کارنامه رتبه 15 روانشناسی عمومی

کارنامه رتبه 16 عمومی

کارنامه رتبه 37 عمومی

کارنامه رتبه 8 عمومی

رتبه 26 روانسنجی


رتبه 8 روانشناسی بالینی


رتبه 9 روانشناسی کودکان استثنایی


رتبه 3 روانشناسی تربیتی
 


رتبه 7 روانشناسی بالینی


رتبه 15 روانشناسی بالینی


رتبه  10 روانشناسی عمومی


رتبه  1 روانسجی و روانشناسی کودکان استثنایی


رتبه 11 روانشناسی عمومی


رتبه 2 روانشناسی عمومی


رتبه 5 روانشناسی کودکان استثنایی

برای مشاهده نمونه کارنامه ها کلیک کنید

رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی و عمومی

 


رتبه 3  کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانسنجی

 


رتبه 6 و 7  کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش عمومی و بالینی

 


رتبه 31  کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش بالینی

 


رتبه 204 کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 97 گرایش بالینی

 

 

رتــــــــبهدرصد دروسمیانگین وزنی در گرایش بالینیمیانگین وزنی در گرایش عمومی
زبان    آمارو روش تحقیـــــقروانشناسی رشدروانشناسی مرضیعلم النــــفسروانشناسی بالینیروانشناسی عمومیفیزیولوژی و انگیزش 
4 بالینی
28 عمومی
  5950677573688467.7555.36
7 بالینی
43 عمومی
  8366764544595762.652.27
68 بالینی
8 عمومی
  70585658513868515360.36
14 بالینی
30 عمومی
  438071518457243758.552.64
20 بالینی
62 عمومی
  785845407365274958.4250.91
34 بالینی
31 عمومی
  694062435360476056.7554.09
45 بالینی
36 عمومی
  396377387863538460.1758.09
102 بالینی
50 عمومی
  487055508636316252.653.27
98 عمومی  01678186228918438.748.73
188 بالینی
126 عمومی
  437057426747493149.4250
128 بالینی  4543313657685348.4234.27
130 بالینی
141 عمومی
  634853355756406653.4150.27
299 بالینی
188 عمومی
  446532356544515144.5845.91
196 بالینی
322 عمومی
  3655535164415548.141.27
206 بالینی
268 عمومی
  832827275150276046.9242.45
327 عمومی  1843624148373330.540

 

رتبهدرصد دروسمیانگین وزنی در گرایش بالینیمیانگین وزنی در گرایش عمومی
زبانآمارو روش تحقیقروانشناسی رشدروانشناسی مرضیعلم النفسروانشناسی بالینیروانشناسی عمومیفیزیولوژی و انگیزش 
7 عمومی594263656323537760.18
21 بالینی33458257457503758
38 عمومی 373083587058355652.91
 
49 بالینی23508872073353555.8347.36
73 عمومی
62 عمومی511460523221556041.2549.27
486 بالینی
43 بالینی46706350485806556.2545.55
113 عمومی
57 عمومی514273373570526856.4251.91
84 بالینی
67 بالینی35437336367104652.1737.55
272 عمومی
89 بالینی7328654055304049.00
100 بالینی60317551455505755.8345.91
183 عمومی
128 بالینی48555335557006855.0040.91
412 عمومی
128 عمومی32315353388434834.7543.55
814 بالینی
168 بالینی13257658466002347.33
173 بالینی63227727176304050.1737.55
498 عمومی
175 عمومی52264643350363340.73
221 عمومی371050533825425137.8342.09
750 بالینی
432 بالینی362358413345183841.5836.36
472 عمومی
813 بالینی452035502043153638.7533.27
964 عمومی

 

 

نام درسرتبه 7
93
امیر سامانی

 
رتبه 6
92
متین قنبرزاده
رتبه 29
91
صادق فلاح
رتبه 40
91
احسان نیک‌منش
رتبه 47
93
نگین کاظمی
رتبه 93
93
لادن محمدی
رتبه 103
93
عطیه رضایی
میانگین
رتبه‌های
1
-100
زبان7754735256624659.9
علم النفس5064575852424654.9
آمار و روش5163606068654854.3
مرضی6153485043385750
رشد8888497078686372
بالینی6466605655456859.1
فیزیولوژیک
و انگیزش
7362666557685964.1
میانگین موزون
با احتساب ضرایب دروس
68.164.458.657.958.453.857.459.2
مصاحبه با این افرادکلیک کنیدکلیک کنیدکلیک کنید– کلیک کنیدکلیک کنیدکلیک کنید
دانشگاه قبولیبالینی روزانه تهرانبالینی روزانه تهرانخانواده‌درمانی 
روزانه بهشتی
خانواده‌درمانی 
روزانه بهشتی
خانواده‌درمانی 
روزانه بهشتی
بالینی شبانه علامهبالینی روزانه شیراز
  • اعشار درصدها برای راحتی بررسی رند شده است. 
  • به میانگین خانم رضایی و محمدی توجه کنید. خانم رضایی میانگین موزون بیشتری دارد اما رتبه کمتری کسب کرده. تفاوت در کجاست؟ به درصد این دو کیهان در درس زبان توجه کنید. 
  • حتماً میانگین ها را به طور موزون حساب کنید. کسی که همه رو 50 زده و بالینی را (ضریب 3) 70 زده با کسی که همه را 50 زده اما علم النفس(ضریب1) را 70 زده خیلی فرق دارد.