.
hed

تحلیل جامع سوالات روانشناسی بالینی  در کنکور ارشد روانشناسی 1400

امسال هم به مانند سال های گذشته کیفیت سنجی و درصد پوشش دهی کنکور ارشد روانشناسی توسط جزوات موسسه کیهان بررسی شده است. در اینجا به بررسی جزوه روانشناسی بالینی کیهان پرداخته شده است.

شماره
سوال
منبع پاسخ صفحه سطر پاسخ صحیح پاسخ تشریحی
106 - - - 4 در بطن بسیاری از اختلالات روانی، تلاش برای
تغییر دادن وقایع خصوصی ناخواسته (افکار، احساسات
و تکانه‌ها) قرار دارد، حتی وقتی کاهش دادن شدت،
فراوانی و یا مدت آنها موجب مشکلات رفتاری شود.
این تقلا به صورت طبقه کارکردی رفتاری به نام اجتناب
تجربه‌ای انگاشته می‌شود.
107 جزوه آسیب شناسی روانی کیهان
جلد اول
25 پاراگراف اول 4 سوال مفهومی: این سوال را با روش حذف گزینه
می توان پاسخ داد:
DSM-5 با استفاده از رویکرد ابعادی
درصدد حل مشکلات
DSM-IV برآمده است.
رویکرد ابعادی سبب افزایش سودمندی بالینی و تقویت
دقت تشخیص از سوی متخصصان می شود.
در بسیاری از موارد اختلالات مجزا اصلا مجزا نیستند
بلکه عارضه های مرتبط به هم هستند ، که روی یک
پیوستار قرار دارند. حال اگر گزینه ها را ببینیم ،
گزینه دو و سه تقریبا بیان کننده موضوع واحدی هستند
ولی با ادبیات مختلفی گفته شده اند. از بین گزینه
یک و چهار ما می توانیم با استناد به پاراگرافی که
در بالا آورده شد  ، پی ببریم که افتراق بین اختلال های
روانی مختلف( که در گزینه اول آمده است ) از ویژگی های
نظام های تشخیصی و طبقه بندی می باشد. و از آن جایی
که در صورت سوال از فرا تشخیص سوال شده است ،
بنابراین گزینه یک حذف می شود و
جواب گزینه چهار می باشد.
108 جزوه روانشناسی بالینی کیهان
 
22 پاراگراف آخر 4 فرد مبتلا به وسواس فکری می‌داند که این افکار
زاییده ذهن او هستند و از خارج به او تحمیل نشده‌اند.
وسواس‌های عملی پاسخ‌هایی هستند که به افکار
وسواسی داده می‌شود. این وسواس‌ها شامل تشریفات مقرراتی(مثل شستن دست یا وارسی) یا اعمال ذهنی
(نظیر شمردن یا تکرار بی‌صدای کلمات) هستند که
شخص احساس می‌کند مجبور به انجام آنها در پاسخ
به وسواس فکری است. هدف وسواس‌های عملی
پیشگیری یا کاهش پریشانی و یا جلوگیری از رویدادهای
هولناک است؛ با این حال، این اعمال هیچگونه
ارتباط منطقی با آنچه قرار است از آن پیشگیری شود
نداشته و به وضوح افراطی هستند. عموماً، افراد مبتلا
به وسواس‌های فکری، به وسواس‌های عملی نیز مبتلا
هستند. چه چیزی وسواس‌های فکری با ابعاد بالینی
را از افکار تکراری بی ضرر متمایز میکند؟ برای این امر
سه شاخص وجود دارد: 1) وسواس های فکری ناراحت کننده
و ناخوانده هستند و به هشیاری هجوم میبرند. 2) وسواس های
فکری از درون سرچشمه می گیرند،نه از موقعیت بیرونی
3) کنترل کردن وسواس های فکری بسیار دشوار است.
109 جزوه روانشناسی بالینی کیهان 121 پاراگراف 1 3 درمان رفتاری: درمانگر مستقیما به اعمالی دست
می‌زند تا مراجع رفتاری متفاوت با رفتار غیر عادی خود
بروز دهد و بدین وسیله در رفتار او تغییری حاصل می‌شود.
به این منظور درمانجویان را به اجرای تکالیف گوناگونی
ترغیب می‌کنند که برای ابطال فرضیه‌های غیرمنطقی
طراحی شده یا درمان‌جویان را قادر می‌سازد به تمرین
تفکر منطقی بپردازند. مشکل از هر نوعی که باشد،
درمانگر زمان زیادی صرف تفحص در آن مشکل و
سوابق قبلی آن نمی‌کند. و علاقه به شنیدن احساسات
و عواطف همراه با آن ندارد. بلکه به سرعت و فعالانه
مراجع را وادار می‌کند تا به عقاید بنیادی و فلسفه‌های
زیربنایی آن مشکل دقیقا توجه کند و با آن به جدال برخیزد. 
رابطه
c-b-a در نظریه الیس باعث شده که شباهت زیادی با
نظریه
r-o-s رفتارگرایان جدید داشته باشد.
به نظر الیس نظریه عقلانی - عاطفی او از بسیاری
جهات با نظریه پیروان مکتب اصالت وجود و پیروان مکتب
روان‌شناسی نیروی سوم هماهنگ است.
110 جزوه روانشناسی بالینی کیهان 66 پاراگراف 5 و 6 3 وابسته (مقیاس 3): برای کارکرد مستقلانه احساس
توانایی و کفایت نمی‌کنند و با افراد دیگر رابطه برقرار
می‌کنند (افراد هدایت‌کننده و نگهداری‌کننده از آنها)،
هیجان‌های نامطلوب را پنهان می‌سازند، اغلب
دوست‌داشتنی هستند زیرا همکاری‌کننده، فروتن،
متواضع‌اند و برای عقاید دیگران ارزش قائل می‌شوند.
اغلب در پی درمان برمی‌آیند، بزرگترین خطر یا چالش
این است که روابط به گونه‌ای شکل بگیرد که درمانگر
با تقویت الگوی وابستگی، تبدیل به یک ناجی شود،
روش غیررهنمودی و سقراطی احتمال ترغیب ابراز
وجود و استقلال را افزایش می‌دهد، فنون رفتاری و
انواع آن و فنون روانکاوانه برای کاوش در مورد خاستگاه
الگوهای وابستگی.

نمایشی (مقیاس4): با احساس، پرشور، هیجانی،
نیازمند توجه و حمایت دیگران‌اند اما برخلاف شخصیت‌های
وابسته، به جای پذیرش سلطه، این نیاز را به شکلی آشکارا برون‌گرایانه نشان می‌دهند.
111 - - - 1 بسیاری از اختلال‌ها، از جمله افسردگی، اضطراب،
ترس و هراس، و اختلال استرس پس از سانحه
(PTSD)،
ممکن است شامل و همراه با افکار منفی و آزار دهنده باشد.
با این حال، در برخی موارد، نشخوار ذهنی ممکن است
در پی یک واقعه آسیب زای خاص، مانند یک رابطه ناموفق
عاطفی یا شکست شغلی و تحصیلی یا از دست دادن
والدین و فرزندان رخ دهد
. نشخوار مداوم افکار می‌تواند
علائم بیماری‌های روان تنی را تشدید کند. برعکس،
کنترل نشخوار افکار ممکن است به افراد در کاهش
این علائم و بازیابی آرامش و شادی کمک کند
. نگرانی و
نشخوار فکری بخشی از فرایندهای شناختی که نیازمند
تلاش (تلاش‌منداده) هستند.
 برخی از عوامل محرک بالقوه
برای نشخوار فکری عبارتند از
: کمال گرایی، عزت نفس پایین،
رویداد آسیب زا، استرس خاص، رویداد استرس زای در آینده،
روبرو شدن با ترس یا هراس، انتظار دریافت اطلاعات در مورد
یک رویداد بالقوۀ تغییر دهنده زندگی
112 جزوه روانشناسی بالینی کیهان 77 پاراگراف آخر 3 رویکرد‌های کمّی و ذهنی: دو رویکرد متمایز به قضاوت
بالینی و تفسیر وجود دارد. رویکرد اول، رویکرد کمّی یا آماری
است که بر عینیت تأکید دارد و اثری از تفکر غیردقیق و مبهم
در آن دیده نمی‌شود. رویکرد دوم، رویکرد ذهنی یا بالینی است
که طرفدارانش می­گویند تنها روش ارائه­ی تفسیرها یا
پیش­بینی‌های واقعاً مفید است. رویکرد بالینی یا ذهنی
رویکردی به قضاوت بالینی و تفسیر که تا حد زیادی بر حدس
و تجربه مبتنی است.
113 جزوه روانشناسی بالینی کیهان 121 پاراگراف 7 2 از فنون شناختی و رفتاری جهت اصلاح الگوی فکری مخربی
استفاده می­شود که اختلال مورد نظر را ایجاد کرده ­اند.
شناخت­ درمانی یکی از مؤثرترین فنون درمانی افسردگی
است.
تمرکز بالینی بک، روی افسردگی بود. او در زمینة
افسردگی بر ضرورت مرتب کردن هدف‌های درمان تأکید
دارد. نخستین اولویت شامل کاهش دادن نشانه‌های
بیمارگون شدید مثل تکانه‌های خودکشی، بی‌خوابی و کاهش
وزن است. بک برای کاهش نشانه‌ها عمدتاً بر کنترل
وابستگی تأکید می‌کند و تکالیف را به‌گونه‌ای ترتیب می‌دهد
که درمان‌جویان در آنها موفق شوند و در قبال تلاش‌های
خودشان تقویت به دست آورند.
114 - - - 2 مراحل مدل تغییر توسط دو محقق به نام‌های
جی اُ پروچاسکا
(J.O. Prochaska) و کارلو دی‌کلمنته
(Carlo DiClemente) با نام مدل نظریه‌ی تحول شناخته
می‌شوند.آنها این نتایج را با تحقیقی که بر روی گروهی
از افرادسیگاری انجام دادند به‌دست آوردند
: پیش‌تأمل؛ تأمل؛ آماده‌سازی؛ عمل؛ نگهداری؛ خاتمه.  باید بدانید که
برخی از افراد ماه‌ها یا حتی سال‌ها در یک مرحله باقی
می‌مانند. دانستن این مدل به شما کمک می‌کند تا برای
ایجاد تغییر شکیبایی بیشتری داشته باشید. اگر خود را
مجبور کنید که از مرحله‌ی تأمل به نگهداری پرش کنید،
درنهایت خسته و ناامید می‌شوید. اما اگر جایگاه خود را
در فرایند تغییر به‌درستی ارزیابی کنید می‌توانید
رویکرد مناسب را اتخاذ کنید
. در نتیجه اگر نیازمند
تغییرات سریع هستید، ممکن است متوجه شوید
که رفتن به مرحله‌ی بعد برای شما دشوار است.
احتمالا در این زمان به کمک افراد حرفه‌ای احتیاج دارید
تا رویکرد جدیدی را برای شکل دادن به عادت‌های جدید
به‌کار بگیرید
.
115 جزوه روانشناسی بالینی کیهان - - 4 درمان فراشناختی: فراشناخت یعنی شناخت
درباره‌ی شناخت. یکی از ویژگی‌های اختلال‌های
روان‌شناختی نظیر اضطراب یا افسردگی آن است که
تفکّر دچار سوگیری و کنترل آن دشوار می‌شود و
همین امر موجب بدتر شدن و تداوم ناراحتی هیجانی
می‌شود. اکثر بیماران گزارش می‌نمایند که احساس
می‌کنند کنترلی برافکار و رفتارشان ندارند. یک خصیصه‌ي
مهم دیگر اختلال‌های روان‌شناختی آن است که الگوهای
تفکّر و توجّه شخص بر خود و موضوعات تهدیدکننده
متمرکز می‌شود. درمان فراشناختی بر تغییر این الگوهای
تفکّر تأکید می‌کند و آن را بسیار مهم می‌داند.رویکرد فراشناختی
این الگوهای تفکّر و توجّه را «سندرم شناختی-توجّهی»
می‌نامند، این الگو شامل نگرانی، اندیشناکی، توجّه تثبیت
شده و راهبردهای خودتنظیمی یا رفتارهای مقابله‌ای
ناسازگارنه‌ای است که فرد آن‌ها را مفید می‌داند،
امّا نتیجه‌ي معکوس دارند و به تداوم مشکلات هیجانی
منجر می‌شوند. سندرم شناختی- توجّهی توسط
فراشناخت‌ها کنترل می‌شود و حذف آن از طریق کمک
به بیمار درکسب راه‌های جدید برای کنترل توجّه،
برقراری رابطه با افکار و باورهای منفی، و تغییر باورهای
فراشناختی ایجادکننده الگوهای تفکّر ناسازگارانه ضروری است
نظریه و ماهیّت درمان فراشناختیافکار مهمّ نیستند،
امّا پاسخ شما به این افکار مهمّ‌اند.
116 جزوه روانشناسی بالینی کیهان 25 پاراگراف 4 2 پنج نوع سؤال مصاحبه: 1) بازپاسخ: به بیمار مسئولیت پذیری
و امکان جواب دادن می­دهد/ مثال: ممکن است از تجارب
خودتان در ارتش حرف بزنید؟ 2) تسهیلی: راه را برای
صحبت کردن بیمار هموار می­کند/ مثال: ممکن است در
این مورد بیشتر حرف بزنید؟ 3) تصریحی: صحبت ­ها را
روشن و مبسوط می­ سازد/ مثال: حدس می­زنم منظورتان
این است که...؟ 4) مواجهه ای: تناقض­ها را مشخص می ­کند./
مثال: قبلاً گفتید...؟ 5) مستقیم: پس از برقراری تفاهم و
مسئولیت­ پذیری بیمار مفید و مؤثرند./ مثال: وقتی پدرتان از
شما انتقاد کرد به او چه گفتید؟
117 - - - 3 روان‌درمانی کاربرد آگاهانه روش‌های بالینی و
«مواضع میان‌فردی
 است کهدر دیدگاه متمرکز بر
مشکل توصیه می شود که مراجعین برای تحلیل
مشکلات خود، عوامل و اسباب ایجاد مشکلاتشان
را مورد تحلیل جزئی قرار دهند.
118 - - - 1 -
119 - - - 4 -
120 - - - 3 -
121 جزوه روانشناسی بالینی کیهان 123 پاراگراف 3 4 مراجعان در این رویکرد درمانی چهار واحد مهارت آموزی
را فرا می گیرند که عبارت است از:
۱.وقوف : آگاهی لحظه
ای ، عدم حواسپرتی و
عدم قضاوت
۲.تنظیم هیجانی : شناسایی هیجانات، فهمیدن تاثیرات هیجانی بر خود و دیگران، آموزش خنثی کردن حالات هیجانی منفی و انجام رفتارهایی که هیجانات مثبت را افزایش می دهد. ۳‌.تحمل ناراحتی: آموختن طرز کنار آمدن با وضعیت های پر استرس و آرام کردن خود ۴.تاثیر گذاری میان فردی: آموختن طرز کنار آمدن موقر با اختلافات میان فردی، رفع درست و مناسب امیال و نیاز ها و نه گفتن به توقعات بیجای دیگران
122
جزوه روانشناسی بالینی کیهان
117 پاراگراف 4 1 بیزاری­ درمانی: اساس آن را این اصل ظاهراً ساده
تشکیل می­ دهد که وقتی پاسخی پیامد نامطلوبی
داشته باشد (مثل تنبیه یا درد) نیرومندیش کمتر می­ شود.
جوزف ولپی می­گوید: بیزاری­ درمانی از لحاظ عملیاتی،
اجرای یک محرک آزارنده برای بازداری کردن یک پاسخ
هیجانی نامطلوب و کاهش نیروی عادتی آن است. از
فنون بیزاری­ درمانی برای مقابله با چاقی، سیگار کشیدن،
اعتیاد به الکل و انحرافات جنسی استفاده می­ شود.
در درمان اعتیاد به الکل: داروی تهوع آور تجویز می­ شود
و بعد از مصرف مشروب به فرد داده می­ شود (یا در مشروب
وی ریخته می ­شود).
123 جزوه روانشناسی بالینی کیهان و
جزوه روانشناسی رشدکیهان
124 و137 بالینی
86 و 160 و 161 رشد
الف)پاراگراف 8 رشد
ص160
ب)پاراگراف 7 رشد
ص161
پ)پاراگراف 3 بالینی
ص 124
ت)پاراگراف 4 بالینی
ص 137
ث)پاراگراف 8 رشد
ص 86
  سوال مفهومی ، پاسخ دادن به این سوال نیازمند
ترکیبی از آموخته های می باشد که از جزوات مختلف
کیهان قابل استنتاچ می باشد.
الف) مراحل دلبستگی بوبی
ب)الگو واقعی درونی : یک رشته انتظارات درباره در
دسترس بودن شخصیت های دلبستگی و احتمال حمایت
کردن آن ها در مواقع استرس را برعهده دارد. الگوی
واقعی درونی بخش مهمی از شخصیت می شود و وظیفه
علامتی را برای تمام روابط صمیمانه در آینده بر عهده دارد.
تا اینجا متوجه می شویم که نظریه دلبستگی بالبی با
کودکی و ریشه یابی اختلال در کودکی سرو کار دارد.
پ)درمان شناختی:این درمان به درمانجو کمک می کند
تا افکار خودکار را شناسایی و شتاخت های معیوب را با
آزمودن آن ها به صورت تجربی ارزیابی مجدد کند.
ت)درمان فراشناختی خط شش: درمان فراشناختی بر تغییر
الگو های تفکر تاکید می کند( مطالعه کل پاراگراف ) و تا
اینجا منوجه می شویم که درمان های شناختی ،
شناختی-رفتاری و فراشناختی با کودکی مراجعان سروکار
ندارند و به آن نمی پردازند. بنابراین دو گزینه یک و چهار
حذف می شوند. ث)طرحواره ها : ( تعریف طرحواره)
ساختار های روانشناختی خاص یعنی شیوه های سازمان
یافته معتی دهنده به تجربه که با افزایش سن تغییر می
کنند. حال اگر دقت کنید متوجه شباهت تعریف طرحواره
با الگوی واقعی درونی نظریه بالبی می شوید . بنابراین
نزدیک ترین پاسخ به صورت سوال گزینه 2 می باشد.
124 - - - 3 -
125 جزوه روانشناسی بالینی کیهان 66 پاراگراف آخر 2 پاسخ به کل لکه (W): از تمامی لکه‌ برای پاسخ
استفاده می‌شود (همه قسمت‌ها). با درجه توانایی فرد در
تعامل با محیطش به شیوه‌ای فعال و کارآمد ارتباط دارد
پاسخ‌های کلی (
W) در مورد کودکان 3-4 ساله بیشترین
فراوانی را دارد که به تدریج در سنین نوجوانی از آنها کاسته
می‌شود.

پاسخ حرکت انسان: M: تعداد تحقیق‌های انجام
شده در مورد پاسخ‌های
M، بیش از سایر تحقیق‌های انجام
شده در مورد سایر متغیرهای رورشاخ است. پاسخ
M معرف
پیوندی است بین منابع درونی با واقعیت یا آنچه که می‌توان
به عنوان درونی کردن عمل توصیف کرد. بین پاسخ‌های
M
و خلاقیت و تفکر درون‌گرایانه رابطه وجود دارد. بین
پاسخ‌های
M و خیال‌پردازی رابطه نزدیک وجود دارد. M
را
می‌توان دربرگیرنده تجارب درونی عمیق تلقی کرد. در معنای
مثبت نشانگر کارکرد خوب ایگو (من)، توانایی برنامه‌ریزی،
کنترل تکانه و توانایی ایستادگی در مقابل ناکامی است
.

 

نتیجه ارزیابی:

  • تعداد کل سوالات درس روانشناسی بالینی  : 20
  • تعداد سوالاتی که در منابع درس روانشناسی بالینی وجود داشته :  15
  • تعداد سوالاتی که پاسخشان مستقیماً در جزوه کیهان بود: 12
  • درصد پوشش­دهی جزوات کیهان به سوالات این درس در این آزمون :  80 درصد
  • پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوات سال 99 روانشناسی کیهان  استخراج شده است.
  • تاریخ برگزاری آزمون: 7 مرداد
  • تاریخ تهیه گزارش: 20 مرداد
  • این گزارش مطابق با دفترچه A سوالات و پاسخنامه های آزمون تهیه شده است 

مطالب مرتبط :

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.