.
hed

کیفیت سنجی جزوات روانشناسی کیهان، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی بالینی، منابع دکتری روانشناسی سلامت، منابع دکتری روانشناسی کیهان، کنکور دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، گروه آموزشی کیهان

کیفیت سنجی جزوه آسیب شناسی روانی کیهان در آزمون دکتری روانشناسی 98

 

ارزیابی درس روانشناسی آسیب‌شناسی روانی

آسیب شناسی روانی   در کنکور 98 بیست سوال از هشتاد سوال دروس تخصصی را به خود اختصاص داده است و  فصول مهمی مثل اسکیزوفرنی و شخصیت  و وسواس سهم قابل توجهی از سوالات را به خود اختصاص داده اند که همیشه جزو فصولی بوده اند که مورد تاکید مشاوران کیهان بوده اند و در کلاس ها و جزوات به تفصیل به آن ها پرداخته شده است.

تاکید بر تفاوت های ایجاد شده در DSM5 نسبت به DSM4 در سوالات این کنکور مشهود بود که باید توجه داوطلبان را به این موضوع جلب کند. سوالات این درس اکثرا پیچیدگی خاصی نداشت و در صورتی که داوطلب  با آمادگی در جلسه حاضر شده باشد برای پاسخگویی به تعداد زیادی از سوالات با مشکلی روردررو نخواهد بود در حالی که سال گذشته این درس برای داوطلبین درسی چالش برانگیز بود و تسلط بر منابع درسی اعلام شده برای درصد بالا و برای کسب رتبه ی برتر به آسانی حاصل نمیشد.

به جز یکی از سوالات(سوال 41) سایر سوالات به طور مستقیم از منابع طرح شده است و برای پاسخگویی نیاز به گره گشایی نیست. در صورتی که برای درس آسیب شناسی به میانگین درصد رتبه های برتر فکر کنید با بررسی سوالات و جزوه ی آسیب شناسی کیهان به این نتیجه میرسید که این درصد با کمک این جزوات قابل دستیابی است .پاسخ 16 سوال از 20 سوال به طور مستقیم در جزوات کیهان قابل دسترسی است که پاسخ به این 16 سوال معادل با 80 درصد میباشد

 

توضیحات

مبحث

فصل

نام جزوه

سوال

   

**درجزوه عمومی بررسی شود**

عمومی کیهان

۴۱

متن جزوه:

نام‌های دیگر اختلال شخصیت مرزی عبارتند از: اسکیزوفرنی موقت، شخصیت‌انگاری (که آن را هلن داچ وضع کرد)، اسکیروفرنی شبه‌نوروتیک (که آن را پاول هوخ و فیلیپ پولیتن وضع کردند)، و اختلال منش سایکوتیک (که توسط جان فُرش بکار رفت).

اختلال شخصیت مرزی ص۱۱۱

فصل ۲۱: اختلالات شخصیت

آسیب ۲ کیهان

۴۲

با بررسی انواع فرعی اختلال هذیانی به سادگی می‌توان به این سوال پاسخ داد.

اختلال هذیانی ص ۱۱۳

فصل ششم: طیف اسکیزوفرنیا و اختلالات روانپریشانه دیگر

آسیب ۱ کیهان

۴۳

متن جزوه:

فروید در مقاله معروفش «مهارها، علایم و اضطراب»: [اضطراب است که موجب واپس‌زنی می شود، درحالیکه قبلا معتقد بودم که برعکس، واپس‌زنی ا ست که موجب ا ضطراب می‌شود.

 

سبب‌شناسی اضطراب ص ۱۵۶

فصل نهم: اختلالات اضطرابی

آسیب ۱ کیهان

۴۴

متن جزوه:

تفکر جادویی: ویژگی ذاتی تفکر جادویی، احساس قدرت مطلق (همه‌کارتوانی) در تفکر است. فرد خیال میکند به هرچیزی که فکر کند در عالم واقع رخ می‌دهد.

اختلال وسواس فکری - عملی (وسواسی- جبری) ص ۱۸۵

فصل دهم: وسواس فکری- عملی و اختلالات مرتبط

آسیب ۱ کیهان

۴۵

با مطالعه‌ی ویژگی‌های هر اختلال در فصل مربوطه و مقایسه گزینه‌ها این سوال قابل پاسخ‌گویی است.

ج۲ ویژگی های بالینی  ص۳۴، اختلال مصرف مواد ص۷۹، اختلال کنترل تکانه ص ۶۱، اختلال شخصیت خودشیفته ص ۱۱۳

فصل سیزدهم: اختلالات تغذیه و خوردن

آسیب ۲ کیهان

۴۶

با بررسی عوامل زمینه ساز مربوط به آ سیب‌پذیری ابتلا به PTSD در ای مبحث جزوه، سوال به سادگی قابل پاسخ‌گویی است.

آسیب‌پذیری ص ۱۹۷

فصل یازدهم: اختلالات مرتبط با سانحه و عوامل استرس‌زا

آسیب ۱ کیهان

۴۷

-

-

-

-

۴۸

(سوال احتمالا غلط است و گزینه ۴ام صحیح است؛ همان گزینه‌ای که به نظرم صحیح است را بررسی کردم).

 

اختلال شخصیت وسواسی- جبری ص۱۱۷

فصل ۲۱: اختلالات شخصیت

آسیب ۲ کیهان

۴۹

متن جزوه:

بیمار نسبت به اختلال خود هشیار است و آن را تحمیل شده و مرضی می پندارد.

 

اختلال وسواس فکری - عملی (وسواسی- جبری) ص ۱۸۴

فصل دهم: وسواس فکری- عملی و اختلالات مرتبط

آسیب ۱ کیهان

۵۰

متن جزوه:

بیماری اسکیزوفرنی با نابهنجاری در قسمت لب‌های پیشانی که نقش مهمی در توجه، انگیزه و همچنین طراحی و سازمان‌دهی رفتار دارند مرتبط است. بیماران ریخت II ممکن است در مقایسه با افراد غیرروان‌گسیخته دارای لب های جبهه‌ای کوچک باشند.

 

 

ساختار مغز در بیماران اسکیزوفرنی ص ۹۶

فصل ششم: طیف اسکیزوفرنیا و اختلالات روانپریشانه دیگر

 

آسیب ۱ کیهان

۵۱

-

 

-

-

-

۵۲

-

-

-

-

۵۳

متن جزوه:

هدف از رویکرد روانپویشی افزایش تحمل اضطراب در بیمار است نه رفع اضطراب.

 

درمان ص ۱۷۴

فصل نهم: اختلالات اضطرابی

 

آسیب ۱ کیهان

۵۴

متن جزوه:

گروه ج، اختلالات شخصیت دوری‌جو، وابسته، و وسواسی-جبری را شامل می‌شود. افراد مبتلا به این اختلالات اغلب مضطرب یا بیمناک به نظر می‌رسند.

 

 

 

ص۱۰۰

 

فصل ۲۱: اختلالات شخصیت

 

آسیب ۲ کیهان

۵۵

سوال احتمالا طبق پاسخ‌نامه سنجش اشتباه است.

پاسخ درست بررسی شود

 

-

-

 

-

۵۶

 

متن جزوه:

در مدل روانکاوانه این فرضیه مطرح است که سانحه باعث فعال شدن مجدد تعارض روانی می‌شود که تا پیش از آن آرام بود و نمودی نداشت، اما هنوز حل نشده است.

 

سبب شناسی ص۱۹۸

فصل یازدهم: اختلالات مرتبط با سانحه و عوامل استرس‌زا

 

آسیب ۱ کیهان

۵۷

 

 

اختلال ذخیره کردن (احتکار)

ص ۱۹۰

 

فصل دهم: وسواس فکری- عملی و اختلالات مرتبط

آسیب 1 کیهان

58

توضیح مکانیسم دفاعی فرافکنی

 

ص۱۴۹

ضمیمه 1 : فهرست مکانیسم‌های دفاعی ویژه

 

آسیب ۲ کیهان

59

متن جزوه:

اغلب قربانیان با گذشت زمان مرحله‌ی «درهم ریختگی» را پشت سر می‌گذارند و وارد مرحله‌ی «تجدید سازمان» می‌شوند. در فرآیند درازمدت تجدید سازمان اغلب زنان برای تأمین امنیت اقداماتی را انجام می‌دهند.

 

نشانگان آسیب تجاوز جنسی ص ۱۹۷

 

فصل یازدهم: اختلالات مرتبط با سانحه و عوامل استرس‌زا

 

آسیب ۱ کیهان

۶۰

 

نتیجه ارزیابی

  • کل سوالات درس آسیب شناسی روانی: ۲۰
  • تعداد سوالاتی که مستقیماً از منابع اصلی این درس آمد: ۱۹ (احتمالا غیر از سوال اول)
  • تعداد سوالاتی که پاسخشان مستقیماً در جزوه آسیب شناسی کیهان موجود بود: ۱۶ 
  • درصد پاسخدهی: 80٪
  • پاسخ ها بر اساس آخرین ویراست جزوه آسیب شناسی برای آزمون دکتری 98 (ویراست چهارم) استخراج شده است.

 

از اعتماد همیشگی شما عزیزان سپاسگزاریم
لینک های مفید برای شما داوطلبان آزمون دکتری روانشناسی و مشاوره:  
گروه آموزشی کیهان
رتبه یک ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی و تهران
 

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسیمصاحبه با رتبه های برتر کنکور روانشناسی، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی، منابع دکتری روانشناسی کیهان، رتبه یک کنکور دکتری روانشناسی، کنکور دکتری مشاوره، مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری روانشناسی

نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.