.
hed

 تحلیل جامع سوالات درس روانشناسی بالینی
در کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 1400

امسال هم به مانند سال های گذشته کیفیت سنجی و درصد پوشش دهی کنکور ارشد روانشناسی توسط جزوات موسسه کیهان بررسی شده است. در اینجا به بررسی جزوه روانشناسی بالینی کیهان ویژه کنکور وزرات بهداشت پرداخته شده است.
 

شماره
سوال
منبع پاسخ صفحه پاسخ
صحیح
پاسـخ تشـریحـی
1  جزوه کاپلان کیهان جلد 2 100 4 در اختلال شخصیت هیستریک یا نمایشی  که
مشخصه اصلی ان رفتارهای نمایشی و
برانگیزنده است علائم اسکیزوفرنی دیده نمی شود.
2     1 خرده ازمون درک جز خرده ازمون های اصلی شاخص
کلامی وکسلر بزرگسال نیست.
3  جزوه کاپلان کیهان جلد 1 80 2 افسردگی اساسی با دریافت درمان حدود 3ماه و
بدون درمان 13تا 6 ماه طول می کشد.
4  جزوه کاپلان کیهان جلد 1 107 1 شایع ترین اختلال روانی همزمان با سایر اختلالات
در مرتبه اول اختلال اضطراب فراگیر است.
5  جزوه مارنات کیهان 63 2 فرد با براشفتگی مقیاس های 4و9 دارای کد
تشخیصی 94/49 است دارای گرایش های
ضداجتماعی است وچون شاخص هیپومانی بالایی
هم دارد احتمال عمل به گرایش های ضداجتماعی
در وی بالاست.
6  جزوه مارنات کیهان 74 و 75 3 اختلال شخصیت شدید در ازمون میلیون شامل
مرزی، پارانویا و اسکیزوتایپی است.
7  جزوه کاپلان کیهان جلد 1 112 4 بیشترین همبودی با اختلال توره،اختلال وسواسی
جبری است.
8  جزوه مارنات کیهان 126 4 سیستم نمره گذاری ازمون بندر گشتالت برای
کودکان سیستم کوپیتز است.
9 - - 2 اقدام به خودکشی نیز در بین دخترها  بیشتر است
اما خودکشی موفق در پسرها نسبت به دختران
بیشتر است.
10 - - 1 بی قراری در بزرگسالی کاهش می یابد
11  جزوه مارنات کیهان 91 1 تعداد پاسخ زیاد به فضای سفید(3تا و بیشتر)با منفی گرایی
،دشواری در کنترل خشم و گرایش به مخالفت رابطه دارد
و در افراد بهنجار نشان دهنده نوعی تضاد انطباقی است.
12  جزوه کاپلان کیهان جلد 2 18 و 19 4 اشخاص دچار پرخوری در مدت زمان کوتاهی حجم زیادی
غذا را به شکل غیرقابل کنترلی مصرف میکنند و بعدش
احساس پشیمانی و گناه دارند بیشتر اوقات این غذاهای
از غذاهای نرم و پرکالری مثل کیک است.
13  جزوه کاپلان کیهان جلد 1 78 1 برای تشخیص افسردگی عودکننده فرد باید
حداقل دومین دوره افسردگی خود را تجربه کرده باشد.
14  جزوه کاپلان کیهان جلد 1 79 2 علائم پرخوری،پرخوابی،فلج سربی و حساسیت به طرد
از نشانه های افسردگی اتپیک یا ملال هیستروئید است.
15  جزوه کاپلان کیهان جلد 1 44 3 اسکیزوفرنی دیرس به شروع علائم بعد از 45سالگی گفته
می شود که در زنها شایع تر است و از نظز بالینی
قابل افتراق با اسکیزوفرنی غیردیررس نیست و
علامت برجسته ان پارانوئیاست.این افراد با مصرف دارو
وضعیت خوبی پیدا می کنند و به طور کلی پیشآگهی
آن خوب است.
16  جزوه کاپلان کیهان جلد 1 113 1 در تفکر جادویی فرد تصور میکند قادر است هر فکری
را بدون واسطه مادی انجام دهد این افکار در اشخاص
دچار اختلال وسواسی جبری زیاد دیده می شود.
17  جزوه کاپلان کیهان جلد 1 127 3 چون غالبا استرس پس از سانحه در پی یک حادثه 
عموما سهمگین اتفاق میفتد بررسی اسیب های
عضویی بالاخص اسیب به سر اهمیت دارد چراکه اسیب
به سر می تواند سبب بروز یا تشدید علائم شود.
18  جزوه کاپلان کیهان جلد 2 79 و 80 4 تغییر سطح هشیاری، تغییر توجه و اختلال در
موقعیت سنجی و حافظه کـه در یـک دوره کوتـاه
ولـی سـریع اتفـاق میافتد و نشانگان در روز نوسان دارند
و در شب تشدید میشوند
از علائم دلیریوم است.
19  جزوه کاپلان کیهان جلد 2 102 4 افراد دچار اختلال شخصیت دوری گزین برخلاف
افراد دچار اسکیزوئید که میل به برقراری ارتباط ندارند،
مایل به ارتباط گیری هستند اما از طرد و مورد اقبال
واقع نشدن می ترسند.
20  جزوه کاپلان کیهان جلد 2 47 1 بعد از افسردگی اساسی بالاترین احتمال خودکشی
مربوط به سومصرف مواد به ویژه الکل است.

 

نتیجه ارزیابی:

  • تعداد کل سوالات درس روانشناسی بالینی در کنکور ارشد روانشناسی وزرات بهداشت: 20
  • تعداد سوالاتی که در منابع درس روانشناسی رشد وجود داشته :  17
  • درصد پوشش­ دهی جزوات کیهان به سوالات این درس در این آزمون :   85 درصد
  • پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوات کیهان برای آزمون ارشد روانشناسی وزارت بهداشت  استخراج شده است.
 

 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.