.
گروه آموزشی کیهان
مرور یک مبحث مهم آمار: همبستگی و کوواریانس
همبستگی و کوواریانس   به رابطۀ بین دو یا چند متغیر که قابل تبدیل به کمیت (مقدار) باشند، همبستگی گفته می‌شود. دامنه رابطه‌ای که بین دو متغیر در جامعه وجود دارد را همبستگی گویند. وقتی دو متغیر به نحوی تغییر کنند که تغییرات یکی با تغییرات دیگری ارتباط داشته باشد، این دو متغیر را ه ...
خلاصه برخی از مهمترین مباحث کنکور روانشناسی و مشاوره
روی مبحث مورد نظر خود کلیک کنید:    مراحل رشد پیش از تولد - از کتاب لورا برک    همبستگی و کوواریانس    قضاوت بالینی    اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) - ملاک های تشخیص، انواع فرعی، همه گیر شناسی و درمان مباحث آسیب شناسی ...
.