.
تبلیغات

آشنایی با گرایش‌های اصلی رشته روانشناسی در ایران

 

گرایش, گرایش ها, روانشناسی, گرایش های روانشناسی, گرایش عمومی, گرایش بالینی, گرایش روانسنجی, گرایش صنعتی سازمانی, بالینی, عمومی, روانسنجی, صنعتی و سازمانی, صنعتی سازمانی, روانشناسی بالینی, روانشناسی عمومی, روانشناسی صنعتی سازمانی, روانشناسی اسلامی, روانشناسی مثبت گرا, روانشناسی مثبت, گرایش های رشته روانشناسیبا توجه به سوالات شما داوطلبان گرامی در خصوص گرایش ها و اینکه انتخاب های اولتان کدام گرایش باشد، مطالب زیر را جمع آوری کردیم.

وضعیت گرایش های زیر ممکن است در خارج از کشور ما متفاوت باشد. با اینحال، اطلاعات زیر خلاصه ای از مهمترین نکته ها در رابطه با هر گرایش باشد.
 

 

عمومی

روانشناسی عمومی یکی از شاخه های علوم انسانی است که مربوط به شناخت مسائل روان شناسی، علل رفتارهای انسان، چگونگی استفاده از روان شناسی در امر آموزش و پرورش، شناخت کودکان عادی و استثنایی و کاربرد روان شناسی در مسائل روانی – اجتماعی می باشد.

هدف از رشته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ایجاد مهارتهای لازم در افرادیست که در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی – سازمانها و نهادهای جمهوری اسلامی و در دانشگاهها خدمت رسانی می کنند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی (سرفصل) کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، معرفی رشته های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

برنامه درسی(سرفصل) کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 36 واحد

دروس اجباری : 30 واحد

سمینار : 2 واحد

پایان نامه : 4 واحد

نسبت به گرایش های روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک، پذیرش های بیشتری در کنکور ارشد دارد و رقابت درش ساده تر است. از تخصص به آن معناکه در گرایش بالینی مطرح هست، اینجا خبری نیست و خود دانشجو باید به دنبال علاقه اش برود، کارگاه شرکت کند و ... .
فعالیتهای عمده ای که یک فارغ التحصیل روانشناسی عمومی میتواند انجام دهد عبارتند از :

 • کارهای پژوهشی، تحقیقاتی، آموزشی در مراکز مختلف آموزشی (مدارس، دانشگاهها و ... ).
 • میتوانند کارهای درمانی هم انجام دهند و با احراز شرایط، مجوز فعالیت هم دریافت کنند. اما:
 • تفاوت این گرایش با گرایش بالینی و بالینی کودک و خانواده درمانی در این است که در فهرست دروس مطالعاتیشان در ارشد و دکتری، دروس عملی درمانی وجود ندارد.

دروس اجباری کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روان شناسی عمومی پیشرفته 3 روشهای آماری پیشرفته 3
روشهای تحقیق در روان شناسی 3 نظریه های شخصیت 2
انگیزش و هیجان 2 روان شناسی احساس و ادراک 2
روان شناسی یادگیری و تفکر 2 پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 2
روان شناسی اجتماعی پیشرفته 2 مباحث جدید در اسیب شناسی روانی 2
روان شناسی رشد پیشرفته 2 روان شناسی کودکان استثنایی 3
روان شناسی تجربی 2 جمع 30
 

 

معرفی گرایش بالینی

روانشناسی بالینی یکی از شاخه های روان شناسی است که بیشتر در مورد شناخت ناهنجاریهای رفتار انسان، تغییر و درمان این ناهنجاریها و راههای پیشگیری از آنها بر اساس علوم روان شناسی سخن می گوید.
دانش آموختگان رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، راههای ارائه خدمات بالینی و پژوهشی و آموزشی پیشرفته و گسترده در مراکز تشخیصی و درمانی موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز توانبخشی و پیشگیری با همکاری و نظارت استادان روان پزشکی را فرا می گیرد.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد های رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه های دارای رشته ارشد روانشناسی بالینی، معرفی رشته های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

برنامه درسی(سرفصل) ارشد روانشناسی بالینی و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها : 38 واحد
دروس اجباری : 32 واحد
سمینار : 2 واحد
پایان نامه : 4 واحد
 
 بین خیلی از دانشجویان ایرانی، به گل سرسبد گرایش های روانشناسی معروف است. طرفداران بسیاری بین داوطلبان کنکور و علاقه مندان به روانشناسی دارد و رقابت درش هم به همان اندازه بالاست. فعالیتهای عمده ای که یک فارغ التحصیل روانشناسی بالینی میتواند انجام دهد عبارتند از:
 • واضحاً اینجا کارِ درمانی در اولویت است: تشخیص و درمان بیماری های مختلف روانی در زمینه های مختلف، کار با معتادین، درمانهای گروهی، مشاوره و ...
 • کارهای آموزشی و پژوهشی در مراکز مختلف آموزشی، برگزاری کارگاههای آموزشی و ...
دروس اجباری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روان شناسی رشد پیشرفته 2 علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 2
تاریخچه سیستمها در روان شناسی 2 نظریه های شخصیت 2
روان شناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی 2 کلیاتی درباره درمانهای فیزیکی و دارویی در بیماریهای عصبی و روانی 1
استفاده از روشهای اماری و پژوهشی پیشرفته در روان شناسی بالینی 2 آزمونهای شناختی در روان شناسی بالینی 2
آسیب شناسی پیشرفته 2 آزمونهای عینی فرافکن در روان شناسی بالینی 3
فنون مصاحبه تشخیصی 2 نظریه های روان درمانی 2
کاربرد روشهای روان درمانی 2 گروه درمانی 2
خانواده درمانی 2 جمع 32
رفتار درمانی 2
 

 

بالینی کودک

روان شناسی بالینی کودک و نوجوان از سال 84 به مجموعه روان شناسی افزوده شد. این رشته مشابه رشته روان شناسی بالینی است با این تفاوت که روان شناسی بالینی کودک و نوجوان، با اختلالات دوران کودکی و نوجوانی سروکار دارد.
بین برخی، به برادر روانشناسی بالینی معروف است. به این معنا که شباهتهای بسیاری بین این دو گرایش وجود دارد. فعالیتهای عمدهای که یک فارغ التحصیل روانشناسی بالینی کودک میتواند انجام دهد عبارتند از:

 • واضحاً کار درمانی با کودکان و نوجوانان در اولویت است. پرداختن به امور و مشکلات کودک و نوجوانان و سپس کار با سایر گروههای سنی در فهرست کاری این افراد دیده میشود.
 • تشخیص و درمان بیماری های مختلف روانی در زمینه های مختلف، کار با معتادین، درمانهای گروهی، مشاوره و ... .
 • کارهای آموزشی در مراکز مختلف آموزشی، برگزاری کارگاهها و ...
 • کارهای پژوهشی وتحقیقاتی  
 • توجه: تنها دانشگاه های شهیدبهشتی و تبریز در این گرایش دانشجو میپذیرند. دانشگاه خوارزمی هم تا کنکور 93 در این گرایش دانشجو میپذیرفت. 

مشاهده منابع گرایش بالینی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

 

صنعتی سازمانی

روانشناسی صنعتی و سازمانی عبارتست از مطالعه علمی رابطه میان انسان و دنیای کار.

روانشناسی صنعتی و سازمانی دارای دو جنبه علم و عمل است. جنبه علمی آن به مطالعه انسان در دنیای کار می پردازد و جنبه عملی آن مشتمل بر کاربرد علم موجود برای حل و رفع مسائل و مشکلات مربوط به کارکنان سازمانها در دنیای کار است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد های ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه های دارای رشته ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، معرفی رشته های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

برنامه درسی(سرفصل) رشته ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 32 واحد

دروس اصلی : 24 واحد

دروس اختیاری: 4 واحد

پایان نامه : 4 واحد

از جدیدترین گرایشهای روانشناسی در ایران و جهان است. آینده بسیار خوبی دارد. در ایران فقط دو دانشگاه اصفهان و اهواز در این گرایش دانشجو میپذیرند. در ایران این گرایش هنوز وارد مقطع دکتری نشده است. به مسائلی میپردازد از این دست:

 • طراحی و اجرای برنامه های گزینش کارکنان
 • تحلیل ابزامات شغلی، آزمونهای روانشناختیِ ارزیابی مهارتها
 • ارزیابی کارایی کارکنان
 • کمک به سازمان جهت تحول و رشد و پیشرفت
 • مشاوره به مدیران در زمینه های مدیریتی، کارکنان، استراتژیهای بازاریابی و ..
 • بهبود کیفیت ارتباطات انسانی درمحیط کار
 • طراحی سیستم های مدیریت منابع انسانی و طراحی محیط فیزیکی در اداره و سازمان

دروس اصلی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
آمار استنباطی پیشرفته 3 روش تحقیق پیشرفته 3
روان شناسی اجتماعی پیشرفته 2 روان شناسی بهره وری 2
بالندگی سازمانی پیشرفته 2 روان شناسی سازمانی 2
نگرشها و انگیزش شغلی 2 آموزش نیروی انسانی 2
نظریه های سازمانی 2 سمینار در تازه های روانشناسی صنعتی و سازمانی 2
کارورزی 2 جمع 26
 

 

روانسنجی

 
 
 
 
 
 
 

رشته سنجش و اندازه گیری به بیان ساده به کاربرد آمار و سنجش و اندازه گیری در تحقیقات روانشناسی و آموزشی می پردازد. به بیان جامع تر، این رشته ارزیابی، ارزشیابی، سنجش و اندازه گیری صفات، ویژگی ها و خصوصیات انسانی با استفاده از ابزارهای مختلف و متفاوت و با گستره ای از روش های کیفی محض تا کمی محض را بر عهده دارد تا از این طریق از افراد در موقعیتهای مختلف شغلی و همچنین آموزش و پرورش استفاده کند.

متخصصین این رشته توانایی ارزیابی اطلاعات سیستمهای آموزشی، پروسه ها و اطلاعات خروجی این سیستمها را دارا می باشند.

فارغ التحصیلان این رشته باید بتوانند با استفاده از تئوری کلاسیک اندازه گیری و تئوریهای " ویژگی پنهان " و همچنین آزمونهای استعداد تحصیلی در سطوح وسیعی امر سنجش آموزشی و تربیتی را انجام دهند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته سنجش و اندازه گیری، معرفی رشته های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

برنامه درسی(سرفصل) سنجش و اندازه گیری و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 38 واحد

دروس اصلی : 34 واحد

پایان نامه : 4 واحد

روان سنجي، گرايش سوم مجموعه روان شناسي است كه كمترين تعداد داوطلب و در عين حال كمترين تعداد پذيرش را دارا است‌. روان سنجي عمدتاً با آمار، شيوه‌هاي سنجش در آموزش و پرورش و یادگيري، ارزيابي‌هاي روانشناختي از طريق آزمون‌‌هاي رواني و شيوه‌هاي گزينش و سرند كردن در ارتباط است‌.كارشناس ارشد روان‌سنجي مي‌تواند به كار اجراي آزمون‌‌هاي رواني - تشخيصي، سنجش هوش، ويژگي‌‌هاي شخصيتي، آسيب‌هاي مغزي، عقب ماندگي‌هاي ذهني، ارزيابي در آموزش و پرورش، سازمان سنجش و داده‌پردازي مشغول گردد. يا به همراه يك تيم درمان در كلينيك‌‌هاي روان شناختي مشغول به كار گردد.
هدف از تحصيل در اين گرایش، تربيت افرادي است كه با جنبه‌هاي نظري و كاربردي در زمينه‌هاي مربوط به اندازه‌گيري و ارزيابي خصوصيات مختلف افراد انساني و مهارت‌هاي او، آشنايي كافي داشته و توانايي بكارگيري آن را در موقعيت‌هاي شغلي در آموزش و پرورش داشته باشد. فارغ‌التحصيلان اين گرایش با استفاده از تئوري كلاسيك اندازه‌گيري به سنجش ويژگي‌هاي پنهان افراد مي‌پردازند و از سويي ديگر با طراحي انواع آزمون‌ها (تحصيلي، هوش و استعداد، استخدامي و ...) در سطوح وسيعي به سنجش آموزشي و تربيتي افراد مشغول‌اند. اجراي آزمون‌هاي رواني در امر تشخيص، همواره ياري رسان متخصصان بوده است.

دروس تخصصی سنجش و اندازه گیری

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روشهای آماری پیشرفته 1 3 روشهای تحقیقی پیشرفته 3
روشهای آماری پیشرفته 2 3 برنامه ریزیهای کامپیوتری در اندازه گیری 2
استفاده از کامپیوتر در اندازه گیری 2 روان سنجی کاربردی 2
نظریه ها و روشهای جدید در اندازه گیری 2 آزمونهای پیشرفته تحصیلی 2
آزمونهای هوش و استعداد 2 آزمونهای شخصیت 3
ارزشیابی آموزشی 2 ارزشیابی طرحها و برنامه ریزی آموزش و پرورش 2
روان شناسی تربیتی پیشرفته 2 سمینار در سنجش و اندازه گیری 2
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت پیشرفته 2 جمع 34

 

خانواده درمانی

رشته روان شناسی خانواده درمانی یکی از دوره های تخصصی روانشناسی است که به مطالعه موارد زیر می پردازد :
- ساختار و فرایند تحول خانواده.
- شناسایی علل و فرایند شکل گیری روابط ناهنجار بین زوجین.
- کاربرد تکنیکهای خاص درمانی جهت حل مشکلات درون خانواده.
- روشهای یاری رسانی به خانواده هایی که واجد نیازهای ویژه هستند.
 
خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی طبیعی، مهمترین نهاد اجتماعی محسوب می شود و نقش بسیار اساسی در بهداشت روانی فرد و جامعه ایفا می کند. به همین دلیل این رشته از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته روانشناسی خانواده درمانی، معرفی رشته های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.
 
برنامه درسی (سرفصل) روانشناسی خانواده درمانی و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اجباری : 26 واحد
اختیاری: 2 واحد
پایان نامه : 4 واحد
این رشته یکی از شاخه های روانشناسی بالینی است با تمرکز بر خانواده. فرق روانشناسی خانواده درمانی با مشاوره خانواده در عمق و شدت مشکلات است. 

روانشناس خانواده درمانگر عمدتاً به دنبال حل مشکلات عمیقتر خانواده است در حالی که در مشاوره خانواده مشکلات سطحی تر و ساده تر هستند. 
زوج درمانی یکی از زیرشاخه های خانواده درمانی است. فارغ التحصیلان این رشته میتوانند با کودک و نوجوان هم کار کنند. 
توجه: در حال حاضر تنها دانشگاه شهیدبهشتی و دانشگاه علم و فرهنگ در این رشته دانشجو میپذیرند. 

دروس اجباری کارشناسی ارشد خانواده درمانی
 
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روان شناسی وآسیب شناسی خانواده 2 نظریه سیستمها 1
سنجش و اندازه گیری خانواده 2 حقوق خانواده در ایران 2
فرهنگ و خانواده 1 نظریه های خانواده درمانی 2
اصول و فنون خانواده درمانی 1 آموزش والدین 2
مشاوره ازدواج 2 کاربرد الگوهای خانواده و زناشویی درمانی 1 2
کاربرد الگوهای خانواده و زناشویی درمانی 2 2 زوج درمانی 2
خانواده درمانی متمرکز بر مشکلات کودکان و نوجوانان 2 آسیب شناسی و درمان اختلالات جنسی 2
گزارش مطالعات موردی 1 جمع 26

نام این گرایش به «بالینی خانواده» تغییر یافته و منابع آن با گرایش بالینی یکسان هست.


مشاهده منابع گرایش بالینی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

 

اسلامی

رشته روانشناسی اسلامی مفاهیم و مسائل روان شناسی مثبت گرا را در دو قلمرو علم و دین بررسی می کند.
 
این رشته از تلفیق دو دیدگاه کلاسیک و اسلامی پدید آمده است .
در بخش کلاسیک، دیدگاههای دانش روان شناسی به صورت مستقل مطرح می شود از این رو روان شناسی اسلامی گرایش مثبت گرا به عنوان یک رشته مستقل طراحی شده است. در بخش بررسی های اسلامی نیز روش اکتشافی و تحلیل محتوا به کشف و پردازش دیدگاه خاص دین می پردازد.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته روانشناسی اسلامی، معرفی رشته های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.
 
برنامه درسی(سرفصل) روانشناسی اسلامی و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اصلی : 28 واحد
پایان نامه : 4 واحد
 
 
دروس تخصصی روانشناسی اسلامی
 
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روان شناسی دین 2 روان شناسی اخلاق 2
روش تحقیق پیشرفته 2 کلیات و مفاهیم 2
سلامت و شادکامی 2 هوش هیجانی 2
انگیزش درونی 2 صفات و انگیزه های مثبت 2
روابط مثبت 2 بازسازی مثبت ، مشاوره و روان درمانی مثبت گرا 2
حدیث و روان شناسی مثبت 1 2 حدیث و روان شناسی مثبت 2 2
زبان تخصصی 2 سمینار 2
پایان نامه 4 جمع 32

 

منابع این گرایش با گرایش «عمومی» یکسان هست.

مشاهده منابع گرایش عمومی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

 

روانشناسی تربیتی
 
 
 
 
 
 
 

 روان شناسی تربیتی دانشی است که به دین ، فلسفه و پژوهشهای آزمایشگاهی وابسته است.
روان شناسی تربیتی نقش کارسازی در زمینه شناخت شاگردان، تربیت معلمان، شناخت فرایند یادگیری، پرورش ابزارهای اندازه گیری روانی – تربیتی و ارزشیابی یادگیری بالاخص یادگیری پیشرفت به عهده دارد.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته روانشناسی تربیتی، معرفی رشته های ارشد و دکتری علوم تربیتی(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

برنامه درسی (سرفصل) روانشناسی تربیتی و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اجباری : 26 واحد
دروس اختیاری : 6 واحد

دروس اجباری کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد  واحد
نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی 2 آمار استنباطی 3
نظریه های رشد 2 روش تحقیق 3
روان شناسی تربیتی 2 نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش 2
سنجش و اندازه گیری 2 نظریه های یادگیری کاریردی 2
نظریه و روشهای آموزش 2 پایان نامه 4
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته 2 جمع 26
 

 

استثنایی

 دانش آموختگان این رشته در زمینه ارزیابی و تشخیص و بازپروری کودکان عقب مانده ذهنی با تکیه بر روان شناسی و آموزش و پرورش این کودکان مهارت کسب می کنند.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، معرفی رشته های ارشد و دکتری علوم تربیتی(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

برنامه درسی (سرفصل) روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها : 38 واحد
دروس اصلی : 14 واحد
دروس پایه : 6 واحد
دروس تخصصی : 18 واحد
دروس اختیاری : 10 واحد

چنانچه یکی از دروس تخصصی یا پایه برنامه کارشناسی ارشد این رشته اجرا نشد با نطر گروه آموزشی مربوط یکی از واحدهای دروس اختیاری جایگزین می شود.

 
دروس اصلی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
آمار استنباطی (پیشرفته) 2 روشهای تحقیق (پیشرفته) 3
سمینار در مسائل کودکان عقب مانده ذهنی 2 پایان نامه 4
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی 3 جمع 14

 

روانشناسی شناختی

در ایران این گرایش از کنکور 91-90 وارد مجموعه گرایشهای روانشناسی شده و دانشجو میپذیرد. آن هم به تعداد انگشت شمار. اگر به موضوعات شناختی (حافظه، تفکر، شناخت و ... ) و فیزیولوژیکی مغز علاقه دارید، این گرایش میتواند پاسخگوی خوبی به علاقه‌های شما باشد. این گرایش از کنکور 93 به بعد از مجموعه شاخه های رشته روانشناسی جدا شده است. 

 

 

گرایش, گرایش ها, روانشناسی, گرایش های روانشناسی, گرایش عمومی, گرایش بالینی, گرایش روانسنجی, گرایش صنعتی سازمانی, بالینی, عمومی, روانسنجی, صنعتی و سازمانی, صنعتی سازمانی, روانشناسی بالینی, روانشناسی عمومی, روانشناسی صنعتی سازمانی, روانشناسی اسلامی, روانشناسی مثبت گرا, روانشناسی مثبت, گرایش های رشته روانشناسی


 

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی


 

 
منابع ارشد روانشناسی بالینی،‌ منایع ارشد بالینی، منابع روانشناسی بالینی، کنکور ارشد روانشناسی عمومی، مشاوره، رتبه های برتر روانشناسی، رتبه های برتر روانشناسی، ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینی، مصاحبه با رتبه های برتر روانشناسی، ارشد بالینی، منابع ارشد بالینی، مشاوره مقاله و پایان نامه، konkooreravan.ir، کتاب تست روانشناسی، دفترچه سوالات روانشناسیمنابع ارشد روانشناسی بالینی،‌ منایع ارشد بالینی، منابع روانشناسی بالینی، کنکور ارشد روانشناسی عمومی، مشاوره، رتبه های برتر روانشناسی، رتبه های برتر روانشناسی، ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینی، مصاحبه با رتبه های برتر روانشناسی، ارشد بالینی، منابع ارشد بالینی، مشاوره مقاله و پایان نامه، konkooreravan.ir، کتاب تست روانشناسی، دفترچه سوالات روانشناسی

تعداد بازديد : 145509
نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 0
در انتظار بررسی: 0
انتشار یافته : 305
علی
|
1398/06/27 - 23:59
0
0
با سلام ببخشید کسانی که روانشناسی بالینی یا گفتار درمانی رو خوانده اند و مدرک دکتری گرفته اند ایا اجازه تجویزه دارو را دارند؟؟؟
پاسخ ها
کیهان
|
1398/06/30 - 11:36
سلام علی


خیر، روانشناس بالینی اجازه تجویز دارو رو نداره. گفتاردرمانگر هم بعید میدونم :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
طاهره
|
1398/06/07 - 12:35
0
0
سلام من فرهنگی هستم (مربی پرورشی) کارشناسی ارشد الهیات تصمیم داشتم دکترا فلسفه تعلیم تربیت بخونم اما میبینم بچه ها مشکلاتشون زیاده و اون رشته نمیتونه مفید باشه تصمیم گرفتم مجدد ارشد امتحان بدم و روانشناسی بخونم اما گرایش ها زیاده و نمیدونم کدوم رو انتخاب کنم تا برنامه بریزم برای امتحان ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پاسخ ها
کیهان
|
1398/06/11 - 09:23
سلام طاهر عزیز،


سوالتون رو طی یک جلسه مشاوره رایگان از مشاوران کیهان بپرسید تا راهنماییتون کنند. از طریق لینگ زیر می تونید درخواستتون رو ثبت کنید.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMhziOBDUPlVGVuu3kxPqHZvRlvKS5KXsiQtwfvfsvj4xL2Q/viewform

 
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
منا
|
1398/06/06 - 15:07
0
2
سلام وقت بخیر من کارشناسی علوم تربیتی از دانشگاه فرهنگیان هستم . قصد دارم ارشد روان شناسی تربیتی بخونم . با یک مدرک روانشناسی مجوز که نمیتونم بگیرم. به نظرتون ارشد روانشناسی تربیتی برای شرایط بنده چه فایده ای از نظر بازار کار میتونه داشته باشه؟ آیا میتونم در کلینیک کار کنم؟ و اینکه با ارشد تربیتی در کل در کلینیک ،چه کار هایی میشه انجام داد؟ (ضمنا بنده خودم در مدرسه مشغول به کار هستم). آینده شغلی خوبی میتونه برام داشته باشه یا خیر؟
پاسخ ها
کیهان
|
1398/06/07 - 10:36
سلام منا


بهتره نامتون رو در لینک زیر ثبت کنید تا همکارانم در بخش مشاوره رایگان با شما تماس بگیرن و پاسخ سوالاتتون رو بدن:

کلیک کنید


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
امیرحسین
|
1398/05/31 - 23:22
0
0
سلام خسته نباشید، میخواستم بدونم جامعه ایران ، به روانشناسان مرد اعتماد میکنه یعنی میخواستم بدونم آقایون بدرد این شغل میخورن یا نه . واقعیتش من دیپلم تجربی دارم (زیست و آمار و زبان انگلیسی هم خوبه)سال پیش کنکور دادم ورشته گیاه پزشکی علوم تحقیقات قبول شدم. امسالم احتمالا رشته های آزمایشگاهی شهریه دار بیارم ، اما واقعیتش من از رشته روانشناسی بیشتر از رشته های آزمایشگاهی ، خوشم میاد؛به همین خاطر امسال در رشته روانشناسی از طریق ،صرفا براساس سوابق تحصیلی(دانشگاه آزاد) هم ثبت نام کردم. میخواستم از شما بپرسم ، بنظرتون کدومش رو انتخاب کنم؟؟ الان واقعیتش یه خورده سردرگم شدم چون خیلیا میگن بیشتر متقضیان رشته روانشناسی تو ایران ، خانم ها هستن ، آیا این موضوع درسته؟؟موندم برم دنبال علاقم (یعنی روانشناسی) یا برم در رشته های آزمایشگاهی؟؟ امکان کار وادامه تحصیل در رشته روانشناسی در کشورهای خارجی وجود داره ؟؟یعنی کشورهای خارجی روانشناسان ایرانی رو قبول دارن؟؟؟ واقعیتش من در این باره خیلی خیلی تحقیق کردم ، میخواستم نظر شما رو که،بطور تخصصی در ارتباط با روانشناسی فعالیت میکنید رو بدونم، لطفا کمکم کنید. درضمن من از کارهای استخدامی خوشم نمی یاد، میخواستم‌بدونم امکان فعالیت خوداشتغال در رشته روانشناسی وجود داره؟؟(یعنی زدن مطب از طریق این رشته وجود داره)
پاسخ ها
کیهان
|
1398/06/02 - 10:52
سلام امیرحسین


پاسخ سوالاتتون بسیار طولانی هست و در یک کامنت نمی گنجه. به صورت کلی، روانشناس های موفق مرد زیادی وجود دارند که به خوبی در این رشته خوش درخشیدن. جنسیت خیلی مطرح نیست (البته این هم درسته که عمده ورودی های این رشته خانم ها هستن). روانشناسی خیلی گسترده هست و در حوزه های مختلفش (نه فقط درمان) میتونید وارد بشید، اپلای کنید، کار کنید، ...
ما همیشه به دانشجوهامون توصیه می کنیم به دنبال علاقه شون برن و نه صرفاً به دنبال بازار کار خوب!
امکان زدن مطب هم در صورتی که دو مقطع روانشناسی بخونید وجود داره :)

موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
مهسا
|
1398/05/18 - 14:10
0
0
با سلام و وقت به خیر می خواستم ازتون بپرسم آیا می شه با ارشد روانشناسی عمومی،دکتری نوروساینس خوند؟یا فقط با ارشد بالینی و علوم شناختی می شه؟
پاسخ ها
کیهان
|
1398/05/19 - 13:42
سلام مهسا


اتفاقا ارشد عمومی خیلی ارتباط بیشتری با نوروساینس داره تا ارشد بالینی!
با ارشد عمومی میشه دکتری نورو خوند :)

موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
 
fateme
|
1398/05/16 - 20:14
0
0
سلام من امسال سال انتخاب رشتمه و خیلی به روانشناسی علاقه دارم و خودم دوست دارم گرایش روانشناسی کودکان استثنایی رو بخونم .اما خیلیا بهم گفتن که روانشناسی درآمد و شغلش خیلی کمه و حداقل باید فوق یا دکترا داشته باشی تا کارت بگیره و بعصی هاهم میگن این گرایش خیلی روی اعصاب آدم تاثیر میزاره اخه هر روز با چند کودک استثنایی باید سروکار داشته باشی و من خودم به شخصه خیلی روی بچه ها حساسم و با شناختی که بعضیا از من دارن میگن واسه ی تو رشته ی خوبی نیست ولی من خیلی علاقه دارم.ممنون میشم راهنماییم کنید
پاسخ ها
کیهان
|
1398/05/17 - 16:05
سلام مجدد فاطمه


توصیه میکنم از یک مشاور یا روانشناس کمک بگیرید و در مورد روحیات خودتون و علایقتون و ابهاماتتون در مورد رشته روانشناسی مشورت کنید. یک فرد متخصص که بتونه تایم زیادی بذاره و مفصّل شرایط شما رو بررسی کنه خیلی بهتر میتونه بهتون کمک کنه :)

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
 
fatemeh
|
1398/05/16 - 19:57
1
0
سلام.من سل دیگه سال انتخاب رشتمه.خودم خیلی به روانشناسی علاقه دارم . ولی از خیلیا شنیدم روانشناسی درآمدی نداره و شغل و کار های اون خیلی کمه و حداقل باید فوق لیسانس داشته باشی تا کارت بگیره. نمیدونم باید چیکار کنم میشه راهنماییم کنید ممنون
پاسخ ها
کیهان
|
1398/05/17 - 16:02
سلام فاطمه


درسته، باید حتما ارشد رو داشته باشید تا بتونید به طور مستقل و قوی کار کنید. اما اینکه جای کار نداره و به لحاظ شغلی شرایط مساعد نیست، خیلی درست نیست. شما اگر یک روانشناس باسواد و پیگیر باشید که مطالعه انجام میده و اطلاعاتش به روز هست، همیشه براتون فضا برای کار هست :)

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
 
نیلی
|
1398/05/08 - 13:09
0
0
با سلام و عرض خسته نباشید بنده میخواستم رشته روانشناسی بخونم میخواستم بدونم گرایش روانشناسی شناختی داریم؟ آیا میشه از لیسانس روانشناسی ارشد رشته علوم شناختی یا نروسائنس گرفت؟ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید . یا حق.
پاسخ ها
کیهان
|
1398/05/08 - 15:50
سلام نیلی


بله داریم. کنکورش با کنکور روانشناسی متفاوت هست اما امکان خوندنش براتون وجود داره. کلاً در مقطع ارشد تغییر رشته از هر رشته ای به هر رشته دیگری امکان پذیره :)

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
 
نسیم
|
1398/05/03 - 13:29
0
0
سلام. من تغییر رشته ای هستم . میخواستم بدونم اگر ارشد روانشناسی شخصیت در دانشگاه ازاد بخونم برای دکترا می تونم عمومی یا بالینی وزارت علوم شرکت کنم ؟ ممنون
پاسخ ها
کیهان
|
1398/05/03 - 17:55
سلام نسیم


به لحاظ قوانین سازمان سنجش و دفترچه ی ثبت نام، هیچ مانعی وجود نداره اما برای فارغ التحصیل های دانشگاه آزاد، قبولی دکتری سراسری کمی میتونه سخت باشه چون اساتید در جلسه مصاحبه به این نکته دقت میکنن...
البته یه رزومه ی خوب از همه چیز مهمتره :)

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
 
نفس
|
1398/05/02 - 13:04
0
0
سلام خسته نباشید من کارشناسی ام رو علوم‌تربیتی گرایش تکنولوژی خوندم‌اما الان میخوام ارشد روانشناسی بخونم میخواستم‌بدونم من با خوندن صرفا ارشد روانشناسی و نه دومقطع روانشناسی میتونم توی کلینیک ها یا مراکز کار کنم مجوز کار میدن و قانون دو مقطع فقط برا مطب باز کردن هست یا نه برای کلا اشتغال تو حوزه روانشناسیه؟و اینکه الان و اینده به ترتیب بازار کار کدوم یک از رشته های عمومی،بالینی، تربیتی و خانواده و روانسنجی بیشتره ممنون میشم راهنماییم کنید
پاسخ ها
کیهان
|
1398/05/02 - 16:50
سلام دوست گرامی


برای دریافت مجوز درمان و تأسیس مطب یا کلینیک مستقل برای خودتون نیاز به دو مقطع روانشناسی دارید، اگر یک مقطع بخونید میتونید کار درمان کنید اما در کلینیک های تحت مجوز دیگران.
در مورد بازار کار همه این رشته ها الان نیاز جامعه هستن. به طور ویژه بالینی و خانواده درمانی. 

موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 
ملیحه
|
1398/04/31 - 00:35
0
0
با سلام با ارشد روانشناسی تربیتی هم میشه مجوز مطب داشت ؟
پاسخ ها
کیهان
|
1398/05/01 - 11:10
سلام ملیحه


بهتره سوالتون رو مستقیماً از سازمان نظام روانشناسی بپرسید تا مطمئن باشیم. چیزی که از اطلاعیه خود این سازمان برداشت میشه اینه که کافیه شما دو مقطع «روانشناسی» بخونید. گرایش رو ذکر نکرده :)
 
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 
zahra
|
1398/04/21 - 20:31
0
0
سلام . بین گرایش های ارشد کودکان استثنایی و تربیتی بازار کار کدوم بیشتر است ؟ من به بچه های با نیاز ویژه هم علاقه دارم اما ارشد تربیتی روزانه تهران قبول میشم و استثنایی شبانه شهرستان بنظرتون کدوم از لحاظ اینده شغلی بهتر است که برم ؟
پاسخ ها
کیهان
|
1398/04/22 - 12:51
سلام زهرا


تفاوت خاصی بین این دو رشته از نظر بازار کار وجود نداره. هر دو نیاز جدی جامعه هستن. ما همیشه توصیه میکنیم افراد به دنبال اون چه که بهش علاقمند هستن، برن :)
می تونید از یک جلسه مشاوره رایگان ما استفاده کنید تا همکارانم بهتر و دقیقتر بتونن راهنماییتون کنن:گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
ادیب
|
1398/04/19 - 17:22
1
0
با سلام و خسته نباشید سوالم اینه که تقاضا(یعنی تعداد نفراتی که در انتخاب رشته یک گرایش رو انتخاب میکنم) در بین همه ی گرایش های روانشناسی به چه صورته ؟ یعنی اگر به رتبه بخوایم بگیم، بالینی، عمومی، صنعتی،روان سنجی،استثنایی و تربیتی به چه ترتیبی هستن ؟ پیشاپیش ممنونم از پاسخگوییتون
پاسخ ها
کیهان
|
1398/04/21 - 12:05
سلام ادیب


بالینی و عمومی از همه بیشتر هستن، بعد تربیتی و استثنایی و صنعتی و روانسنجی قرار می گیرن :)
 
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
shadi
|
1398/04/19 - 12:18
0
0
سلام وقت بخیر..من کارشناسی معماری دارم میخوام ارشد روانشناسی بخونم برای بازار کار و همچنین موفقیت بیشترتربیتی بهتره یا عمومی یا بالینی؟ و اینک آیا روی مدرک ارشد مجازی دانشگاه تهران مشخص میشه ک مجازی بوده یا مث مدرک بقیه دانشجو های حضوریه؟در مورد پردیس هم همین سوال رو دارم؟
پاسخ ها
کیهان
|
1398/04/19 - 13:58
سلام شادی


جواب سوالاتتون خیلی مفصل هست.
توصیه میکنم نامتون رو در لینک زیر ثبت کنید تا در اولین فرصت باهاتون تماس بگیریم؛ میتونید طیِ یک جلسه مشاوره رایگان تلفنی تمام سوالاتتون رو از مشاور ما بپرسید :)

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
زهرا
|
1398/04/18 - 12:22
0
0
با سلام و خدا قوت ببخشید من مدرک لیسانسم علوم تربیتیه و استخدام اموزش پرورش هستم الان ارشد روان شناسی عمومی قبول شدم ولی به خاطر کلاس های مدرسه ،سراسری رو‌نمیتونم انتخاب کنم و فقط مجبورم رو‌پیام‌نور فکر کنم. میخاستم ببینم با مدرک لیسانس که علوم تربیتی از دانشگاه فرهنگیانه و ارشد که روان شناسی عمومی پیام‌نور باشه بعدا میتونم مجوز مطب رو بگیرم؟ پیشاپیش ممنون از پاسخگویی تون
پاسخ ها
کیهان
|
1398/04/18 - 16:14
سلام زهرا


خیر با یک مقطع علوم تربیتی و یک مقطع روانشناسی امکانش نیست. باید دو مقطع «روانشناسی» خونده باشید (بالینی یا عمومیش هم فرقی نمیکنه)

موفق باشید :)

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
الهام
|
1398/03/28 - 16:41
0
0
سلام. خسته نباشید. من سوالی داشتم ممنون میشم جواب بدید. ایا روان شناسی بالینی کودک و نوجوان هم داریم و اینکه ایا کنکورش جداست یا اینکه نه همون منابع بالینی رو شامل میشه؟
پاسخ ها
کیهان
|
1398/03/28 - 20:16
سلام الهام


بله در مقطع کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان رو داریم. کنکورش هیچ فرقی با کنکور بالینی نداره. صرفاً در مرحله انتخاب رشته باید این گرایش رو انتخاب کنید :)
 
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
فرشته
|
1398/03/16 - 01:19
0
0
سلام من دارم راجع به گرایش شخصیت سرچ میکنم و میبینم که داخل ایران این رشته زیاد مطرح نیست... میخواستم بدونم در دانشگاه های کشور های دیگر به چ صورته من علاقه و استعداد زیادی در این زمینه دارم. و میخوام این رشته رو دنبال کنم. اما خیلی سرگردونم
پاسخ ها
کیهان
|
1398/03/17 - 18:01
سلام فرشته

تا جایی که من اطلاع دارم در دانشگاه های امریکا و انگلستان این رشته تو بورس هست. این گرایش در امریکا معمولا با روانشناسی اجتماعی مطرح میشه و در اروپا به صورت روانشناسی تحلیلی بررسی میشه.
میتونین به سایت های دانشکده های روانشناسی مراجعه کنید (psychology department) و مقالات و پژوهش هایی که در این زمینه در حال اجراست رو پیدا کنید.


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

 
فاطمه
|
1398/03/10 - 16:17
0
0
سلام.خسته نباشید..من ترم دوم روانشناسی هستم میخواستم برای ارشدم از الان تصمیم بگیرم..وبین بالینی وکودکان استثنایی موندم اگه بالینی قبول شم میتونم بامدرک ارشد دربیمارستان های شفا ویا موسسه مثل شیرخوارگاه ویامراکز بهداشت مشغول به کارشم؟ وباکودکان استثنایی هم میشه جذب آموزش وپرورش یا مدارس نمونه دولتی شد؟؟ ازنظرشما شانس کدوم رشته برای بازارکاربهتر هستش؟؟؟ ممنونم ازشما.
پاسخ ها
کیهان
|
1398/03/11 - 11:36
سلام فاطمه


سوالاتی که پرسیدین خیلی ریز و تخصصی هستند، اما به صورت کلی این رو میتونم با اطمینان بگم که اگر روانشناسی بالینی بخونید دستتون برای کار خیلی بازتر خواهد بود نسبت به کودکان استثنایی.
اما در نهایت این علاقه ی شماست که تعیین کننده هست. اگر ترجیحتون این هست که با کودکان استثنایی کار کنید، این رشته رو انتخاب کنید.

موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
مریم
|
1398/02/15 - 20:23
0
0
سلام وقت به خیر من فارغ التحصیل علوم کامپیوتر هستم و به رشته روانشناسی بالینی علاقه دارم. با تحصیل ارشد میتونم مجوز مطب بگیرم
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1398/02/16 - 17:52
سلام مریم

خیر! برای اخذ پروانه کلینیک شما بایستی دو مقطع روانشناسی رو گذرونده باشید.


موفق باشید:)


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
سحر
|
1398/02/11 - 13:21
0
1
سلام و وقت بخير خيلي ممنون ميشم منو راهنمايي كنيد من ميخوام بدونم روانكاوي در رشته روانشناسي ب طور آكادميك مطرحه؟در چه مقطعي هست؟ يا نه ؟ اگه ميشه توضيح بديد بهم ممنون
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1398/02/14 - 09:54
سلام سحر 

خیر روانکاوی به صورت اکادمیک تدریس نمیشه. بلکه شما میتونید با شرکت در کارگاه های مختلف روانکاوی در این حوزه پیشرفت کنید. 

موفق باشید:)


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
آرش
|
1398/02/09 - 11:10
0
0
با سلام و خسته نباشید . ایا گرایش روانشناسی جنایی در ایران وجود دارد یا خیر اگر نه چه گرایشی رو باید بخونیم که نزدیک به مبحث جنایی باشه با سپاس
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1398/02/10 - 23:46
سلام آرش

خیر چنین گرایشی نداریم. سایز گرایش ها تفاوتی نداره و شما میتونید در این حوزه به پژوهش بپردازید.


موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!


 
موسوی
|
1398/02/03 - 21:25
0
0
سلام من کارشناسی روانشناسی عمومی خوندم الان دانشجوی ارشد تربیتی هستم .خواستم بپرسم برای ادامه در مقطع دکتری میتونم بالینی بخونم ؟ اینکه میگن باید مقاله و پایان نامه و کتاب در مورد بالینی داشته باشی درسته؟چون پایان نامع ارشدم باید درمورد تربیتی باشه..وشانس قبولی در مصاحبه دارم ؟یا باید باز ،ارشد بالینی بخونم.؟تا دکتری تغییر گرایش بدم؟مدرک زبان چطور
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1398/02/03 - 23:41
سلام دوست عزیز

بله میتونید. درسته در صورتی که مدرک زبان داشته باشید و پایان نامه تون پیرامون موضوعات بالینی باشه شانس پذیرش بیشتری دارید.

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
پرنیا
|
1398/02/02 - 10:46
0
0
سلاااام روزتون عالی و خداقوت.... پیشاپیش سپاس فراوان بابت پاسخگویی و وقتی که برامون میگذارید 😊 من الان مدرک لیسانس IT دارم ، و مایل به تحصیل در ارشد روانشناسی در دانشگاه پیام نور هستم . میخاستم بدونم با چه گرایش های روانشناسی میشه مطب زد؟ و آیا به فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور قرچک ورامین اجازه مطب میدن؟ خیلی ممنون
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1398/02/03 - 23:33
سلام پرنیا

گرایش عمومی و بالینی تفاوتی ندارن و با هر دو میشه کار کرد اما برای گرفتن این مجوز حتما باید دو مقطع رو روانشناسی خونده باشید. پیشنهاد می کنیم برای دریافت اطلاعات بیشتر از خدمات مشاوره رایگان کیهان استفاده بفرمایید. (تماس با 02166475618الی 20).


موفق باشید:)


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
مجتبی
|
1398/01/16 - 03:31
0
0
سلام من علاقم به روانشناسیه ولی دوست دارم بتونم رواشناسی رد داخل بازار و بخصوص بازاریابی بکار ببرم و در اون زمینه ازش استفاده کنم میخواستم ببینم کدوم زیر شاخه بیشتر به درد اینکار میخوره و اگه همچین گرایشی به صورت تخصصی خارج از کشور هم وجود داره معرفی کنید و اینکه کدوم دانشگاه ها تو دوره کارشناسی روانشناسی بهتر هستن ممنون
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1398/01/18 - 18:26
سلام مجتبی


در خصوص سوال اولتون باید عرض کنیم گرایش عمومی بیشتر به این هدف نزدیکه اما گرایشی با این عنوان نداریم. در حال حاضر پژوهش هایی مثل اقتصاد رفتاری انجام شده که به هدف شما نزدیکه. اما در خصوص سوال دوم خب دانشگاه تهران اولین دانشگاه در رتبه بندی دانشگاه ها هست.


موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
رزا
|
1398/01/09 - 20:37
0
0
سلام.خسته نباشید. ممکنه درمورد دانشگاه های مورد پذیرش ارشدروانشناسی شخصیت وبازار کارش اطلاعاتی بدید.ممنون
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1398/01/10 - 17:13
سلام رزا

سوال شما بسیار کلی هست و پاسخ اون در قالب یک کامنت نمیگنجه برای همین شما میتونید درخواست مشاوره رایگان خودتون رو از طریق کانال تلگرام کیهان ارسال بفرمایید. اما به صورت خیلی خلاصه بازار کار رشته های روانشناسی بیشتر خصوصی هست و بستگی به توانایی شخص و مهارت هایی که کسب می کنه داره. به طور مثال فردی که در رشته ی خانواده درمانی تحصیل می کنه و به کار زوج درمانی می پردازه.

موفق باشید:)


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
سالار
|
1397/12/25 - 23:53
0
0
سلام وقت بخیر من لیسانس عمران نقشه برداری دارم..علاقه زیادی به روانشناسی دارم از طرفی هم باید دو مقطع از یک رشته را تحصیل کرد تا بشه مجوز کار و مطب داشت ایا میتونم کارشناسی روانشناسی بگیرم بعد ارشد عمومی یا بلافاصله باید ارشد بخونم بعد دکترا؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/12/28 - 00:32
سلام سالار 

بله شما میتونید یکی از این دو راه رو انتخاب کنید و مشکلی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی وجود نداره. 

موفق باشید:)
arusha araei
|
1397/12/16 - 02:11
0
0
سلام.یـ دانشجو در رشته روانشناسی بخواد در زمینه تشخیص و درمان اختلالات جنسی و زناشویی و مشاوره ازدواج فعالیت کنه تو ارشد و دکترا باید چـ رشته ای و با چـ گرایشی انتخاب کنه؟ آیا در رشته روانشناسی گرایش سکسولوژی(مربوط بـ مشکلات زوجین در مورد رابطه جنسی )بـ طور جداگانه وجود داره و یـ نفر میتونه در تمامی این زمینه ها فعالیت کنه ؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/12/16 - 21:37
سلام دوست عزیز

شما با هر گرایشی میتونید در این حوزه ها فعالیت داشته باشید البته رشته ای مثل روانشناسی بالینی خانواده که دروسی مثل زوج درمانی رو میگذرونن به این حوزه نزدیک تر هست. در ایران گرایش سکسولوژی وجود نداره اما دوره های درمانگری تربیت جنسی هست که شما میتونید شرکت کنید.


موفق باشید:)


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
فرشته
|
1397/12/02 - 23:44
0
0
من میخواستم مقطع ارشد رشته روانشناسی شخصیت رو ادامه بدم ولی هرچی سرچ میکنم نه منابعی داره نه توی گرایشای روانشناسی اسمی ازش اومده جریان چیه؟ این رشته وجود نداره یعنی؟ یا مثلا در مقطع دکتراس؟ چه رشته ای نزدیک به این رشتس؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/12/03 - 23:01
سلام فرشته 

در دانشگاه آزاد این رشته وجود داره اما برای دکترا چنین گرایشی وجود نداره. 

موفق باشید:) 
موسوی
|
1397/11/16 - 12:49
0
0
سلام من دانشجوی روانشناسی دانشگاه پیامنور مقطع کارشناسی هستم . یک ترم علوم تربیتی خوندم و بعدش تغییر رشته دادم . میخاستم بدونم رشته روانشناسی جنایی توی دانشگاه های ایران تدریس میشه؟ اگه هست کدوم دانشگاه ها هستن. و اینکه درباره بازار کار این رشته صحبت کنید . آیا روانشناس جنایی توی جلسات دادگاه حضور پیدا میکنه؟!
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/11/17 - 00:07
سلام دوست عزیز 

خیر چنین رشته ای در این تدریس نمیشه و اطلاعات چندانی از این رشته در دست نیست اما میشه به عنوان طرح تحقیق در این حوزه کار کرد. 

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
محمد
|
1397/10/30 - 14:26
0
0
سلام و خسته نباشید.من لیسانس حسابداری دارم و به رشته مشاوره خانواده علاقه دارم.میخواستم بدونم مشاوره زیر شاخه کدوم یکی از رشته هایی که بالا گذاشتین و آیا میتونم تا دکترا این رشته رو ادامه بدم؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/11/01 - 00:09
سلام محمد

رشته ی مشاوره از روانشناسی جدا هست و شامل چندین گرایش خانواده، تحصیلی و ... هست. برای ادامه تحصیل شما میتویند هر کدوم از گرایش ها رو انتخاب و تا مقطع دکتری ادامه بدید . برای دریافت راهنمایی های بیشتر میتونید از خدمات مشاوره رایگان کیهان بهره مند باشید(تماس با 02166475618 الی 20 )

موفق باشید:)


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
امیر توسلی
|
1397/10/01 - 09:34
1
0
با سلام خدمت بزرگواران کیهان و بخصوص جناب دکتر فلاح عزیز اول تشکر از زحمات شما بزرگواران و دوم اینکه بنده از منابع و جزوات کیهان استفاده کرده ام و واقعا منحصر به فرده . سوم اینکه با توجه به شرایطم در مقطع ارشد عمومی در دانشگاه ازاد یکی از شهرستانها مشغول به تحصیل هستم . البته من رشته کارشناسیم مرتبط نیست . چهارم : سوالم این هست که برای اخذ پروانه دو مقطع لازم است روان باشد حالا بفرمایید ارشد و دکترا باید یک گرایش باشد ؟ یعنی من الان عمومی ام میتونم دکترا اسثنایی یا بالینی یا دیگر گرایشها باشم یا نه فقط باید دکتری هم عمومی بخونم تا بتونم مجوز بعدا بگیرم ؟ ممنون از فرصتی که میگذارید.
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/10/01 - 12:03
سلام امیر 

سپاس از لطف شما و با آرزوی بهروزی برای شما. اما در مورد سوالتون خیر گرایش نیازی نیست که حتما گرایشتون یکسان باشه و فقط باید روانشناسی باشه. 

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
روح الله شهبازیان
|
1397/09/27 - 02:07
0
0
سلام خسته نباشی.من ‌کارشناسی روانشناسی بالینی دارم برا ارشد اگر روانشناسی تربیتی بخونم و برا دکتری روانشناسی بالینی بخونم مجوز مطب روانشناسی را میتونم بگیرم.
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/09/28 - 22:37
سلام روح الله

بله بله مشکلی نیست و شما میتونید ازاین طریق هم کار کنید.

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
بهنام
|
1397/08/20 - 17:23
0
0
سلام خسته نباشید ممنون میشم اگر جواب بدید من کارشناسی عمران دارم میخواستم برای ارشد و دکتری روانشناسی بخونم آیا با گرایش روانشناسی عمومی هم میشه مجوز مطب گرفت یا باید بالینی باشه ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید لطفا یکم تئضیح بدین که گرایش تاثیر داره تو مجوز مطب یا نه . چون به من گفتن فقط با بالینی میشه
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/08/20 - 22:46
سلام بهنام

سعی کنید پاسخ سوال هاتونو از منابع متعبر پیگیری بفرمایید. برای پروانه مطب گرفتن گرایش عمومی و بالینی تفاوتی نداره و باید دو مقطعتون روانشناسی باشه فارغ از گرایش.
کما اینکه بسیاری از روانشناسان مطرح کشور گرایش عمومی دارن.

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
لیلا
|
1397/07/01 - 20:01
0
0
سلام خسته نباشین من دانشجوی روانشناسی هستم میخام کنکور ارشد بدم میخام ارشد رو علوم اعصاب شناختی بخونم ولی میگن تو دکترا هست علوم اعصاب شناختی ارشد رو باید گرایش ذهن و مغز و تربیت بخونم ؟دکترا رو علوم اعصاب شناختی ؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/07/02 - 16:17
سلام لیلا

شما میتونید برای ارشد گرایش روانشناسی شناختی بخونید و در مقطع دکتری رشته ی علوم اعصاب. برای اطلاعات بیشتر میتونید از خدمات مشاوره رایگان ما استفاده بفرمایید.(تماس با 02166475618 الی 20)

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
زهرا
|
1397/06/18 - 10:02
0
1
سلام خسته نباشید. با گرایش مشاوره مدرسه درمقطع ارشد و دکترا مشاوره یا روانشناسی بخونم امکانش هست که مجوز کیلینیک بگیرم یا خیر؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/06/20 - 14:47
سلام زهرا 

بله بله امکانش هست شما میتونید با مدرک مشاوره مراکز مشاوره خصوصی داشته باشید. 

موفق باشید:)
مهسا
|
1397/05/27 - 00:32
0
0
سلام ممکنه در مورد روانشناسی شخصیت توضیح بدید؟ و اینکه بدون کنکور هم پذیرش داره یا نه؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/05/28 - 23:03
سلام مهسا

این گرایش در حال حاضر فقط در دانشگاه آزاد تدریس میشه و ثبت نام بدون کنکور هم بستگی به دانشگاهش داره که ممکنه در یک سال تحصیلی بعضی دانشگاه ها ارائه بدن.

موفق باشید:)


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
teme
|
1397/05/14 - 04:36
0
0
سلام من میخوام انتخاب رشته ام روانشناسی بالینی باشه اما کد رشته تو دفترچه نیست ایا دانشگاه انتخاب میکنه من چه گرایشی برم یا خودم میتونم انتخاب کنم؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/05/14 - 17:58
سلام دوست گرامی

برای انتخاب رشته ارشد شما مجموعه روانشناسی رو انتخاب می کنید و بعد از اون انتخاب رشته محل رو انجام میدید. برای راهنمایی های بیشتر میتونید از خدمات مشاوره رایگان کیهان استفاده بفرمایید.

موفق باشید:)


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
فاطمه
|
1397/05/10 - 16:38
0
0
با سلام بنده کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی و ارشد مشاوره خانواده هستم، آیا می توانم درآزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته آموزگارابتدایی شرکت کنم
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/05/11 - 12:22
سلام فاطمه


برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش باید دفترچه استخدام رو مطالعه بفرمایید که در اون به صورت دقیق رشته ایی که میتونن برای هر محل و شغل ازمون بدن مشخص شده است.

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
مهدی
|
1397/04/28 - 23:06
0
0
با سلام و عرض ادب . احتراما میخواستم بدانم با تحصیل در کدام یک از گرایش های روانشناسی میتوان مجوز تاسیس مطب گرفت و کدام گرایش ها مجوز مطب ندارند؟ با سپاس
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/04/28 - 23:42
سلام مهدی

گرایش عمومی، بالینی و تربیتی میتونن کلینیک تاسیس کنند. برای راهنمایی و آشنایی بیشتر با این رشته ها می تونید از خدمات مشاوره رایگان کیهان (02166475618 الی 20) استفاده بفرمایید.

موفق باشید:)


از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
فاطمه
|
1397/04/25 - 03:13
0
1
سلام !بنده باوجه به اینکه ارشدم رو در رشته ی حقوق خصوصی در دانشگاه علامه خوندم !منتها علاقه ی زیادی به روانشناسی دارم میخواستم ببینم امکانش هست برای دکتری رواشناسی بخونم یا باید از ارشد مجددا در این رشته تحصیل کنم!!ممنون
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/04/25 - 22:35
سلام فاطمه


تغییر رشته در مقطع دکتری تنها در دانشگاه آزاد ممکنه.

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
مهسا
|
1397/04/09 - 16:45
0
0
سلام . می خواستم بپرسم نمیشه از کارشناسی روانشناسی سلامت خوند ؟ اگر ارشد روانشناسی سلامت بخونی باید یا بهتره که تو کارشناسی کدوم گرایش روانشناسی و بخونی ؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/04/09 - 21:23
سلام مهسا

خیر رشته ی روانشناسی سلامت به تازگی در زیر مجموعه ی روانشناسی وزارت بهداشت در مقطع ارشد تدریس میشه و به صورت حرفه ای تر در مقطع دکتری تدریس میشه. برای ارشد سلامت خوندن گرایش کارشناسی مهم نیست مهم رتبه ی شما در کنکور وزارت بهداشته.

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
زهرا
|
1397/03/28 - 10:44
0
0
سلام من سال دیگه کنکور دارم رشتمم انسانیه میخام روانشناسی جنایی بخونم اما میترسم ک قبول نشم اخه ی جایی گفته بودن ک ریاضی باید خوب باشع اما من ریاضیم بده این حقیقته ک باید ریاضی خوب باشع؟!
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/03/29 - 00:00
سلام زهرا

بسیار خرسندیم که شما کیهان رو برای پاسخ پرسشتون انتخاب کردید اما تخصص کیهان در حوزه کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره هست بهتره سوالتون رو از متخصصین حوزه کنکور کارشناسی بپرسید. 

موفق باشید:)
Fereshte
|
1397/03/18 - 19:51
0
0
سلام خسته نباشید ببخشید من مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی دارم و تصمیم گرفتم برای ارشد روانشناسی بخونم و بیشتر علاقه م به شاخه روانشناسی جرم هستش اما هرچقدر سرچ کردم مطلبی مربوط به اینکه همچین رشته ای توایران وجود داره پیدا نکردم میخواستم بدونم آیا این گرایش توکشورمون تدریس میشه یا نه؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/03/19 - 13:58
سلام فرشته

خیر چنین گرایشی وجود نداره اما شما میتونید در گرایش های عمومی و بالینی بخصوص عمومی تحصیل کنید و موضوع پایان نامه تونو در این حوزه انتخاب و کار کنید. برای اطلاعات بیشتر میتونید از خدمات مشاوره رایگان کیهان استفاده کنید(02166475618-20)

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
مریم
|
1397/03/09 - 06:38
0
0
سلام وقت تون بخیر، اینجانب سوالی داشتم برای تحصیل توی رشته ی روانشناسی باید تا چه حدی تحصیل کنیم تا بهمون مجوز مطب بدن؟ اصلا برای روانشناسی اجازه ی صدورِ مجوزِ مطب هست؟!
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/03/09 - 23:49
سلام مریم

تا مقطع ارشد میشه مجوز دریافت کرد و در صضورت تغییر رشته ای بودن باید دکتری داشت در هر حال باید دو مقطع یکسان باشه.

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
مهدی
|
1397/03/05 - 10:54
0
0
با سلام رشته کارشناسی من روانشناسی بالینی هست و ارشد من روانشناسی کودکان استثنایی (عقب ماندگان ذهنی ) هست می حواستم بدونم میتونم مجوز پروانه از نظام بگیرم. با سپاس
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/03/07 - 12:12
سلام مهدی

بله به احتمال زیاد می تونید. برای اطلاعات بیشتر به سایت سازمان نظام سر بزنید.

موفق باشید:)
صادق
|
1397/02/22 - 20:24
0
0
باعرض سلام مجدد و تشکر از پاسختون پیرو سوال قبلم الان من دیپلم فنی و حرفه ای رو دارم الان چجوری میتونم برای کاردانی روانشناسی بخونم و دانشگاه کدوم رو برم در اصل میخوام بدونم با دیپلم فنی چجوری میتونم واسه کاردانی روانشناسی بخونم سپاس
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/02/23 - 21:48
سلام صادق 

فکر میکنم یه سری دانشگاه های علمی کاربردی این مقطع روانشناسی روارائه میدن. برای اطلاعات بیشتر به سازمان سنجش مراجعه کنید. 

موفق باشید:) 

از اخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
صادق
|
1397/02/21 - 18:33
0
0
با عرض سلام و خداقوت ی سوالی داشتم ازتون من دیپلم فنی کامپیوتر هستم میخوام در اخر ارشد روانشناسی گرایش صنعتی و سازمانی بخونم الان دوره کاردانی و کارشناسی رو چجوری باید بگذرونم و چه کنکوری شرکت کنم ممنون بابت پاسختون
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/02/22 - 19:04
سلام صادق 
برای کنکور ارشد شما میتونید هر رشته ای که در مقطع کارشناسی خوندید رو ادامه یا تغییر رشته بدید. بنارابرین ما به شما توصیه میکنیم در رشته ی روانشناسی به تحصیل بپردازید تا کنکور ارشد هم براتون ساده تر باشه. 

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
پری
|
1397/02/12 - 03:24
0
0
با سلام، و تشکر پیشاپیش، یه راهنمایی ازتون ميخواستم در مورد اینکه در جواب پیام های قبل فرمودید از نظر بازار کار روانشناسی عمومی و بالینی تفاوتی ندارن و بسته به انتخاب هر شخصی مسیر فعالیت هموار هست در زمینه های درمان و... من با این اوصاف نميدونم بین غیرانتفاعی یا پیام نور ارشد بالینی یا روزانه ی روانشناسی عمومی کدوم رو انتخاب کنم، میخوام مطمئن بشم که به ادامه تحصیلم در مقطع دکتری روانشناسی بالینی و کار در زمینه ی درمان لطمه نخواهد خورد؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/02/13 - 01:31
 
سلام پری 

بله درسته تفاوتی وجود نداره و قبولی در مقطع دکتری به رزومه ی شما مربوط میشه. برای راهنمایی بیشتز از خدمات مشاوره رایگان ما استفاده کنید(02166475618-20)

موفق باشید:)
کیمیا
|
1397/02/05 - 20:27
0
0
مجددا سلام تا کارشناسی چند ترم داره؟؟ بعد یعنی اگه دانشگاه ازاد بخونم نمیتونم رشتمو تغییر بدم؟؟🤔
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/02/07 - 15:40
سلام کیمیا

کارشناسی بین 7تا8 ترم هست. برای تغییر رشته محدودیتی وجود نداره.

موفق باشید:)
کیمیا
|
1397/02/04 - 21:01
0
0
سلام ببخشید میخاستم بدونم من اگه تا ارشد روانشناسی بخونم برای کنکور میتونم رشتمو تغییر بدم؟؟مثلا به مامایی؟؟!!!
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/02/05 - 12:50
سلام کیمیا

منظورتون از کنکور کارشناسی هست؟ اگر منظورتون همینه بله میتونید فقط در صورتی که رذوزانه خونده باشید برای بار دوم شبانه محسوب میشید.

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
ZahraSH
|
1397/01/06 - 19:58
0
1
سلام گرايش روانكاوي رو هيچكدوم از دانشگاه هاي ايران دارند؟و درمورد خارج از كشور كجا واسه تحصيل در زمينه روانكاوي بهتره؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1397/01/08 - 21:00
سلام زهرا

سال نو مبارک:)

در ایران گرایشی با عنوان روانکاوی نداریم اما شما میتونید با هر گرایشی روانکاوی رو ادماه بدید. در مورد دانشگاه های خارج از ایران دانشگاه های اتریش روانکاوی رو به صورت حرفه ای تر دنبال میکنن.

از آخرین اخبار کنکور ارشد ودکتری روانشناسی و مشاوهر مطلع باشید!
Nafas banoo
|
1396/12/27 - 19:16
0
0
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان گروه آموزشی کیهان خسته نباشید ببخشید من یه سوال خیلی ذهنمو مشغول کرده من میخواستم بدونم که توی مقطع ارشد رشته روانشناسی گرایش به اسم خانواده هست یا نه میدونم شما اینجا فرستادین من دیدم من با چند نفر صحبت کردم گفتند که درمقطع ارشد، روانشناسی گرایش خانواده نداره وزیر شاخه مشاوره هستش حتی دوستی بهم گفته که شما میتونید و بالینی بخونی دو بعد از اون زوج درمانی کار کنید میخام به قطعیت بدونم گرایش خانواده در مقطع ارشدروانشناسی هست یانه؟؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/12/29 - 23:58
سلام نفس 

بله بله ما در روانشناسی هم گرایش خانواده داریم. خانم ناجیان و آقای ابراهیمی از  مشاوران کیهان در این رشته تحصیل می کنند. 

موفق باشید:)) 


از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
گلی
|
1396/12/03 - 18:42
0
0
سلام خسته نباشید من علاقه مندم برا مقطع ارشد یا دکترا سکسولوژی بخونم اما میدونم ک تو ایران امکانش نیست کدوم دانشگاه های خارج از کشور بهتر هست برا این رشته؟و برای چه مقطعی برم؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/12/04 - 21:35
سلام گلی

در ایران گرایشی با عنوان سکسولوژی نداریم اما دوره های آموزشی سکسولوژی داریم که توسط اساتید برتر دانشگاه های تهران ارائه میشوند. در مورد سایر کشورها اطلاعاتی نداریم.

موفق باشید:)

از آخرین اخبار کنکور کارشناسی و ارشد روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
ایسان
|
1396/12/03 - 02:02
0
0
سلام من خرداد ۹۸ کارشناسیمو تموم میکنم میخواستم بدونم چه کتابایی اهمیت بیشتری دارن تو ازمون ارشد؟به بالینی علاقه دارم و میتوام از الان برای کنکور ارشد شروع کنم. سوال دومم اینه که چاپ مقاله در مجلات معتبر تاثیری تو قبولی داره؟کمک میکنه به قبولی؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/12/03 - 12:00
سلام آیسان

برای اهمیت دروس به ضرایب دروس توجه کنید، به طور قطع نمیشه گفت کدوم کتاب مهم تره به دلیل اینکه طراحان سوال سلایق متفوتی دارند و نمیشه منبع خاصی رو کنار گذاشت چون از هر کتاب سوالات خاصی مطرح میشه اما برای توضیحات بیشتر میتونید از مشاوره ی رایگان ما استفاده کنید(تماس با 02166475618 الی 20)
در مورد مقاله هم نه در قبولی ارشد تاثیری نداره اما برای مصاحبه ی دکتری تاثیر به سزایی خواهد داشت. موفق باشید.:)

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید.
منیر
|
1396/11/19 - 10:22
0
0
سلام با گرایش روانشناسی اسلامی مثبت گرا کارشناسی ارشد بعدا میشه دکترارو روانشناسی بالینی خوند ؟؟؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/11/22 - 21:43
سلام منیر


بله امکانش هست.


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
 
ساناز
|
1396/11/10 - 17:36
0
0
سلام من ورودی ۹۴ روانشناسی هستم میخواستم ببینم طرح دارم یا نه ؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/11/12 - 00:18
سلام سانازمتوجه منظورتون نشدم. منظورتون از طرح چی هست؟گروه آموزشی کیهان
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
 
محمد
|
1396/11/01 - 13:53
0
0
سلام و خدا قوت از شرایط اخذ پروانه نظام روانشناسی،صرفا دو مقطع تحصیل در یکی از گرایش های رواشنسی اعلام شده فرضآ بنده کارشناسی عمومی،ارشد صنعتی بگیرم،باز هم امکار کسب جواز تاسیس مطب تعلق میگیره ؟ یا محدودیتی برای بحث درمانی ،برای گرایش های غیر از بالینی و عمومی وجود داره؟؟؟؟ ممنون میشم هرچه سریع تر پاسخگو باشید پیشاپیش سپاسگزارم
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/11/01 - 14:09
سلام محمدمتاسفانه من هم پاسخ این سوال رو نمیدونم دقیقا. طبق اونچه که سازمان نظام اعلام کرده، گرایش اهمیتی نداره پس تربیتی ها و صنعتی سازمانی ها هم باید بتونن مجوز بگیرن. اما نمیتونم با اطمینان بگم.
بهتره سوالتون رو مستقیماً از خود سازمان نظام بپرسید تا مطمئن بشید:
کلیک کنیدموفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
مریم
|
1396/10/17 - 02:09
0
0
با سلام. میخوام ان شالله تغییر رشته بدم و برای ارشد روانشناسی بالینی رو بخونم. به نظرتون با توجه به امکان ثبت نام در آخر بهمن در کنکور ارشد 97 میتونم توی زمان باقی مانده خودم رو برای کنکور آماده کنم؟ ( البته شاغل هم هستم) یا اینکه ان شاالله تلاش کنم برای کنکور ارشد 98 / آیا ممکنه ارشد بالینی کلا منتقل بشه به وزارت بهداشت و از سراسری حذف بشه؟؟ در این صورت تکلیف تغییر رشته ها برای شرکت در ارشد بالینی چی میشه؟؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/10/18 - 11:29
سلام مریماگر بخواید در زمان باقیمونده نتیجه ی خوبی بگیرید (رتبه دو رقمی)، باید زمان زیادی رو روزانه به مطالعه کنکوری اختصاص بدید، مثلا روزانه حدود 6 ساعت حداقل باید زمان بذارید.
احتمال انتقال ارشد بالینی به وزارت بهداشت بسیار پایین هست، نزدیک به صفر. اما اگر این اتفاق بیفته دیگه امکان تغییر رشته در مقطع ارشد وجود نداره و کسایی که قصد تغییر رشته دارن باید از لیسانس شروع کنن.


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
مهناز احمدی
|
1396/10/02 - 18:14
0
0
سلام وقت تون بخیر. رشته روانشناسی مرتبط با کاردرمانی هست یانه؟ اینکه تو ارشد می تونیم رشته کار درمانی رو ادامه بدیم؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/10/02 - 23:24
سلام مهنازما به صورت تخصصی در حوزه کنکورهای روانشناسی و مشاوره فعالیت داریم، کاردرمانی جدا از روانشناسی هست و اطلاعاتی در خصوصش نداریم :)موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

سبا
|
1396/09/28 - 16:02
0
0
سلام وقت بخیر،من دفترچه کنکور ارشد سال پیش رو نگاه کردم رشته ای ب اسم روانشناسی بالینی با گرایش خانواده بود ک توی موارد بالا ذکر نشده بود میخواستم بدون روانشناسی بالینی گرایش خانواده همون روانشناسی خانواده درمانیه ک اسمش عوض شده؟یا ن دوتا رشته ی متفاوت هستن کلا؟اخه تو دفترچه رشته ای ب اسم روانشناسی خانواده درمانی نبود
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/09/28 - 16:37
سلام سبا


دقیقا همینطوره که فرمودید. رشته خانواده درمانی، دو ساله که اسمش عوض شده و در دفترچه با نام روانشناسی بالینی خانواده معرفی شده :)موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

حدیث
|
1396/09/27 - 14:27
0
0
با سلام من لیسانس گرافیک هستم می خوام ارشد روانشناسی بخونم هیچ اطلاعاتی از منابع کنکور و گرایش هاش ندارم میشه لطف کنید راهنماییم کنید
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/09/27 - 23:23
سلام حدیثبهترین کار استفاده از امکان مشاوره رایگان ما هست که برای تغییر رشته ای ها بسیار مفیده :)
با شماره های دفتر گروه تماس بگیرید و یک جلسه مشاوره رایگان رزرو بفرمایید، همکارانم به طور کامل و دقیق اطلاعاتی که لازم دارید رو در اختیارتون قرار میدن:
02166475618 الی 20


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

ناشناس
|
1396/09/25 - 16:26
0
0
سلام میخواستم بپرسم زمینه کار در رشته روانشناسی اسلامی چی هست؟ و آیا آموزش و پرورش تو این رشته استخدامی داره؟ یا فقط در بعضی گرایشات کارشناسی ارشد روانشناسی استخدام میکنه؟ میشه بفرمایید در چه گرایشاتی؟! تشکر
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/09/25 - 22:18
سلام دوست گرامیمتاسفانه اطلاعات ما در خصوص گرایش اسلامی محدود هست و همچنین در خصوص استخدامی های آموزش و پرورش هم اطلاعی نداریم و هر نظری بدیم ممکنه خدایی نکرده باعث گمراه شدن شما بشه.
ممنون میشیم اگر سایر مخاطبان سایت اطلاعاتی در این مورد دارن در قالب کامنت با ما درمیون بذارن :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

زینب
|
1396/08/07 - 10:55
0
0
سلام و با تشکر از سایت خوبتون. من کارشناسی علم اطلاعات(کتابداری) هستم و ترم اخر میخواستم در کنکور ارشد روانشناسی بالینی شرکت کنم و اطلاعی از بازار کار ان ندارم و این که برای وزارت بهداشت و علوم منابع متفاوت می باشند یا خیر؟ اگر کسی در کلاس های کنکور ارشد شرکت کرده ممنون میشم نظراتشون و بدونم.
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/08/07 - 15:34
سلام زینب


در خصوص بازار کار، توصیه ما همیشه این هست که داوطلبان بر اساس علاقه شون پیش برن، برای همه گرایش های روانشناسی بازار کار وجود داره اما اگر علاقه وجود داشته باشه شما کاملا میتونید به شرایط شغلیتون امیدوار بشید و یکی از بهترین های رشته تون باشید. در خصوص بهداشت و علوم باید بگم که شما فقط کنکور وزارت علوم رو میتونید شرکت کنید، وزارت بهداشت برای کسانی هست که کارشناسی روانشناسی یا مشاوره خوندن.

موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان

پری
|
1396/07/18 - 22:10
1
1
سلام ببخشید در ارشد گرایشی به نام روانشناسی کودک داریم؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/07/18 - 23:14
سلام پریبله روانشناسی بالینی کودک و نوجوان داریم در دانشگاه شهید بهشتی :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

فاطمه
|
1396/07/18 - 21:10
1
0
سلام وعرض خسته نباشید, بنده کارشناسی مترجمی زبان خوانده ام واکنون درتکمیل ظرفیت ارشدروانشناسی اسلامی مثبت گرا پذیرفته شدم البته واحدالکترونیک آزاد,سوال بنده اینست که آیا بعدازاتمام این رشته میتوان بعنوان مشاوردرمراکزمشاوره فعالیت داشت یاخیر؟ واینکه مقطع دکترادارد؟ وباتوجه به پاسخهای شما به نظرات دوستان متوجه شدم باداشتن دومقطع روانشناسی امکان زدن مرکزمشاوره ویامطب هست ,سپاس ازشما
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/07/19 - 10:56
سلام فاطمه


متاسفانه من اطلاعاتم در خصوص این رشته بسیار محدود هست. به صورت کلی میدونم که با یک مقطع روانشناسی خوندن امکان کار درمان به صورت مستقل وجود نداره (مجوز بهتون تعلق نمیگیره) و اینکه بتونید در دو سال ارشد اونقدر قوی بشید که کار درمان انجام بدید هم خیلی محتمل نیست.
دکتری روانشناسی اسلامی تا امسال که نداشتیم.

موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان

مهسا
|
1396/07/17 - 11:39
0
0
با سلام من می خوام در مقطع دکتری در آینده عصب روانشناسی بخونم اما نمی دونم برای ارشد چه رشته ایی باید بخونم ؟ برای همین من رو راهنمایی کنید که تو مقطع ارشد چی بخونم تا در نهایت بتونم در دکتری عصب روانشناسی بخونم؟؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/07/17 - 16:40
سلام مهسامن اطلاعاتم در این زمینه محدود هست، تنها پیشنهادی که میتونم به شما بکنم این هست که روانشناسی شناختی یا روانشناسی عمومی بخونید. اما شاید رشته های دیگری هم باشن که مرتبط باشن. بهتره از امکان مشاوره رایگان دکتری ما استفاده بفرمایید تا همکارانم بهتر راهنماییتون کنن:
02166475618 الی 20


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان

محسن
|
1396/07/15 - 10:23
0
0
با سلام من لیسانس غیر مرتبط دارم و روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد را گرفته ام با توجه به اینکه من ورودی بهمن 92 بودم آیا باید حتما دو مقطع روانشناسی برای دریافت پروانه نظام را داشته باشم ضمنا در یکسری از سایتها اعلام کرده اند نیاز نیست ممنون میشم جواب بدهید.
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/07/15 - 11:34
سلام محسنمن اطلاع دقیقی ندارم و نمیتونم راهنمایی کنم متاسفانه. بهتره مستقیماً از سایت سازمان نظام سوال بفرمایید:

کلیک کنیدموفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان

محمد
|
1396/07/12 - 15:28
0
0
با سلام . خواهشا توضیح بدید که بین بالینی و تربیتی چه تفاوتهایی از نظر آینده کاری و مقبولیت اجتماعی وجود داره ؟ من به تربیتی علاقه دارم اما چون ظرفیت های پذیرشش خیلی کمه شک کردم که خوندنش ارزش داشته باشه . یعنی نیاز جامعه هست یا نه؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/07/12 - 16:17
سلام محمد


همونطور که میدونید بالینی متقاضیان خیلی بیشتری نسبت به تربیتی داره و کم بودن ظرفیت تربیتی نگرانی ای نباید ایجاد کنه براتون. اگر تلاش کنید میتونید رتبه خوبی بیارید و دانشگاه خوبی قبول بشید. اگر به کاری علاقه داشته باشید میتونید یکی از بهترین های اون شغل بشید. اتفاقا حوزه آموزش و پرورش، یکی از نیازهای مهم جامعه ما هست :)موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

مژده
|
1396/07/02 - 19:25
0
0
سلام خسته نباشید آیا با مدرک کارشناسی روان شناسی علوم انسانی میشه ارشد بهداشت شرکت کرد؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/07/02 - 23:24
سلام مژدهبله، امکان شرکت در کنکور ارشد بهداشت برای داوطلبان با کارشناسی روانشناسی و مشاوره فراهمه :)موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

حبيبه
|
1396/06/23 - 12:26
0
0
سلام من كارشناسي بازركاني در خارج ميخونم ولي هيج علاقه ي به اين رشته ندارم و ميخام براي ارشد روانشناسي بخونم .ميشه بكيد بهترين دانشكاه هاي كشوراي اروبايي در اين رشته براي ارشد كدومن. البته با هزينه مناسب و ميشه بكيد جه رشته هاي در مورد مشاوره و مشكلات روزمره ووو دارند؟؟ لطفا جواب به اميلم بفرستيد ممنون ميشم :)منتظرم
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/06/24 - 22:25
سلام حبیبه
 
 
من اطلاع دقیقی در خصوص دانشگاه های دنیا ندارم که بتونم دقیق راهنماییتون کنم :)
بهتره خودتون در این خصوص سرچ کنید و رنکینگ دانشگاه ها رو در حوزه مورد علاقه تون (بالینی، شناختی، علوم اعصاب، ...) دربیارید و سایت هاشون رو بررسی کنید.
 
 
موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
Mona
|
1396/06/19 - 19:22
0
0
سلام ببخشید میشه سریعا سوالمو جواب بدید من تویه دورشته موندم یکی روانشناسی تربیته یکیم مشاوره خانواده میخوام بدونم کدوم بهتره؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/06/20 - 23:20
سلام مونا


این دو رشته ای که پرسیدین تو رشته کاملاً جدا و متفاوت هستن، از چه جنبه ای باید بگم کدوم بهتره؟
شما باید بر اساس علاقه تون یکی رو انتخاب کنید، علاقه تون تعیین میکنه کدوم رشته براتون نتایج و موفقیت بیشتری به بار میاره :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

داود
|
1396/06/16 - 09:03
0
0
سلام اگه کسی بخواد کلینیک ترک اعتیاد بزنه کدوم گرایش روانشناسی بهتره با کارشناسی میشه زد یا مقطع بالاتر
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/06/17 - 12:29
سلام داوودبا اطلاعات محدود من، برای دریافت مجوز درمان (که فکر میکنم شرایطش مشابه باشه با مجوز کلینیک)، باید حداقل دو مقطع روانشناسی خونده باشید. گرایش هم خیلی مهم نیست، شما عمومی بخونید یا بالینی (البته بالینی کمی ارجح هست)، اگر علاقه تون در حیطه اعتیاد هست باید اطلاعات و مطالعاتتون رو ببرید به این سمت. کلاس های ارشد خیلی برای شما بار اطلاعاتی نخواهد داشت :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

پويا
|
1396/06/13 - 18:44
0
0
سلام.من مدرك كارداني عمران دارم.آيا ميتونم تغيير رشته بدم و روانشناسي حيوانات و انتخاب كنم؟و آيا اصلا همچين رشته اي در ايران تدريس ميشود؟ با تشكر
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/06/13 - 19:55
سلام پویاما به صورت تخصصی در حوزه کنکور ارشد و دکتری روانشناسی فعالیت داریم و از کنکور کاردانی به کارشناسی اطلاعی نداریم، اما تا جایی که من میدونم چنین رشته ای در ایران نداریم :)موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

Sadaf
|
1396/06/08 - 18:12
0
0
سلام وقتتون بخیر من کارشناسی مو در رشته امار و سنجش گرفتم که واحد های روان شناسی هم پاس کردم .میخواستم بدونم رشته روان سنجی فقط دانشگاه علامئه ارائه میده ؟؟تا چه رتبه ای تهران میشه قبول شد ارشد ؟ چه گرایشی ؟ راجب بازار کار روان سنجی هم اگر اطلاعی دارید لطفا بگید؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/06/08 - 23:21
سلام صدف


متأسفانه ما در حوزه رشته روانسنجی هیچ اطلاعاتی نداریم و نمیتونیم راهنمایی ای ارائه بدیم :(موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

سهیلا
|
1396/06/05 - 10:32
0
0
باعرض سلام و خسته نباشیدبنده فارغ التحصیل کارشناسی روانشناسی هستم متاسفانه بازار کار خوبی نداره و اگه شانس بیارییم کارشناس بالینی رو عنوان میکنن تو اگهی ها و با توضیحاتی که ارئه فرمودید تو کارشناسی گرایشی وجود نداره تو گواهینامه بنده هم روانشناسی (گرایش......) قید شده میخواستم بدونم من الان چیکار کنم ایا میشه کارشناسی عمومی رو به بالینی تغییر بدم؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/06/05 - 14:31
سلام سهیلا


اطلاعات ما به صورت تخصصی در حوزه کنکور ارشد و دکتری روانشناسی هست و در خصوص مدرک کارشناسی و اینکه روش چی ذکر شده و امکان تغییرش هست یا خیر، اطلاع دقیقی نداریم.
اما به صورت کلی، در رشته روانشناسی برای اینکه بتونید راحتتر وارد بازار کار بشید بهتره حداقل دو مقطع روانشناسی رو بخونید :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

sahar
|
1396/06/02 - 13:19
0
0
با سلام و خسته نباشید من دانشجوی لیسانس روانشناسی ام ترم7 میخاستم بدونم برای اینک بتونم از مشاوره هاتون برای ارشد که بتونم موفق باشم باید چکار کنم؟باتشکر
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/06/03 - 00:21
سلام سحر

توصیه می کنیم برای اطلاع از خدمات ما از مشاوره تلفنی رایگان کیهان استفاده کنید تا راهنمایی های لازم رو دریافت کنید. برای رزرو جلسه با شماره های 66475618 الی 20 تماس بگیرید.

موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان

از آخرین اخبار ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
علی
|
1396/05/23 - 22:47
0
0
سلام روانشناسی کودکان استثنایی توی لیسانس هست یا از گرایشات روانشناسی توی فوق لیسانسه؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/05/24 - 11:30
سلام علی


در مقطع کارشناسی، روانشناسی گرایش نداره و شما در مقطع ارشد باید گرایش مورد نظرتون رو انتخاب کنید :)موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

اتناز
|
1396/05/12 - 12:02
0
0
سلام و خسته نباشيد ببخشيد من كارشناسي روانشناسي رو از دانشگاه پيام نور گرفتم ايا با ارشد يا دكتري روانشناسي پيام نور ميشه مطب زد! به خاطر پيام نور بودن مشكل نداره؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/05/13 - 09:06
سلام دوست گرامی


تا جایی که ما اطلاع داریم، از نظر سازمان نظام روانشناسی، مدرک پیام نور با مدرک سراسری و آزاد تفاوتی نداره و این امکان برای شما وجود داره :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

 از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
مرضیه
|
1396/05/11 - 00:49
0
0
سلام خسته نباشید.من لیسانس مدیریت صنعتی دارم و امسال تصمیم گرفتم ارشد روانشناسی کودکان استثنایی شرکت کنم .قبلا دیده بودم یکی از گرایشای علوم تربیته ولی الان شما زدین واسه روانشناسیه.میشه بگید زیرمجموعه کدومه و منابع اصلیش چیه؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/05/11 - 21:00
سلام مرضیه

این گرایش تا سال گذشته در مجموعه روانشناسی 2 بود ولی از سال گذشته تمامی گرایش های روانشناسی در یک گروه قرار گرفته اند.
روانشناسی کودکان استثنایی با آموزش کودکان استثنایی متفاوته و آموزش کودکان استثنایی در گروه علوم تربیتیه.
در صورتی که سوالات بیشتری دارید توصیه می کنیم از مشاوره رایگان کیهان استفاده کنید. برای رزرو جلسه با شماره های 66475618 الی 20 تماس بگیرید.

موفق باشید:)
گروه آموزشی کیهان

از آخرین اخبار ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!

الهه
|
1396/04/13 - 21:16
0
0
سلام . من کارشناسی حسابداری دارم ولی به روانشناسی عمومی خیلی علاقه دارم . نمیدونم از کجا باید شروع کنم و چی بخونم برای آمادگی کنکور ارشد روانشناسی عمومی . لطفا من را راهنمایی کنید . ممنون
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/04/13 - 23:00
سلام الهه


شرایطتون مشابه خیلی از داوطلبای این کنکور هست که این روزها به کیهان مراجعه میکنن :)
خوشحالیم که تصمیم به تغییر رشته گرفتید، میتونید از امکان مشاوره رایگان ما استفاده کنید تا همکارانم به صورت تلفنی یا حضوری، به طور کامل راهنماییتون کنن:
02166475618 الی 20


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
سودابه عباسی
|
1396/04/12 - 14:18
1
0
سلام وقت بخیر من کارشناسی حسابداری خوندم و فارغ التحصیل شدم و در حال حاضر خیلی علاقه به رشته روانشناسی دارم د رزمینه کودکان و استعداد یابی و تربیت کودکان د رجهت شکوفایی استعداد آنها چه رشته ای رو پیشنهاد میکنید.
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/04/12 - 23:11
سلام سودابه


فکر میکنم رشته روانشناسی بالینی کودک، یا رشته مشاوره گرایش مدرسه، رشته مناسبی برای شما باشه :)
میتونید از امکان مشاوره رایگان ما هم استفاده کنید تا همکارانم با گرفتن اطلاعات بیشتر در خصوص هدف شما، اطلاعات دقیقتر و جامع تری رو بهتون ارائه بدن:
02166475618 الی 20

موفق باشید
گروه آموزشی کیهان

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
زینب
|
1396/04/07 - 23:06
0
0
با سلام بنده به عنوان آموزگار در مقطع ابتدایی مشغول به کار هستم وتصمیم به شر کت در آز مون کارشناسی در رشته رونشناسی دارم .واز شما خواهش میکنم بنده را در انتخاب گرایش با توجه به شغلم راهنمایی بفر مایید.با تشکر
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/04/07 - 23:18
سلام زینب


ما به صورت تخصصی در خصوص کنکور ارشد و دکتری روانشناسی فعالیت داریم و در خصوص کنکور کارشناسی اطلاعاتی نداریم متاسفانه :(
اگر احیاناً در کامنتتون اشتباه نوشتید و منظورتون کارشناسی ارشد بوده، ما در خدمتتون هستیم. با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید و از امکان مشاوره رایگان ویژه کنکور کارشناسی ارشد استفاده کنید:
02166475618 الی 20


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
ترنج
|
1396/04/06 - 21:54
0
0
من خیلی به این رشته علاقه دارم ولی آدم احساساتی ای هم هستم. یکی از دوستانم به من گفت اگر روانشناسی بالینی بخونم باید با آدم های بیماری که فوق العاده از نظر روحی آسیب دیدند کار کنم و همش سر و کارم با بیمارهایی هست که تو بحران های شدید روحی و عاطفی مثل خودکشی هستند .... این موضوع حقیقت داره؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/04/07 - 19:05
سلام ترنج


به جرأت میگم کار درمان (روانشناسی بالینی) یکی از سخت ترین و رنج آورترین شغل هاست و شما باید خیلی روی خودتون کار کنید تا بتونید یه درمانگر موفق باشید. توصیه من به شما انجام تست شخصیت MBTI هست تا در خصوص انتخاب شغل راهنماییتون کنن:
کلیک کنید.


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان

از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
ترنج
|
1396/04/10 - 12:18
من تست MBTI قبلا دادم و یکی از مشاغلی که بهم گفتند می تونم توش موفق بشم روانشناس بود. تیپ شخصیتی من ENFJ هست. ممنون از راهنمایی تون
رمیسا
|
1396/04/02 - 15:54
0
0
سلام ممکنه بفرمایید روانشناسی شخصیت کاربرد بیشتری داره یا تربیتی?
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/04/02 - 18:38
سلام رمیسا


اطلاع دقیقی ندارم اما فکر میکنم تربیتی پرکاربردتر باشه ...
بهتره با یک مشاور صحبت کنید تا اطلاعات دقیقتری رو خدمتتون ارائه بدن:
02166475618 الی 20


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
اسماعیل
|
1396/04/01 - 17:41
0
0
با سلام باتوجه به اینکه بنده امسالکنکور ارشد مشاوره امتحان دادم و هم روزانه و هم ازاد مجاز شدم ایا میتونم در انتخاب رشته برای ازاد تاکید میکنم برای دانشگاه ازاد رشته روان شناسی خانواده درمانی رو انتخاب کنم یا فقط باید همون گرایش های مشاوره باشه سپاس
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/04/01 - 18:27
سلام اسماعیل


اگر به تست های مربوط به رشته روانشناسی پاسخ ندادید، فکر میکنم امکان انتخاب رشته در روانشناسی رو ندارید، اما بهتره از مشاوران ما هم یه سوال بپرسید تا مطمئن بشیم. از امکان مشاوره انتخاب رشته رایگان ما استفاده کنید و سوالتون رو بپرسید:
02166475618 الی 20


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
مهدیه
|
1396/03/31 - 23:30
0
0
سلام من امسال چهارم دبیرستانم رشته ریاضی روانشناسی خیلییییی دوست دارم به نظرتون روانشناسی عمومی بخونم یا صنعتی سازمانی یا برم ادبیات بخونم کنکور انسانی بدم مستقیم برم بالینی؟؟ به نظرتون دانشگاه تهران توی روانشناسی بهتر از باهنر کرمانه ؟؟می ارزه به این که توی خوابگاه باشم یا نه؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/04/01 - 17:41
سلام مهدیهما به صورت تخصصی در حوزه کنکور ارشد و دکتری روانشناسی فعالیت داریم و از کنکور کارشناسی هیچ اطلاعاتی نداریم. تا جایی که من میدونم، کارشناسی گرایش نداره و فقط روانشناسی هست...
دانشگاه تهران و باهنر کرمان تفاوت زیادی با هم ندارن و هر دو از دانشگاه های عالی کشور هستن :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
زینب
|
1396/03/30 - 13:01
0
0
سلام مممنون از سایت خوبتون ی سوال داشتم این ک برای کارشناسی روانشناسی هم گرایش داره؟؟؟؟؟ و اینکه بخوایم دکترای روانشناسی بگیریم کلا چندسال باید درس خوند؟ یعنی کارشناسی +ارشد+ دکترا
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/30 - 14:09
سلام زینب


تا جایی که من اطلاع دارم کارشناسی روانشناسی، گرایش نداره.
کارشناسی 4 سال، ارشد 2 سال، دکتری 4 سال هست :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
avin_ch
|
1396/03/28 - 17:18
0
0
سلام ببخشيد اگر بخوايم روانشناسي جنسي بخونيم براي ارشد و دكتري چه گرايشي بايد باشيم و اينكه توي ايران هست اين رشته؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/29 - 16:57
سلام دوست گرامی


توی ایران که هنوز این گرایش رو نداریم. اگر علاقمند به کار بالینی در این حوزه هستید (مثلا سکس تراپی) میتونید روانشناسی بالینی، زوج درمانی، خانواده درمانی ... بخونید و کار پژوهشی تخصصیتون رو ببرید به سمت حیطه مورد علاقه تون :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
😊
|
1396/03/27 - 21:17
0
0
سلام.من کارشناسی روانشناسی عمومی دارم وارشدشرکت کردم وقبول شدم .میخواستم بدونم فقط باید آگه روانشناسی مثبت گرابرم بایدهمین 29 واحدوپاس کنم.
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/27 - 22:11
سلام دوست گرامی


متاسفانه دقیقا متوجه سوالتون نشدم...
تعداد واحد هایی که در جدول این صفحه گذاشتیم رو باید پاس کنید دیگه، 32 واحد که 4 واحدش پایان نامه هست.


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
سارا
|
1396/03/27 - 13:51
0
0
سلام خیلی خیلی ممنون واسه اطلاعات مفیدتون, من رشتم ریاضیه و کنکور 96میخوام بدم جایی دیدم که رشته های ریاضی فقط گرایش سازمان ها میتونن برن. این درسته؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/27 - 18:12
سلام سارا


تا جایی که من اطلاعات دارم، در کنکور کارشناسی، گرایش تعیین نمیشه، شما روانشناسی قبول میشید و در مقطع ارشد گرایشتون رو مشخص میکنید...


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
محمد
|
1396/03/25 - 17:30
0
2
با سلام. با توجه به آنچه در کارنامه آمده آیا برای قبولی در هر کد رشته (گرایش) از 6 تا مثلا در کنکور امسال کد6 که روانشناسی تربیتی هست رتبه ی لازم را بیاوریم در دانشگاه مورد نظر قبول میشیم؟ یا اینکه باید در گرایش های دیگر هم رتبه ی لازم را بیاوریم و این گرایش ها به هم مرتبط اند؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/25 - 19:12
سلام محمد


خیر این گرایش ها به هم مرتبط نیستند، شما برای هر کد رشته باید طبق رتبه ای که در اون گرایش آوردید انتخاب رشته کنید و در کدرشته های مورد نظرتون قبول بشید.
امیدوارم واضح توضیح داده باشم :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
هانیه
|
1396/03/22 - 21:35
0
0
سلام. شاد و پر انرژی باشید. بنده فارغ التحصیل رشته ی ادبیات انگلیسی دارم. قصد دارم برای ارشد روانشناسی بخونم اما نمیدونم چه رشته ای و چه کتابهایی رو بخونم؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/22 - 22:58
سلام هانیه


خیلی خوشحالیم که تصمیم به تغییر رشته گرفتید! حتما از امکان مشاوره رایگان ما استفاده کنید تا همکارانم در بخش مشاوره به طور دقیق راهنماییتون کنن :)
02166475618 الی 20


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
رويا
|
1396/03/20 - 07:15
1
0
سلام ببخشيد من رتبم براي عمومي ٢٠٧ شده ميخواستم ببينم احتمال قبوليم روزانه و شبانه براي دانشگاهاي تهران چقدر هست؟ روانشناسي تربيتي هم ٢١٤شدم،احتمال روزانه و شبانه هست؟ و اينكه اگه تربيتي رو انتخاب كنم،در اينده در عمل فرقي با عمومي داره وقتي با جفتش ميشه مطب زد؟ ممنونم
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/20 - 10:12
سلام رویا


متاسفانه اطلاعات من در این خصوص بسیار محدود هست، بهتره از امکان مشاوره انتخاب رشته ما استفاده بفرمایید تا مشاوران راهنماییتون کنن:
http://www.kayhanravan.ir/fa/Messages21011.aspx

موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
زهرا
|
1396/03/16 - 14:04
0
0
سلام. ببخشید کارشناسی من روانشناسی عمومی بوده اگه تو ارشد رشته روانشناسی تربیتی بخونم میتونم از نظام مجوز بگیرم؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/16 - 14:53
سلام زهرا


طبق اطلاعیه های سازمان نظام، شما باید دو مقطع «روانشناسی» خونده باشید، طبق این قانون شما هم باید بتونید مجوز بگیرید اما بهتره سوالتون رو از خود سازمان نظام روانشناسی بپرسید تا مطمئن بشیم:
کلیک کنید


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
الهام
|
1396/03/16 - 10:05
0
1
با عرض سلام و خسته نباشید ، من کارشناسی روانشناسی عمومی تموم کردم میخواستم بدونم اگر ارشد روانشناسی تربیتی بخونم میتونم مجوز مطب بگیرم یا نه ؟ ممنون میشم اگر پاسخ بدین 🌹
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/16 - 10:56
سلام الهام


اونچه که سازمان نظام در اطلاعیه هاش اعلام کرده، فقط این که دو مقطع «روانشناسی» خونده باشید اهمیت داره و گرایش مهم نیست...
اما بهتره برای اطمینان بیشتر از خود سازمان نظام به طور مستقیم سوال بفرمایید تا مطمئن بشیم:
کلیک کنید


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
علیرضا
|
1396/03/16 - 04:43
0
0
خواهشا جواب بدین من کارشناسی گرایش بالینی خوندم حالا میخوام ارشد عمومی یا بالینی کودک یا گرایشی به غیر از بالینی بخونم ایا مجوز مطب میدن یا فقط باید بالینی باشه مدرک ارشدم
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/16 - 10:53
سلام علیرضابله بله مجوز بهتون تعلق میگیره، برای سازمان نظام فقط این مهم هست که شما دو مقطع «روانشناسی» خونده باشید، گرایش مهم نیست :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
مهدی احمدلو
|
1396/03/11 - 01:24
0
1
سلام.خواستم بدونم رشته مشاوره اسلامی هم جزءروانشناسب قرارمیگیره وبامدرک این گرایش میشه برای دفتری مجوزگرفت؟تشکر
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/11 - 11:30
سلام مهدیخیر این رشته جزء زیرمجموعه های روانشناسی و مشاوره نیست، گرایش های رشته مشاوره این موارد هستن: خانواده، مدرسه، شغلی، توانبخشی
در خصوص مجوز اطلاعی نداریم، بهتره مستقیما از سازمان نظام روانشناسی بپرسید: کلیک کنید


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
فائزه
|
1396/03/07 - 00:49
0
0
با عرض سلام و خسته نباشید میخواستن بدونم که ورود به رشته ی روانشناسی بالینی با رشته دبیرستان تجربی بهتره یا انسانی،و آیا با هردو میشه به این رشته ورود پیدا کرد؟ با تشکر
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/07 - 13:07
سلام فائزه


با توجه به اینکه ما صرفاً روی آزمون ارشد و دکتری این رشته فعالیت داریم، اطلاعاتمون در خصوص کارشناسی به روز نیست. اما تا جایی که اطلاع داریم، با هر دو دیپلم امکان ورود به این رشته هست، خیلی هم فرقی نمیکنه با کدوم دیپلم قبول بشید :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
kimia
|
1396/03/05 - 12:28
0
0
سلام.می خواستم بپرسم که رشته روانشناسی ورزشی جزو شاخه های روانشناسی هست یا تربیت بدني???و سوال دومم اینکه میشه دو تا از گرایش های روانشناسی رو با هم خوند آخه من به روانشناسی ورزشی و روانشناسی بالینی علاقه دارم.ممنون
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/03/05 - 23:08
سلام کیمیا


گرایش ورزش زیرمجموعه کنکور ارشد روانشناسی نیست، احتمالاً همون تربیت بدنی باشه که خودتون ذکر کردین.
تا جایی که ما اطلاع داریم امکان خواندن دو رشته با هم وجود نداره، می تونید یکی رو رشته اصلیتون انتخاب کنید، دیگری رو به صورت مطالعه آزاد و کار پایان نامه و پروژه بین رشته ای و ... بهش بپردازید :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
علیرضا
|
1396/02/24 - 10:40
0
0
سلام.خسته نباشید.شنیدم در ارشد برای تغییررشته ای ها دروس پیش نیاز میزارن.برای ارشد روانشناسی عمومی چند واحده و چه دروسیه؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/02/24 - 10:49
سلام علیرضا


بله باید یک سری پیش نیاز گذرونده بشه، ولی بسته به هر دانشگاه، متغیر هست تعدادش. مثلا دانشگاه علامه 6 واحد، دانشگاه تهران 10 واحد ...


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
نیلوفر
|
1396/02/17 - 21:59
0
0
ببخشید اگه اسمی از رشته خانواده درمانی در دفترچه برده نمیشه و طبعا کدی در دفترچه بهش اختصاص داده نشده پس داوطلبای این رشته در مقطع دکتری چه جوری این رشته رو انتخاب می کنند؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/02/17 - 22:28
سلام نیلوفر


شما انتخاب رشته می کنید، خود دانشگاه، اختصاص دهی به خانواده درمانی یا سایر گرایش ها رو مدیریت میکنه.


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
نیلوفر
|
1396/02/15 - 10:17
0
0
سلام. پیشاپیش ممنون از‌پاسخگوییتون. من به رشته خانواده درمانی خیلی علاقه دارم‌در حال حاضر ارشد بالینی میخونم.دفترچه ی دکتری رو چک کردم اما نام این گرایش رو ندیدم در دفترچه.نه خانواده درمانی و نه نام جدید آن یعنی بالینی خانواده.ممنون میشم بگید که کدوم دانشگاه در مقطع دکتری این رشته رو داره و اینکه چرا توی دفترچه نیست.
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/02/15 - 13:04
سلام نیلوفر


این رشته در مقطع دکتری دانشگاه شهیدبهشتی ارائه می شود. 
اسمی از آن در دفترچه برده نمی شود اما از سال گذشته 4-3 نفر از ورودی های بالینی دانشگاه شهیدبهشتی به این گرایش اختصاص دارد.

موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
رضا
|
1396/02/14 - 12:03
0
0
سلام ،تشکر بابت مطالب خوبتون یه سوال داشتم بهترین دانشگاه برای تحصیل در شاخه ی روانشناسی خانواده چه دانگاهی هست؟و چه رتبه ای در کنکور علوم انسانی لازمه؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/02/14 - 12:26
سلام رضا


دانشگاه شهید بهشتی هست و نیاز به رتبه خیلی خوبی داره، تا حدود 30 :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
میترا
|
1396/01/23 - 13:39
0
0
سلام برای دریافت مجوز مطب،نوع دانشگاه یا زیر نظر وزارت علوم و بهداشت بودن مهم نیست؟؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/01/23 - 20:55
سلام میترا


خیر سراسری یا آزاد یا بهداشت بودن مدرکتون اهمیتی نداره :)موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
نازنین
|
1396/01/21 - 15:37
0
0
با سلام و وقت بخیر رشته ی کارشناسی من علوم تربیتی گرایش آموزش ابتداییه ، میتونم ارشد گرایش های روانشناسی رو انتخاب کنم؟ و آیا با ارشد گرایش های روانشناسی میتونم کار کنم؟ (منظورم مرکز مشاوره و مطبه)
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/01/21 - 19:17
سلام نازنین


بله امکان شرکت در آزمون روانشناسی رو دارید، البته احتمالاً به جز روانشناسی بالینی که به احتمال زیاد سال آینده به وزارت بهداشت منتقل میشه.
با یک مقطع امکان دریافت مجوز رو ندارید و باید حداقل دو مقطع «روانشناسی یا مشاوره» خونده باشید :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
مسی
|
1396/01/20 - 22:42
0
0
با سلام و وقت بخیر آیا رشته روانشناسی اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور نیز عرضه می شود؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/01/21 - 11:35
سلام دوست گرامی


اطلاعی نداریم متاسفانه، ما فقط در خصوص نحوه قبولی در کنکورش میتونیم راهنمایی بدیم :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
ناشناس
|
1396/01/16 - 20:37
0
0
رشته روانشناسی بالینی در مقطع بالاتر از لیسانس شامل چه رشته هایی است
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/01/16 - 21:36
سلام دوست گرامی


اگر منظورتون گرایش های روانشناسی هست، همین مواردی که در این صفحه مشاهده می کنید هست.
خود روانشناسی بالینی یک رشته هست، زیررشته ای نداره :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
محبوبه
|
1395/11/12 - 17:34
0
0
سلام.ضمن تشکر بابت مطالب خوبتون میخواستم بدونم در مورد روانشناسی شناختی اینکه گفتین از کنکور 93 ب بعد از شاخه های روانشناسی جدا شده یعنی دیگه نمیشه با مدرک روانشناسی این رشته رو در ارشد انتخاب کرد؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/11/12 - 20:06
سلام محبوبه


کلا در مقطع کارشناسی ارشد برای تغییر رشته، مانعی وجود نداره. شما با هر مدرک کارشناسی ای میتونین در کنکور کارشناسی ارشد هر رشته ای شرکت کنین :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
روژان
|
1395/11/07 - 23:29
0
0
سلام.بنده لیسانس روانشاسی عمومی خوندم.به ورزش خیلی علاقه دارم ب نطرتون روانشناسی ورزشی میتونه بهم کمک کنه.و اینکه آموزشو دوست دارم.نمیدونم زمینه های شغلیش به چه صورته.؟از طرفی دیگه میگم روانشناسی کودکو نوجوانو ادامه بدم شاید بهتر بتونم کار کنم.ممنون میشم پاسخ بدید.
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/11/08 - 00:19
سلام روژان


ما گرایش های مختلف رو برای شما عزیزان معرفی کردیم، در تمامی این گرایش ها میشه خوب کار کرد. در نهایت، این که شما کدوم رو انتخاب کنید کاملا بستگی به علاقه خودتون داره :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
پیام پورنکو
|
1395/10/29 - 17:47
0
0
سلام میشه راهنماییم کنید می خواستم بدونم باید در چه گرایشی وارد بشم تا بتونم به افراد کمک کنم تا خودشون رو بهتر بشناسن و موفق بشن بقول بعضی ها روانشناسی موفقیت که باعث میشه فرد خودش و ضمیر ناخودآگاه خودش رو بشناسه و این که بتونم از نظر کمک کنم به پیشرفت کاری و بازار کاری افراد و سازمان ها مثل دکتر آزمندیان یا دکتر محمود معظمی ممنون میشم جواب بدین چون می خوام انتخاب رشته کنم
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/29 - 18:28
سلام پیام


برای کمک به سازمان ها میتونید رشته روانشناسی صنعتی سازمانی بخونید، برای کار کمک به کیفیت زندگی افراد هم بهتر هست رشته روانشناسی بالینی رو انتخاب کنید (و یا عمومی). ببینید کدوم رو ترجیح میدید :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
morvarid
|
1395/10/28 - 18:30
1
0
باسلام،میخواستم بدونم بادیپلم کار ودانش میشه تو دانشگاه روانشناسی خانواده درمانی وانتخاب کنم،سپاس
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/28 - 23:12
سلام مروارید


ما به صورت تخصصی در حوزه ارشد و دکتری فعالیت میکنیم :)
اما تا جایی که از کنکور کارشناسی اطلاع داریم، لیسانس گرایش نداره و صرفا "روانشناسی" هست و در مقطع ارشد گرایش خانواده درمانی انتخاب میشه. اما این که با دیپلم کار و دانش میشه کنکور انسانی شرکت کرد رو اطلاعی نداریم.

موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
الهه
|
1395/10/27 - 16:41
0
1
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم نوروفیدبک جزو رشته ی علوم شناختیه و اینکه چطوری میشه ارشد رو علوم شناختی خوند؟باید ازمون اینستیتوی علوم شناختی رو داد؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/28 - 23:10
سلام الهه


خیر لزوما مرتبط با رشته علوم شناختی نیست، مربوط به رشته بالینی و عمومی هم میتونه باشه و شاید حوزه های دیگه...
باید کنکور ارشد علوم شناختی رو شرکت کنید که زیرمجموعه علوم پایه هست، به دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد مراجعه بفرمایید :)

موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
سمیرا
|
1395/10/23 - 19:40
0
0
سلام و وقت بخیر ببخشید من علاقه ای خاصی به خوندن روانشناسی دارم و میخام کارشناسی ارشدم را رواشناسی بخونم اما دقیق نمیدونم کدوم گرایش کاربردی تر و بهتره میشه راهنماییم کنید. باتشکر
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/23 - 20:01
سلام سمیرا


توضیحاتی که روی سایت بشه قرار داد، مطالبی هست که در این صفحه قرار دادیم، برای کسب اطلاعات بیشتر توصیه میکنم از امکان مشاوره رایگان ما استفاده کنید تا همکارانم در بخش مشاوره به طور کامل راهنماییتون کنن :)
02166475618 الی 20


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
مینو
|
1395/10/22 - 00:48
0
0
سلام من کارشناسی معماری دارم اگه بخوام کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بخونم ایا امکانش هست که با مدرک لیسانس معماری ارشد روانشناسی بخونم؟؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/22 - 21:47
سلام مینو


بله بله در مقطع کارشناسی ارشد امکان تغییر رشته وجود داره :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
زهرا
|
1395/10/16 - 17:32
0
0
سلام ببخشی یه سوالی داشتم .من تازه می خام ازمون ورودی به دانشگاه رو بدم .می خام گرایش روان شناسی .خانواده درمانی رو بخونم./ گفتید فقط تو دانشگاه شهید بهشتی و علم وفرهنگ هست. میشه بگید بایدچه رتبه ای داشته باشم....
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/16 - 22:16
سلام زهرا


متاسفانه در خصوص کنکور کارشناسی اطلاعاتی نداریم. ما به صورت تخصصی در کنکور ارشد و دکتری روانشناسی فعالیت داریم.
بهتره با یه مشاور تحصیلی مشورت کنید.


براتون آرزوی موفقیت داریم :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
فهیمه
|
1395/10/16 - 15:57
0
0
سلام خسته نباشید،من میخوام واسه کنکور ارشد روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی بخونم،میشه بگین چه کتابایی رو برا کنکور بخونم؟؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/16 - 22:01
سلام فهیمه


ما هنوز در گرایش کودکان استثنایی مشاوری نداریم و متاسفانه نمیتونیم اطلاعات دقیقی بهتون بدیم.
اما از اونجایی که این رشته هم به مجموعه روانشناسی پیوسته، دروس مشترک با گرایش تربیتی و بالینی داره. اگر منابع کودکان استثنایی رو میدونید، در دروس مشترکش میتونید از جزوات ما استفاده بفرمایید: کلیک کنید.


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
رویا
|
1395/10/16 - 13:31
0
0
با سلام و خسته نباشید خدمت شما بزرگواران . من دانشجوی ترم دوم ارشد بالینی هستم . کارشناسیم زبان بوده . حال بعلت سختی قبولی در گرایش بالینی در مقطع دکترا و زمزمه اینکه زیر وزارت بهداشت خواهد رفت من میخوام برای دکترا تغییر گرایش بدم . هم اینکه بتونم راحت تر قبول شم و تلاشم بیهوده هدر نره هم اینکه گرایشی باشه که پرکاربرد باشه . به من رشته مشاوره رو پیشنهاد کردن . اما از طرفی هم به خاطر گرایش های دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد میترسم در مصاحبه ردم کنند . حال موندم که چه گرایشی رو بخونم تا نتیجه مطلوب رو بتونم بگیرم ؟ لطفا راهنمایی ام کنید . بیکران سپاس
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/16 - 21:58
سلام رویا


توصیه میکنیم حتما از امکان مشاوره رایگان دکتری کیهان استفاده بفرمایید تا همکارانم بهتر بتونن راهنماییتون کنن:
02166475618 الی 20


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
محمد
|
1395/10/15 - 18:28
0
0
سلام. لیسانس کشاورزی دارم و قصد خوندن ارشد روانشناسی دارم . از اونجایی که فرمودین باید دو مقطع روانشاسی داشت تا اجازه مطب داده بشه مجموع زمان ارشد و دکترا نهایتا چند سال میکشه که بشه مطب زد؟ و اینکه از الان میخوام واسه ارشد بخونم بنظرتون میتونم قبول شم ؟ آشنایی قبلی هم با منابعش ندارم فقط ریاضی و زبانم خیلی خوبه.
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/15 - 22:18
سلام محمد


ارشد 2 سال هست و دکتری 4 سال.
این که ریاضی و زبانتون خوبه بسیار کمکتون خواهد کرد در کنکور، ولی نیاز به یک سری راهنمایی هایی دارید که در قالب کامنت نمی گنجه. از امکان مشاوره رایگان ما استفاده کنید تا همکارانم در بخش مشاوره بهتر راهنماییتون کنن:
02166475618 الی 20

موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
سانی
|
1395/10/14 - 04:48
0
0
با سلام خدمت کارشناسان محترم.لطفا با توجه به علاقه ای که در زمینه روانشناسی خدمتتون بیان میکنم خواهشمندم راهنماییم کنید که در کدام مقطع و گرایشی از روانشناسی میتونم تحصیل کنم.من روانشناسی انرژی مثبت رو خیلی علاقه دارم و مطالعات آزادم بیشتر در همین زمینه هستن مانند کتابهای خانم فلورانس اسکاویل شین و یا کتابهای خانم کاترین پاندر و امثال ایشان.و اونقدر به مطالبشون علاقمندم که دوست دارم در همین زمینه ها تحصیلات دانشگاهی داشته باشم اما با این گرایش روانشناسی اسلامی که گرایش مثبت گرا داره زیاد موافق نیستم.میخواستم لطفا راهنماییم کنید با توجه به اینکه ایران هستم چطور میتونم به خواسته ام برسم و از چه گرایشی...قبلا از راهنماییتون کمال تشکر رو دارم..
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/14 - 21:48
سلام سانی


چنین رشته ای رو در ایران نداریم متاسفانه، شما باید رشته عمومی یا بالینی رو بخونید (بسته به علاقه تون) و در این مقطع، مطالعاتتون رو ببرید به سمت روانشناسی مثبت گرا و موضوعات مورد علاقه تون :)
میتونید از امکان مشاوره رایگان ما هم استفاده کنید تا همکارانم در بخش مشاوره به طور کامل راهنماییتون کنن:
02166475618 الی 20


موفق باشید 
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
سحر
|
1395/10/10 - 04:42
0
0
با سلام.من مدرک کارشناسی کامپیوتر دارم و میخوام برای ارشد رشته روانشناسی شرکت کنم ولی نمیدونم کدوم شاخه بهتره لطفا راهنمایی کنید روانشناسی بالینی بخونم یا عمومی؟شرایط سنی برا استخدام ندارم متولد59هستم و فقط میخوام رشته ای بخونم که برام آینده شغلی خوبی داشته باشه.با تشکر
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/11 - 00:33
سلام سحر


قاعده اش اینه که با مدرک بالینی، کار درمان انجام بدید، با مدرک عمومی کار آکادمیک و پژوهشی.
در ایران از نظر آینده شغلی هیچ تفاوتی نداره شما کدوم گرایش رو بخونید، با مدرک هر دوش میتونید کار هر دو رو انجام بدید، از نظر درآمدی هم تفاوتی ندارن و در صورت پیشرفت تو هر کدوم، می تونید درآمد خوبی داشته باشید :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی

Mahdis
|
1395/10/07 - 00:31
0
0
سلام میخوام بدونم واسه ارشد میشه یه گرایش دیگه رو انتخاب کنیم من دیگه از روانشناسی خسته شدم ممنون
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/07 - 18:58
سلام مهدیس


بله بله این امکان وجود داره :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
محمد
|
1395/10/04 - 00:45
0
0
با سلام لطفا بفرمایید روان شناسی اسلام گرا در ایران دکتری دارد یا خیر؟ موفق باشید
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/04 - 11:32
سلام محمد


خیر هنوز چنین رشته ای در مقطع دکتری وجود نداره :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
مهدی نیکویی
|
1395/09/26 - 01:43
0
0
سلام آیا رشته مددکاری خانواده یا اجتماعی زیر مجموعه روانشناسی هست ؟ رشته های مشوره چطور ؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/09/26 - 19:09
سلام آقای نیکویی


خیر این رشته ها زیرمجموعه روانشناسی 1 و 2 نیستن :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
مریم
|
1395/09/12 - 18:03
0
0
سلام .آیا گرایش سلامت هم برای کارشناسی ارشد در روانشناسی وجود داره؟؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/09/12 - 21:42
سلام مریم


خیر تا حالا که نبوده :)


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
پگاه
|
1395/09/11 - 02:12
0
0
با سلام من امسال در مقطع ارشد در رشته روانشناسي شخصيت قبول شدم البته دانشگاه آزاد، و لي اينجا هيچ توضيحي در موردش نداديد كه كارايي و كاربردش در علم روانشناسب و بازار كارش به چه شكل هست، اگه ميشه توضيحي بديد ممنون ميشم؟رشته تحصيلي من در مقطع كارشناسي روانشناسي عمومي بوده ، حالا با اين ارشد شخصيت ، مجوز مطب يا كلينيك رو دارم كه بزنم؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/09/11 - 12:11
سلام پگاه


بله درست میفرمایید، متاسفانه در این متن توضیحی ارائه نشده، شاید به این دلیل هست که این گرایش رو تعداد بسیار محدودی از دانشگاه ها دارن...
در هر صورت بدونید که با دو مقطع "روانشناسی" میتونید مجوز بگیرید، گرایش شما تفاوتی ایجاد نمیکنه :)

موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
منا
|
1395/09/08 - 21:21
0
0
سلام.ایا گرایش روانشناسی شخصیت هم وجود داره؟مرسی
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/09/09 - 11:21
سلام منا


در مقطع ارشد خیر. در مقطع دکتری تا سال پیش وجود داشت :)


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
الهام
|
1395/09/04 - 12:10
0
0
سلام توروخدا بگید تقریبا تا کی باید صبر کنیم که مواد امتحانی رو دقیق اعلام کنن؟؟؟ اخه گفته بودن تا اخر ابان دیگه میگن. به نظرتون منابع روان شناسی تربیتی خیلی تغییر میکنه ؟؟؟؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/09/04 - 15:21
سلام الهام


متاسفانه هنوز اطلاعیه رسمی و دقیقی در این خصوص ندادن اما پیش بینی ما این هست که کنکور و مواد امتحانیش تغییرات زیادی نمیکنه و به احتمال زیاد مواد کنکور ارشد سراسری سال های گذشته، مواد امتحان سراسری و آزاد امسال خواهد بود :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
زهرا
|
1395/09/01 - 22:54
0
0
با سلام دانشجوی سال اول ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه علوم تحقیقات هستم آیا به نظر شما تو تکمیل ظرفیت شرکت کنم بهمن ماه بر ای گرایش بالینی ولی مسلما واحد دیگه ای پذیرفته خواهم شد وعلت این کار هم شاید این باشه که رشته بالینی کاربرد بیشتری داره البته نمیدونم واقعا اینجوریه یا نه میشه لطفا راهنمایی بفرمایین؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/09/02 - 10:42
سلام زهرا


حالا که در واحد علوم تحقیقات قبول شدید ریسک نکنید چون نتیجه خیلی قابل پیش بینی نیست...
فرق عمومی با بالینی خیلی زیاد نیست و شما در آینده برای اخذ مجوز درمان به مشکلی برنمیخورید، برای سازمان نظام فرقی نمیکنه شما عمومی خوندید یا بالینی :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
علی
|
1395/08/30 - 02:53
0
0
سلام رشته ی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی جزوه رشته های مرتبط محسوب میشن یا خیر؟!!!
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/08/30 - 17:15
سلام علی


رشته علوم تربیتی رشته جدایی هست از مجموعه روانشناسی 1 و 2 و کنکور جداگانه ای داره.

موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
حانیه
|
1395/08/29 - 23:17
0
0
سلام میشه یکم توضیح بدید درباره واحدهای عملیه بالینی؟توی اون واحدها ازمون چی میخوان؟ما هم تو مراکز توانبخشی میتونیم مراجع ببینیم؟ما هم باید کارورزی بریم تو مراکز توانبخشی؟یا باید شیفت وایسیم؟ و اینکه ایا با رشته روانشناسی عمومی هم براحتیه روانشناسی بالینی میتونیم مجوز بگیریم؟اگه کارگاهم شرکت کرده باشیم و کارورزی گذرونده باشیم اذیتمون نمیکنن سر مجوز دادن ک ما مدرک عمومی داریم؟اخه من شنیدم بازار کار عمومی اصلا خوب نیست!
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/08/30 - 17:29
سلام حانیه


از یک جلسه مشاوره رایگان ما استفاده کنید تا همکارانم در بخش مشاوره راهنماییتون کنن :)
کلیک کنید گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
memar khanoom
|
1395/08/29 - 18:14
0
0
سلام من کارشناسی معماری دارم ولی برای ارشد میخوام روانشناسی محیط بخونم اما نمیدونم چجوری و از کجا شروع کنم؟اصلا کدوم دانشگاه ها پذیرش دارن ؟ لطفا راهنمایی کنید
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/08/29 - 19:29
سلام دوست گرامی


تا جایی که ما اطلاع داریم چنین رشته ای، در ایران نداریم :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
ماریا
|
1395/08/17 - 12:12
0
0
سلام من کارشناسیم نامرتبط هست واسه ارشد روانشناسی عمومی میخوام بخونم میدونم باید دو مقطع روانشناسی بخونم میخواستم بدونم به بچه های پیام نور مجوز و پروانه میدن یا نه؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/08/18 - 01:00
سلام ماریا


معمولا گفته میشه که برای سازمان نظام اهمیتی نداره مدرک از کجا اخذ میشه، فقط مدرکتون پژوهش محور نباید باشه. اما بهتره مستقیما از خود سازمان نظام بپرسید:
http://www.pcoiran.ir/fa/contact


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
امیر
|
1395/07/28 - 00:16
1
1
چجوری میشه به این لینکایی که میدین مراجعه کرد؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/07/28 - 16:39
سلام امیر


باید copy کنید و در یک صفحه جدید، آدرس رو paste کنید و بازش کنید، ما لینک ها رو با ابزاری که گوگل در اختیارمون قرار میده به این شکل درمیاریم تا کوتاه بشن ولی browser شما این شکل از آدرس رو متوجه میشه :)


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
امیر
|
1395/07/25 - 15:21
0
1
سلام....ایا در ارشد و دکتری گرایشی به نام روانشناسی اسلامی هست...اگرهست چه زمینه هایی برای کاردراینده داره
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/07/25 - 17:45
سلام امیر


بله هست، لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمایید:
https://goo.gl/dmfLbR


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
شکوفه
|
1395/07/15 - 14:11
1
0
سلام وقتتون بخیر. میخواستم بدونم رشته روانشناسی مدرسه هم داریم؟ کسی که میخواد در اینده شغل مشاوره مدرسه رو انتخاب کنه باید وارد چه رشته ایی بشه؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/07/16 - 10:30
سلام شکوفه


باید کنکور مجموعه روانشناسی 2 رو بدید و تست های مربوط به رشته مشاوره رو جواب بدید، به لینک زیر مراجعه بفرمایید:
http://www.kayhanravan.ir/fa/manabemoshavereh.aspx


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
سالومه
|
1395/07/11 - 18:21
1
0
سلام.من میخوام تکمیل ظرفیت ارشد شرکت کنم.یه رشته هست به نام روانشناسی.یعنی روانشناسیه خالی.یعنی نه بالینی،نه عمومی،نه....میخواستم بدونم این الان دقیقا چی؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/07/11 - 18:29
سلام سالومه


متاسفانه ما هم هنوز نمیدونیم دقیقا فرق رواشناسی با روانشناسی عمومی چی هست ولی تصور میکنیم این رشته در آینده قرار هست همون روانشناسی عمومی بشه...


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
فاطمه
|
1395/07/07 - 21:37
1
1
سلام اگر دو تا مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی داشته باشیم، می تونیم مطب بزنیم؟ مدرک کارشناسی ام غیر مرتبطه
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/07/07 - 22:57
سلام فاطمه


با توجه به اطلاعاتی که سازمان نظام ارائه داده، خیر. باید 2 "مقطع"، روانشناسی خونده باشید :)


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
یاسی
|
1395/07/06 - 01:22
1
0
ببخشید گرایشی به نام روانشناسی قانونی داریم؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/07/06 - 22:14
سلام یاسی


در مجموعه روانشناسی 1 چنین گرایشی نداریم :)


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
مبینا
|
1395/07/02 - 15:16
0
0
سلام بببخشید روانشناسی قضایی و جرم رو ازش اطلاعی دارین که مربوط به چیه یه عده میگن زیر گروه حقوق هست یه عده میگن روانشناسی
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/07/03 - 22:10
سلام مبینا


در مقطع ارشد و دکتری روانشناسی چنین گرایشی نداریم :)


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
ناصر
|
1395/06/31 - 20:37
0
1
سلام آقای دکتر ممنون از راهنماتیون اول اینکه بالای جودل مجموعه روانشناسی نووشته رشته 1عمومی 2 بالینی 3 سلامت و ... تو جداول و اعداد مشخص البته اگه گرایشی هم داشته باشه جلوش مینویسه آیا رشته روانشناسی بالینی با روانشناسی عمومی فرق میکنه یا نه ؟ سوالم از این جهت است که تو دفترچه نوشته کسی که یه رشته رو خونده دیگه نمیتونه بخونه. بنده ارشد روانشناسی عمومی هستم میخوام رشته روانشناسی بالینی یا سلامت رو بخونم این رشته ها با هم فرق میکنه یا نه و من میتونم ارشد روانشناسی بالینی شرکت کنم یا نه مممنون
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/06/31 - 20:53
سلام ناصر

لطفا از امکان مشاوره رایگان ما استفاده کنید تا مشاوران ما بهتر راهنماییتون کنن:
02166475618 الی 20

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
behrooz
|
1395/06/27 - 10:38
0
0
سلام.مشاوره زیر شاخه مشاوره نیست؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/06/27 - 17:38
سلام بهروز


بله مشاوره زیر شاخه مجموعه روانشناسی 2 هست :)


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
کامران
|
1395/06/24 - 00:21
0
0
سلام من کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی قبول شدم ولی از هرکی میپرسم نمیدونن چیه اصلا مشخص نیست چه گرایشی چون جزوه روانشناسی عمومیم نیست ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/06/25 - 14:42
سلام کامران


متاسفانه به دلیل جدید بودن این رشته هنوز هیچ کس اطلاعات دقیقی نداره...
اما ما حدس میزنیم خیلی شبیه به عمومی باشه و انگار قراره از این به بعد به روانشناسی عمومی گفته بشه: روانشناسی.


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
Kimia
|
1395/06/15 - 14:51
0
0
سلام.ميخواستم بدونم كه با چه مدركي ميشه مطب زد ؟ يني حتما بايد دكتراي روانشناسي بگيرم تا بتونم مطب بزنم ؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/06/15 - 19:30
سلام کیمیا


برای گرفتن مجوز مطب، باید حداقل دو مقطع روانشناسی خونده باشید، یعنی یا کارشناسی و کارشناسی ارشد یا  کارشناسی ارشد و دکتری :)


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
پریسا
|
1395/05/24 - 01:18
1
4
ببخشید این رشته هایی ک گفتین بالینی و عمومی و کودک فقط واسه ارشده؟ یعنی من ک میخام کارشناسی روانشناسی بخونم روانشناسی خالیه؟؟؟مدل نداره ک بالینی باشه یا کودک یا هر نوع دیگهی؟؟!!
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/05/24 - 12:15
سلام پریسا

در کارشناسی صرفا "روانشناسی" هست و بعد در ارشد گرایش ها از هم جدا میشن.
به لینک زیر هم مراجعه کنید تا اطلاعات دقیقتری در مورد گرایش ها به دست بیارید:
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/related1/gerayeshha


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
سید محمد جعفر موسوی
|
1395/05/23 - 12:53
1
1