.
hed

کارگاه ها، کلاس کنکور, کلاس کنکوری, کلاس آموزشی, کلاس آموزشی روانشناسی, کلاس کنکور ارشد, کلاس کنکور ارشد روانشناسی, کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, آموزش کنکوری, روانشناسی رشد, کلاس روانشناسی رشد, کلاس آمار و روش تحقیق, کارگاه آمار و روش تحقیق, کارگاه آموزشی آمار, کارگاه آسیب شناسی, کارگاه های روانشناسی، کارگاه های آموزشی روانشناسی، کارگاه های گروه آموزشی کیهان، مدیریت زمان، ارشد روانشناسی، تحلیل ارشد روانشناسیدر حال حاضر کلیه کلاس های پاییز و زمستان کیهان در حال برگزاری هستند و فقط برای کلاس زبان پیشرفته امکان ثبت نام وجود دارد. نکاتی که در این کلاس مطرح خواهد شد به صورت زیر است:
  • تحلیل کامل سوالات درس زبان تخصصی روانشناسی در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی از سال 1383 تا 1396، شامل:
  1.  همه ی 300 سوالی که در 10 سال گذشته در این درس آمده اند، کلاً در چند طبقه خلاصه می شوند؟
  2.  در هر سال از هر یک از انواع سوالات چه تعدادی داشته ایم؟
  3.  مهمترین نوع سوالاتی که در سه سال اخیر داشته ایم کدام نوع سوالات بوده است؟
  4.  مهمترین تغییرات سوالات درس زبان در سه سال گذشته -که بسیاری از دانشجویان نمی دانند- چیست؟
 و ... 
  •  با هر سطحی از فهم متون تخصصی زبان انگلیسی، به هر یک از انواع سوالات کنکور در 10 سال اخیر چطور پاسخ دهیم؟ (با نگاه ویژه به سه سال گذشته)
  • شرکت کنندگان در این دوره، چطور در سالهای گذشته 20 تا 30 درصد در درس زبان پیشرفته کرده اند؟
  • چطور می توان حتی با سطح بسیار اولیه از فهم زبان انگلیسی، در مدت کوتاهی زبان را 30 درصد زد ؟


برنامه کلاس های آموزشی  - کنکوری گروه آموزشی کیهان در پاییز و زمستان سال 1396 به شرح زیر می باشد:


 
کلاس کل مــــــدت دوره  روز برگــــزاری ساعت برگــــزاری طــــول دوره مـــــــــــــــدرس اطلاعـــــــــــــــات مدرس توضیــــــــــح مدرس در خصوص این کلاس مناســـــب برای...
آمار و روش تحقیق 36 ساعت 5 شنبه 14 تا 17 25 آبان تا 12 بهمن آقای بسطامی دانشجوی PhD روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
رتبه 9 کنکور ارشد
رتبه 10 کنکور PhD
کلیک کنید کنکوری های ارشد و دکتری
روانشناسی و
مشاوره
آمار و روش تحقیق
(گروه  دوم)
36 ساعت جمعه 9:30 تا 12:30 24 آذر تا 11 اسفند آقای بسطامی دانشجوی PhD روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
رتبه 9 کنکور ارشد
رتبه 10 کنکور PhD
کلیک کنید کنکوری های ارشد و دکتری
روانشناسی و 
 مشاوره
روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان 28 ساعت 5 شنبه 17:30 تا 19:30 25 آبان تا 26 بهمن آقای فتح الهی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
دانشگاه تهران
رتبه عمومی کنکور ارشد 94
کلیک کنید کنکوری های ارشد و دکتری
روانشناسی
زبان پیشرفته 18 ساعت جمعه  13 تا 16 13 بهمن تا 18 اسفند آقای فلاح دانشجوی PhD روانشناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رتبه 8 کنکور ارشد
رتبه 17 کنکور PhD
کلیک کنید کنکوری های ارشد
روانشناسی

 


 

کیهانی: فردی که در سال مورد نظر؛

  • در بیش از 5 جلسه مشاوره تخصصی گروه آموزشی کیهان حضور داشته است.
  • یا یکی از بسته های آموزشی مجموعه جزوات کیهان را تهیه کرده است.
 

 


تماس با ما؛ کلیک کنید

 

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
کارگاه ها، کلاس کنکور, کلاس کنکوری, کلاس آموزشی, کلاس آموزشی روانشناسی, کلاس کنکور ارشد, کلاس کنکور ارشد روانشناسی, کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, آموزش کنکوری, روانشناسی رشد, کلاس روانشناسی رشد, کلاس آمار و روش تحقیق, کارگاه آمار و روش تحقیق, کارگاه آموزشی آمار, کارگاه آسیب شناسی, کارگاه های روانشناسی، کارگاه های آموزشی روانشناسی، کارگاه های گروه آموزشی کیهان، مدیریت زمان، ارشد روانشناسی، تحلیل ارشد روانشناسی   کارگاه ها، کلاس کنکور, کلاس کنکوری, کلاس آموزشی, کلاس آموزشی روانشناسی, کلاس کنکور ارشد, کلاس کنکور ارشد روانشناسی, کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, آموزش کنکوری, روانشناسی رشد, کلاس روانشناسی رشد, کلاس آمار و روش تحقیق, کارگاه آمار و روش تحقیق, کارگاه آموزشی آمار, کارگاه آسیب شناسی, کارگاه های روانشناسی، کارگاه های آموزشی روانشناسی، کارگاه های گروه آموزشی کیهان، مدیریت زمان، ارشد روانشناسی، تحلیل ارشد روانشناسی   کارگاه ها، کلاس کنکور, کلاس کنکوری, کلاس آموزشی, کلاس آموزشی روانشناسی, کلاس کنکور ارشد, کلاس کنکور ارشد روانشناسی, کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, آموزش کنکوری, روانشناسی رشد, کلاس روانشناسی رشد, کلاس آمار و روش تحقیق, کارگاه آمار و روش تحقیق, کارگاه آموزشی آمار, کارگاه آسیب شناسی, کارگاه های روانشناسی، کارگاه های آموزشی روانشناسی، کارگاه های گروه آموزشی کیهان، مدیریت زمان، ارشد روانشناسی، تحلیل ارشد روانشناسی


منابع ارشد روانشناسی بالینی،‌ منایع ارشد بالینی، منابع روانشناسی بالینی، کنکور ارشد روانشناسی عمومی، مشاوره، رتبه های برتر روانشناسی، رتبه های برتر روانشناسی، ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینی، مصاحبه با رتبه های برتر روانشناسی، ارشد بالینی، منابع ارشد بالینیمنابع ارشد روانشناسی بالینی،‌ منایع ارشد بالینی، منابع روانشناسی بالینی، کنکور ارشد روانشناسی عمومی، مشاوره، رتبه های برتر روانشناسی، رتبه های برتر روانشناسی، ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینی، مصاحبه با رتبه های برتر روانشناسی، ارشد بالینی، منابع ارشد بالینی


کارگاه ها، کلاس کنکور, کلاس کنکوری, کلاس آموزشی, کلاس آموزشی روانشناسی, کلاس کنکور ارشد, کلاس کنکور ارشد روانشناسی, کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, آموزش کنکوری, روانشناسی رشد, کلاس روانشناسی رشد, کلاس آمار و روش تحقیق, کارگاه آمار و روش تحقیق, کارگاه آموزشی آمار, کارگاه آسیب شناسی, کارگاه های روانشناسی، کارگاه های آموزشی روانشناسی، کارگاه های گروه آموزشی کیهان، مدیریت زمان، ارشد روانشناسی، تحلیل ارشد روانشناسی
, کارگاه ها، کلاس کنکور, کلاس کنکوری, کلاس آموزشی, کلاس آموزشی روانشناسی, کلاس کنکور ارشد, کلاس کنکور ارشد روانشناسی, کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, آموزش کنکوری, روانشناسی رشد, کلاس روانشناسی رشد, کلاس آمار و روش تحقیق, کارگاه آمار و روش تحقیق, کارگاه آموزشی آمار, کارگاه آسیب شناسی, کارگاه های روانشناسی، کارگاه های آموزشی روانشناسی، کارگاه های گروه آموزشی کیهان، مدیریت زمان، ارشد روانشناسی، تحلیل ارشد روانشناسی

نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 0
در انتظار بررسی: 0
انتشار یافته : 2
گلناز
|
1396/08/20 - 20:03
0
0
با سلام. من کلاس های تابستان آقای اسدی رو شرکت کردم و میخواستم اینجا هم از شما مدیریت کیهان تشکر کنم. کلاس ها خیلی منظم و با کیفیت بودن و راستشو بخواید انتظار چنین کیفیتی رو نداشتم . ممنون ازتون.
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/08/20 - 20:53
سلام گلناز


ممنونیم از بازخورد مثبت شما، بسیار انرژی بخش بود :)موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.