسیدن به یک درصد قابل قبول، نیاز به زمان کافی دارد و باید برای آن یک مطالعه ی ممتد داشت.

در صفحه ی بعد دو نمونه کارنامه را می بینیم:

61 61 روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی
68 80 روانشناسی رشد
51 51 علم النفس
76 51 آمار و روش تحقیق
70 70 فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
31 63 روانشناسی بالینی
2 77 زبان
59 62 میانگین درصد  کل جز زبان
51 64 میانگین درصد  کل
252 7 رتبه  بالینی در کنکور
شبانه شهرستان
و یا عدم قبولی
روزانه دانشگاه تهران دانشگاه قبولی احتمالی

 
همان طور که می بینیم، تفاوت میانگین کل دروس این دو داوطلب به جز زبان، فقط سه درصد است(یعنی کمتر از ارزش یک سؤال صحیح در هر درس) ولی تفاوت رتبه این دو که با احتساب زبان است، 245 نفر فاصله دارد. داوطلب دوم حتّی با زبان % 35-40 می توانست رتبه ای حدود صد داشته باشد و به روزانه شهرستان های خوب امیدوار باشد.
 
کافی بود میانگین سایر دروس داوطلب دوم مقداری کمتر باشد تا در مرز قبولی و عدم قبولی (یا عدم قبولی قطعی) قرار گیرد؛ همان طور که چنین نمونه کارنامه هایی به شدّت در همه ی سال ها وجود دارد. مثل این نمونه :

46 روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی
81 روانشناسی رشد
55 علم النفس
55 آمار و روش تحقیق
30 فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان
35 روانشناسی بالینی
سفید زبان
50 میانگین درصد  کل جز زبان
43 میانگین درصد  کل
514 رتبه  بالینی در کنکور
      احتمال قبولی فقط در 
پردیس خودگردان ،
و با احتمال کمتر پیام نور 
دانشگاه قبولی احتمالی


بدیهی است درصدهایی که داوطلب دوم و سوم در سایر دروس به دست آورده اند حاصل ماه ها تلاش و مطالعه جدی بوده است؛ همان کاری که بسیاری از شما در حال حاضر مشغول به انجام آن هستید...
مطمئناً قصد ندارید نتیجه ی داوطلب دوم ها را تکرار کنید، پس درس زبان را عضو ثابت برنامه مطالعاتی تان کنید؛ از همین امروز! اگر در این درس بسیار ضعیف هستید، حتّی با شروع روزانه نیم ساعت به شیوه درست، تا روز کنکور به درصد قابل قبولی می توانید برسید.
 

موفّق باشید

قنبرزاده

 

(برای دانلود نسخه چاپی، اینجا کلیک کنید)
 

کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، ارشد روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، جزوات ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینیکنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، ارشد روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، جزوات ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینیکنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، ارشد روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، جزوات ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینیکنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، ارشد روانشناسی، منابع ارشد روانشناسی، جزوات ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینی
.