.
hed

آمار و روش تحقیق, جزوه آمار و روش تحقیق, جزوه روانشناسی رشد, جزوه آسیب شناسی روانی, منابع ارشد روانشناسی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوات کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, جزوه روانشناسی شخصیت, جزوه آمار و روش تحقیق کیهان, جزوات کنکور ارشد بالینی, منابع کنکور ارشد بالینی, منابع کنکور کارشناسی ارشد بالینی, منابع کنکور ارشد روانشناسی, منابع ارشد روانشناسی, منابع ارشد بالینی, منابع کارشناسی ارشد روانشناسی, منابع کنکور کارشناسی ارشد روانشناسیتحلیل جامع سوالات روانشناسی بالینی کنکور ارشد روانشناسی 98

همراه با پاسخ تشریحی


 

 

 

ارزیابی درس روانشناسی  بالینی

 

در کنکور 98 همانند سال‌های گذشته درس روانشناسی بالینی  20 سوال را به خود اختصاص داده که با مطالعه‌ی منابع معرفی شده برای این درس، پاسخگویی به سؤالات تا حدی امکان‌پذیر است.  عمده سوالات امسال مربوط به نظریات رواندرمانی بوده است و سوالات به طور کل نسبت به سوالات سالهای گذشته بیشتر به قوه تحلیل و استدلال داوطلب وابسته بودند.

منابع معرفی شده برای این درس بسیار متعددند و شما میتوانید کلیه منابع را در وبسایت کیهان مشاهده کنید.

در صورت تسلط داوطلبان بر این جزوات کیهان که خلاصه‌ای از منابع اصلی هستند، درصد بالایی از پاسخگویی مورد انتظار است.

 

 

 

متن پاسخ تشریحی

مبحث

فصل

نام جزوه

سوال

وجه ممیز روانشناسان بالینی تخصص آنها در زمینه شخصیت و آسیبشناسی روانی و قابلیتشان در ادغام علم نظریه و کار بالینی است، بنابراین پاسخ علم و عمل است.(البته پاسخ مستقیم این سوال در هیچ یک از منابع ذکر نشده است اما از کلیه منابع قابل استنباط است)

صفحه 2

فصل اول: روانشناسی بالینی: مقدمه و تاریخچه

بالینی کیهان

106

اگر شخص در تصویر شماره 5 به شمرده نقطه ها شروع کن، آزمایش کننده می تواند بگوید، «لازم نیست نقطه ها را بشماری، فقط مثل آن را روی کارت بکش»

صفحه 1051

فصل 14: غربال گری و سنجش آسیب عصبی- روانی

راهنمای سنجش روانی- مارنات

107

با مطالعه دقیق مباحث مربوط به سنجش بالینی در می یابیم که پیش شرط درمان، تشخیص و مصاحبه بالینی برای یک روانشناس بالینی قدرت مشاهده گری دقیق و همه جانبه است. بنابراین مهم ترین مهارت یک روانشناس بالینی مشاهده بالینی است.

 

فصل چهارم: سنجش بالینی

بالینی کیهان

108

پاسخ این سوال بر اساس فصل درمان میان فردی کتاب نظریه های رواندمانی پروچسکا واضحا اختلال افسردگی است در حالی که کلید اولیه سازمان سنجش گزینه اختلال شخصیت مرزی را صحیح میداند.
به نظر کلید سنجش اشتباه است چرا که رفتار درمانی دیالکتیکی بیشترین حمایت تجربی را برای درمان اختلال شخصیت مرزی دارد.

صفحه 360 (ویرایش 2007)

فصل هفتم: درمانهای میان فردی

نظریه های رواندرمانی- پروچسکا

109

فرافکنی: برخورد فرد با تعارض هیجانی یا فشارهای روانی درونی و بیرونی به این صورت که احساسات و یا فاکار غیر قابل قبول خود را به غلط به دیگران نسبت میدهد.

صفحه 124

ضمیمه 1: فهرست مکانیسم های دفاعی ویژه

آسیب کیهان (جلد دوم)

110

 از نظر یک روانکاو، تفسیر روشی است برای افشای معنای ناهشیار افکار و رفتار. ولی در یک تعبیر کلی تفسیر یعنی بیمار را وادار کنیم که نگاه متفاوتی به افکار، رفتار و احساسات داشته باشد. تفسیر مهمترین روش برای ایجاد بینش است.از این جملات می توان تفسیر کرد که پاسخ سوال بینش است.

صفحه 119

فصل دهم: دیدگاه روانکاوی

بالینی کیهان

111

گزینه 1 عمدتا در حوزه تخصص مشاورین هست. گزینه 2 وظیفه روانپزشکان است گزینه 3 مددکاران.
بنابراین درست ترین گزینه از نظر ما گزینه 4 یعنی تلاش جهت کاهش اضطراب بسیار بالای بیماران قلبی است.

 

 

 

112

رابطه درمانی ابعاد مختلفی دارد ولی دو مورد آن اهمیت بیشتری دارد: الف) پیوندهای هیجانی شکل گرفته بین درمانگر و مراجع، ب) درک متقابل و مشترک از کاری که قرار است انجام شود (تکالیف) و آنچه قرار است حاصل شود (اهداف).

صفحه 103

فصل نهم: مداخلات بالینی

بالینی کیهان

113

در درمان شناختی فرض میشود که شناخت های زیربنایی در هرکسی متفاوت است (دیدگاه اختصاصی بودن محتوا: آسیبهای مختلف با محتوای شناختی مختلف ارتباط دارند).

صفحه 150

فصل سیزدهم: رویکردهای شناختی و رفتاری

بالینی کیهان

114

بر اساس فصل درمان های سازه نگر کتاب نظریه های رواندرمانی پروچسکا پاسخ صحیح مطابق کلید سنجش درمان راه حل‌محور است.

 

 

 

115

درمانگر شناختی در جلسه اول شروع به تفسیر باورهای نادرستی می کند که موجب مشکلات هیجانی درمان جویان می شود. درمانگر فعال منتظر نمی ماند تا درمان جویان همه فرض های غیر منطقی خود را بیان کنند.

صفحه 502(ویرایش 2007)

فصل دهم : درمان های شناختی

نظریه های رواندرمانی- پروچسکا

116

در درمان شناختی رفتاری انتقال وسیله فرعی برای بهبود الگوهای فکری ناکارآمد است.

 

 

بر اساس کتاب مقاومت در شناخت درمانی رابرت لیهی

117

مهارت های بنیادین رفتار درمانی دیالکتیکی: مهارت تحمل آشفتگی- مهارت توجه آگاهی- مهارت های نظم بخشی هیجانی و مهارت های ارتباط موثر

 صفحه 14

مقدمه

تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی- مک کی

118

صورت این سوال از نظر ما اشتباه است چرا که در پرسشنامه میلون مقیاسی به نام B به تنهایی وجود ندارد!

صفحه 79

فصل هفتم: سنجش شخصیت

بالینی کیهان

119

خود افشایی در صورتی که از سمت درمانگر صورت بپذیرد به مراجع این امکان را می دهد تا او را فردی عادی تلقی کند و موجب جلب اعتماد مراجع می شود.

صفحه 504 (ویرایش 2007)

فصل دهم : درمانهای شناختی

نظریه های رواندرمانی- پروچسکا

120

خواندن کتابهایی که دیگران نوشته اند دست یابی به آگاهی بیشتر درباره سبک زندگی فرد را تسریع می کند، این فرآیند به کتاب درمانی معروف است.

صفحه 136 (ویرایش 2007)

فصل سوم: درمانهای روان پویشی

نظریه های رواندرمانی- پروچسکا

121

تفکر دو مقوله ای (همه یا هیچ): هر چیزی یا در این انتها قرار دارد یا در انتهای دیگر (سفید یا سیاه، خوب یا بد)

صفحه 518 (ویرایش 2007)

فصل دهم : درمان های شناختی

نظریه های رواندرمانی- پروچسکا

122

 

 

 

 

123

 

 

 

 

124

ناسازگاری روانی نتیجه بیگانگی بنیادی انسان هاست. از آنجا که دریافت توجه مثبت دیگران و تداوم آن برایمان اهمیت دارد به آنچه واقعا هستیم، و به ارزش گذاری ارگانیسمی طبیعی تجربه خودمان دیگر صادق نمی مانیم.

صفحه 238(ویرایش 2007)

فصل پنجم: درمان متمرکز بر شخص

نظریه های رواندرمانی- پروچسکا

125 

از اعتماد همیشگی شما عزیزان سپاسگزاریم

 

گروه آموزشی کیهان
رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد و دکتری
فقط روانشناسی و مشاورهلینک های مرتبط:

 

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، پاسخ تشریحی کنکور ارشد 98, پاسخ تشریحی کنکور, پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی, پاسخ تشریحی درس آسیب شناسی روانی, پاسخ تشریحی روانشناسی رشد, پاسخ تشریحی آمار و روش تحقیق, پاسخ تشریحی روانشناسی بالینی

 

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی

نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 0
در انتظار بررسی: 0
انتشار یافته : 19
امیرمسعود هنرمند
|
1399/02/26 - 18:55
0
0
سلام وقت بخیر پاسخ سوال ۱۱۹ بالینی، گزینه یک یعنی وابستگی به الکل میشه. لطفا اصلاح بفرمایین
پاسخ ها
کیهان
|
1399/02/28 - 19:48
سلام دوست گرامی
بله درست می فرمایید طبق کلید سازمان سنجش پاسخ این سوال وابستگی به الکل می باشد.
این جدول پاسخ دهی بلافاصله بعد از کنکور و قبل از اعلام کلید های سنجش آماده شده است و طبق جست و جو و مطالعه مان در کتب مختلف از جمله کتاب مارنات، متاسفانه مقیاس B به تنهایی در پرسشنامه میلون وجود نداشت و به نظر می آید که این سوال کنکور خالی از اشکال نیست. 
موفق باشید:) 

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
همین حالا با ما در ارتباط باشید:
Image result for whatsapp

حامد
|
1398/09/12 - 20:28
0
0
برا ازمون وزارت بهداشت روانشناسی پاسخ تشریحی هستش که بررسی کرده باشن
پاسخ ها
کیهان
|
1398/09/14 - 18:28
سلام حامد

بله . کتاب تست جامع کنکور ارشد وزارت بهداشت با پاسخ تشریحی داریم. که از سال 90 تا 98 را پوشش میدهد.

میتونید این محصول رو توی فرشگاه کیهان ببینید.

لینک کتاب جامع کنکور بهداشت 

 

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
azita
|
1398/08/08 - 14:43
0
0
کاش برای هر رشته ای یه همچین سایتی بود. کامل و جامع.
مژگان
|
1398/06/13 - 20:40
0
2
من امسال بخاطر مشغله های زیاد برای کنکور درس بالینی به جزوه شما اکتفا کردم و با وجود اینکه تغییر رشته ای بودم ۵۷٪ زدم که برام بسیار راضی کننده بود.
دریا
|
1398/04/07 - 17:48
0
0
سلام ....کلید سازمان سنجش تغییر کرده آیا ؟ آخه سوال 109 که اول جواب زده بود گزینه 1 حالا زده گزینه 2 یعنی جواب نه شخصیت مرزی میشه نه افسردگی اگه این جوابها قطعی باشن اوضاع بدتر شدن که بهتر نشدن حالا باید چیکار کنم:(
پاسخ ها
کیهان
|
1398/04/07 - 19:26
سلام دریا


کلید سازمان سنجش رو از اینجا ببینید:  کلیک کنید
بعید هست تغییری کرده باشه.
کمتر از یک هفته تا اومدن نتایج مونده. توصیه میکنیم کمی به ذهنتون استراحت بدید تا نتایج بیاد و مشخص بشه بین همه داوطلب ها چه رتبه ای کسب کردید :)

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید! 
دریا
|
1398/04/07 - 20:59
اما کلید اولیه با چیزی که الان در سایت سنجش هست متفاوت ه....
میلاد
|
1398/03/26 - 20:23
0
0
به هر حال ممنون خانم گلستانی. اوضاع بدتر از اونی که فکر می کردم پیش رفت. انگار جواب به سوال ها بستگی به سلیقه و گرایش نظری افراد داره! میانگین 30 شاید ... بیارم!
Kurdi.mojtaba
|
1398/03/26 - 19:12
1
0
سوال124 جوابش میشه «شخصیت» این سوال توی کنکور سراسری سال های قبل عینا آمد کتاب مدرسان شریف توی فصل هوش ذکر شد
زادوک
|
1398/03/26 - 18:45
0
1
وجه ممیزه روانشناسی بالینی، تخصص آنها در حوزه‌های آسیب‌شناسی روانی، شخصیت و ادغام علم، نظریه و عمل است (فیرس، صفحه 28)
میلاد
|
1398/03/26 - 16:36
0
0
سلام. راحع به سوال 1. چون. روانشناس بالینی دانشمند-متخصص هست. علم و پژوهش درستتر نیست؟ عمل خیلی مفهوم متخصصانه ای نداره ولی پژوهشگری مربوط به تخصص میشه. علم و عمل شبیه توصیه اخلاقیه!
پاسخ ها
گلستانی
|
1398/03/26 - 17:02

اتفاقا من اولین حدسم گزینه علم و پژوهش بود ولی با مشورتهایی که کردم و منابعی که نگاه انداختم به نظرم علم و عمل درستتر رسید چرا که علم و پژوهش هم از یه منظری خیلی شبیه به هم اند. فکر میکنم باید صبر کنیم تا کلید سنجش بیاد و ببینیم اونها از چه زاویه ای به این سوال پاسخ داده اند چون به نظر من صرفا یک جواب صحیح نداره.
ali
|
1398/03/26 - 13:47
0
1
سلام خسته نباشید کلید بالینی چه زمانی منشر میشه؟ با تشکر
پاسخ ها
کیهان
|
1398/03/26 - 16:49
سلام علی


پاسخ کلیدی کنکور روز 3شنبه روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت :)
 

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
نیلوفرآبی
|
1398/03/26 - 11:17
0
2
سلام دوستان پرتلاش و عزیز کیهانی خسته نباشید میگم بهتون. خواهش میکنم زودتر جوابهای بالینی رو هم بگذارید که ما بررسی کنیم این درس رو هم. با سپاس از همه ی شما بزرگواران.
پاسخ ها
کیهان
|
1398/03/26 - 11:32
سلام نیلوفر آبی


همین الان دارم مطلبش رو تنظیم میکنم :)

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.