.
تبلیغات

آشنایی با گرایش‌های اصلی رشته روانشناسی در ایران

 

گرایش, گرایش ها, روانشناسی, گرایش های روانشناسی, گرایش عمومی, گرایش بالینی, گرایش روانسنجی, گرایش صنعتی سازمانی, بالینی, عمومی, روانسنجی, صنعتی و سازمانی, صنعتی سازمانی, روانشناسی بالینی, روانشناسی عمومی, روانشناسی صنعتی سازمانی, روانشناسی اسلامی, روانشناسی مثبت گرا, روانشناسی مثبت, گرایش های رشته روانشناسیبا توجه به سوالات شما داوطلبان گرامی در خصوص گرایش ها و اینکه انتخاب های اولتان کدام گرایش باشد، مطالب زیر را جمع آوری کردیم.

وضعیت گرایش های زیر ممکن است در خارج از کشور ما متفاوت باشد. با اینحال، اطلاعات زیر خلاصه ای از مهمترین نکته ها در رابطه با هر گرایش باشد.
 

 

عمومی

روانشناسی عمومی یکی از شاخه های علوم انسانی است که مربوط به شناخت مسائل روان شناسی، علل رفتارهای انسان، چگونگی استفاده از روان شناسی در امر آموزش و پرورش، شناخت کودکان عادی و استثنایی و کاربرد روان شناسی در مسائل روانی – اجتماعی می باشد.

هدف از رشته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ایجاد مهارتهای لازم در افرادیست که در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی – سازمانها و نهادهای جمهوری اسلامی و در دانشگاهها خدمت رسانی می کنند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی (سرفصل) کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، معرفی رشته های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

برنامه درسی(سرفصل) کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 36 واحد

دروس اجباری : 30 واحد

سمینار : 2 واحد

پایان نامه : 4 واحد

نسبت به گرایش های روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک، پذیرش های بیشتری در کنکور ارشد دارد و رقابت درش ساده تر است. از تخصص به آن معناکه در گرایش بالینی مطرح هست، اینجا خبری نیست و خود دانشجو باید به دنبال علاقه اش برود، کارگاه شرکت کند و ... .
فعالیتهای عمده ای که یک فارغ التحصیل روانشناسی عمومی میتواند انجام دهد عبارتند از :

 • کارهای پژوهشی، تحقیقاتی، آموزشی در مراکز مختلف آموزشی (مدارس، دانشگاهها و ... ).
 • میتوانند کارهای درمانی هم انجام دهند و با احراز شرایط، مجوز فعالیت هم دریافت کنند. اما:
 • تفاوت این گرایش با گرایش بالینی و بالینی کودک و خانواده درمانی در این است که در فهرست دروس مطالعاتیشان در ارشد و دکتری، دروس عملی درمانی وجود ندارد.

دروس اجباری کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روان شناسی عمومی پیشرفته 3 روشهای آماری پیشرفته 3
روشهای تحقیق در روان شناسی 3 نظریه های شخصیت 2
انگیزش و هیجان 2 روان شناسی احساس و ادراک 2
روان شناسی یادگیری و تفکر 2 پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 2
روان شناسی اجتماعی پیشرفته 2 مباحث جدید در اسیب شناسی روانی 2
روان شناسی رشد پیشرفته 2 روان شناسی کودکان استثنایی 3
روان شناسی تجربی 2 جمع 30
 

 

معرفی گرایش بالینی

روانشناسی بالینی یکی از شاخه های روان شناسی است که بیشتر در مورد شناخت ناهنجاریهای رفتار انسان، تغییر و درمان این ناهنجاریها و راههای پیشگیری از آنها بر اساس علوم روان شناسی سخن می گوید.
دانش آموختگان رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، راههای ارائه خدمات بالینی و پژوهشی و آموزشی پیشرفته و گسترده در مراکز تشخیصی و درمانی موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز توانبخشی و پیشگیری با همکاری و نظارت استادان روان پزشکی را فرا می گیرد.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد های رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه های دارای رشته ارشد روانشناسی بالینی، معرفی رشته های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

برنامه درسی(سرفصل) ارشد روانشناسی بالینی و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها : 38 واحد
دروس اجباری : 32 واحد
سمینار : 2 واحد
پایان نامه : 4 واحد
 
 بین خیلی از دانشجویان ایرانی، به گل سرسبد گرایش های روانشناسی معروف است. طرفداران بسیاری بین داوطلبان کنکور و علاقه مندان به روانشناسی دارد و رقابت درش هم به همان اندازه بالاست. فعالیتهای عمده ای که یک فارغ التحصیل روانشناسی بالینی میتواند انجام دهد عبارتند از:
 • واضحاً اینجا کارِ درمانی در اولویت است: تشخیص و درمان بیماری های مختلف روانی در زمینه های مختلف، کار با معتادین، درمانهای گروهی، مشاوره و ...
 • کارهای آموزشی و پژوهشی در مراکز مختلف آموزشی، برگزاری کارگاههای آموزشی و ...
دروس اجباری کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روان شناسی رشد پیشرفته 2 علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 2
تاریخچه سیستمها در روان شناسی 2 نظریه های شخصیت 2
روان شناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی 2 کلیاتی درباره درمانهای فیزیکی و دارویی در بیماریهای عصبی و روانی 1
استفاده از روشهای اماری و پژوهشی پیشرفته در روان شناسی بالینی 2 آزمونهای شناختی در روان شناسی بالینی 2
آسیب شناسی پیشرفته 2 آزمونهای عینی فرافکن در روان شناسی بالینی 3
فنون مصاحبه تشخیصی 2 نظریه های روان درمانی 2
کاربرد روشهای روان درمانی 2 گروه درمانی 2
خانواده درمانی 2 جمع 32
رفتار درمانی 2
 

 

بالینی کودک

روان شناسی بالینی کودک و نوجوان از سال 84 به مجموعه روان شناسی افزوده شد. این رشته مشابه رشته روان شناسی بالینی است با این تفاوت که روان شناسی بالینی کودک و نوجوان، با اختلالات دوران کودکی و نوجوانی سروکار دارد.
بین برخی، به برادر روانشناسی بالینی معروف است. به این معنا که شباهتهای بسیاری بین این دو گرایش وجود دارد. فعالیتهای عمدهای که یک فارغ التحصیل روانشناسی بالینی کودک میتواند انجام دهد عبارتند از:

 • واضحاً کار درمانی با کودکان و نوجوانان در اولویت است. پرداختن به امور و مشکلات کودک و نوجوانان و سپس کار با سایر گروههای سنی در فهرست کاری این افراد دیده میشود.
 • تشخیص و درمان بیماری های مختلف روانی در زمینه های مختلف، کار با معتادین، درمانهای گروهی، مشاوره و ... .
 • کارهای آموزشی در مراکز مختلف آموزشی، برگزاری کارگاهها و ...
 • کارهای پژوهشی وتحقیقاتی  
 • توجه: تنها دانشگاه های شهیدبهشتی و تبریز در این گرایش دانشجو میپذیرند. دانشگاه خوارزمی هم تا کنکور 93 در این گرایش دانشجو میپذیرفت. 

مشاهده منابع گرایش بالینی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

 

صنعتی سازمانی

روانشناسی صنعتی و سازمانی عبارتست از مطالعه علمی رابطه میان انسان و دنیای کار.

روانشناسی صنعتی و سازمانی دارای دو جنبه علم و عمل است. جنبه علمی آن به مطالعه انسان در دنیای کار می پردازد و جنبه عملی آن مشتمل بر کاربرد علم موجود برای حل و رفع مسائل و مشکلات مربوط به کارکنان سازمانها در دنیای کار است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد های ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه های دارای رشته ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، معرفی رشته های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

برنامه درسی(سرفصل) رشته ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 32 واحد

دروس اصلی : 24 واحد

دروس اختیاری: 4 واحد

پایان نامه : 4 واحد

از جدیدترین گرایشهای روانشناسی در ایران و جهان است. آینده بسیار خوبی دارد. در ایران فقط دو دانشگاه اصفهان و اهواز در این گرایش دانشجو میپذیرند. در ایران این گرایش هنوز وارد مقطع دکتری نشده است. به مسائلی میپردازد از این دست:

 • طراحی و اجرای برنامه های گزینش کارکنان
 • تحلیل ابزامات شغلی، آزمونهای روانشناختیِ ارزیابی مهارتها
 • ارزیابی کارایی کارکنان
 • کمک به سازمان جهت تحول و رشد و پیشرفت
 • مشاوره به مدیران در زمینه های مدیریتی، کارکنان، استراتژیهای بازاریابی و ..
 • بهبود کیفیت ارتباطات انسانی درمحیط کار
 • طراحی سیستم های مدیریت منابع انسانی و طراحی محیط فیزیکی در اداره و سازمان

دروس اصلی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
آمار استنباطی پیشرفته 3 روش تحقیق پیشرفته 3
روان شناسی اجتماعی پیشرفته 2 روان شناسی بهره وری 2
بالندگی سازمانی پیشرفته 2 روان شناسی سازمانی 2
نگرشها و انگیزش شغلی 2 آموزش نیروی انسانی 2
نظریه های سازمانی 2 سمینار در تازه های روانشناسی صنعتی و سازمانی 2
کارورزی 2 جمع 26
 

 

روانسنجی

 
 
 
 
 
 
 

رشته سنجش و اندازه گیری به بیان ساده به کاربرد آمار و سنجش و اندازه گیری در تحقیقات روانشناسی و آموزشی می پردازد. به بیان جامع تر، این رشته ارزیابی، ارزشیابی، سنجش و اندازه گیری صفات، ویژگی ها و خصوصیات انسانی با استفاده از ابزارهای مختلف و متفاوت و با گستره ای از روش های کیفی محض تا کمی محض را بر عهده دارد تا از این طریق از افراد در موقعیتهای مختلف شغلی و همچنین آموزش و پرورش استفاده کند.

متخصصین این رشته توانایی ارزیابی اطلاعات سیستمهای آموزشی، پروسه ها و اطلاعات خروجی این سیستمها را دارا می باشند.

فارغ التحصیلان این رشته باید بتوانند با استفاده از تئوری کلاسیک اندازه گیری و تئوریهای " ویژگی پنهان " و همچنین آزمونهای استعداد تحصیلی در سطوح وسیعی امر سنجش آموزشی و تربیتی را انجام دهند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته سنجش و اندازه گیری، معرفی رشته های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

برنامه درسی(سرفصل) سنجش و اندازه گیری و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : 38 واحد

دروس اصلی : 34 واحد

پایان نامه : 4 واحد

روان سنجي، گرايش سوم مجموعه روان شناسي است كه كمترين تعداد داوطلب و در عين حال كمترين تعداد پذيرش را دارا است‌. روان سنجي عمدتاً با آمار، شيوه‌هاي سنجش در آموزش و پرورش و یادگيري، ارزيابي‌هاي روانشناختي از طريق آزمون‌‌هاي رواني و شيوه‌هاي گزينش و سرند كردن در ارتباط است‌.كارشناس ارشد روان‌سنجي مي‌تواند به كار اجراي آزمون‌‌هاي رواني - تشخيصي، سنجش هوش، ويژگي‌‌هاي شخصيتي، آسيب‌هاي مغزي، عقب ماندگي‌هاي ذهني، ارزيابي در آموزش و پرورش، سازمان سنجش و داده‌پردازي مشغول گردد. يا به همراه يك تيم درمان در كلينيك‌‌هاي روان شناختي مشغول به كار گردد.
هدف از تحصيل در اين گرایش، تربيت افرادي است كه با جنبه‌هاي نظري و كاربردي در زمينه‌هاي مربوط به اندازه‌گيري و ارزيابي خصوصيات مختلف افراد انساني و مهارت‌هاي او، آشنايي كافي داشته و توانايي بكارگيري آن را در موقعيت‌هاي شغلي در آموزش و پرورش داشته باشد. فارغ‌التحصيلان اين گرایش با استفاده از تئوري كلاسيك اندازه‌گيري به سنجش ويژگي‌هاي پنهان افراد مي‌پردازند و از سويي ديگر با طراحي انواع آزمون‌ها (تحصيلي، هوش و استعداد، استخدامي و ...) در سطوح وسيعي به سنجش آموزشي و تربيتي افراد مشغول‌اند. اجراي آزمون‌هاي رواني در امر تشخيص، همواره ياري رسان متخصصان بوده است.

دروس تخصصی سنجش و اندازه گیری

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روشهای آماری پیشرفته 1 3 روشهای تحقیقی پیشرفته 3
روشهای آماری پیشرفته 2 3 برنامه ریزیهای کامپیوتری در اندازه گیری 2
استفاده از کامپیوتر در اندازه گیری 2 روان سنجی کاربردی 2
نظریه ها و روشهای جدید در اندازه گیری 2 آزمونهای پیشرفته تحصیلی 2
آزمونهای هوش و استعداد 2 آزمونهای شخصیت 3
ارزشیابی آموزشی 2 ارزشیابی طرحها و برنامه ریزی آموزش و پرورش 2
روان شناسی تربیتی پیشرفته 2 سمینار در سنجش و اندازه گیری 2
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت پیشرفته 2 جمع 34

 

خانواده درمانی

رشته روان شناسی خانواده درمانی یکی از دوره های تخصصی روانشناسی است که به مطالعه موارد زیر می پردازد :
- ساختار و فرایند تحول خانواده.
- شناسایی علل و فرایند شکل گیری روابط ناهنجار بین زوجین.
- کاربرد تکنیکهای خاص درمانی جهت حل مشکلات درون خانواده.
- روشهای یاری رسانی به خانواده هایی که واجد نیازهای ویژه هستند.
 
خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی طبیعی، مهمترین نهاد اجتماعی محسوب می شود و نقش بسیار اساسی در بهداشت روانی فرد و جامعه ایفا می کند. به همین دلیل این رشته از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته روانشناسی خانواده درمانی، معرفی رشته های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.
 
برنامه درسی (سرفصل) روانشناسی خانواده درمانی و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اجباری : 26 واحد
اختیاری: 2 واحد
پایان نامه : 4 واحد
این رشته یکی از شاخه های روانشناسی بالینی است با تمرکز بر خانواده. فرق روانشناسی خانواده درمانی با مشاوره خانواده در عمق و شدت مشکلات است. 

روانشناس خانواده درمانگر عمدتاً به دنبال حل مشکلات عمیقتر خانواده است در حالی که در مشاوره خانواده مشکلات سطحی تر و ساده تر هستند. 
زوج درمانی یکی از زیرشاخه های خانواده درمانی است. فارغ التحصیلان این رشته میتوانند با کودک و نوجوان هم کار کنند. 
توجه: در حال حاضر تنها دانشگاه شهیدبهشتی و دانشگاه علم و فرهنگ در این رشته دانشجو میپذیرند. 

دروس اجباری کارشناسی ارشد خانواده درمانی
 
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روان شناسی وآسیب شناسی خانواده 2 نظریه سیستمها 1
سنجش و اندازه گیری خانواده 2 حقوق خانواده در ایران 2
فرهنگ و خانواده 1 نظریه های خانواده درمانی 2
اصول و فنون خانواده درمانی 1 آموزش والدین 2
مشاوره ازدواج 2 کاربرد الگوهای خانواده و زناشویی درمانی 1 2
کاربرد الگوهای خانواده و زناشویی درمانی 2 2 زوج درمانی 2
خانواده درمانی متمرکز بر مشکلات کودکان و نوجوانان 2 آسیب شناسی و درمان اختلالات جنسی 2
گزارش مطالعات موردی 1 جمع 26

نام این گرایش به «بالینی خانواده» تغییر یافته و منابع آن با گرایش بالینی یکسان هست.


مشاهده منابع گرایش بالینی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

 

اسلامی

رشته روانشناسی اسلامی مفاهیم و مسائل روان شناسی مثبت گرا را در دو قلمرو علم و دین بررسی می کند.
 
این رشته از تلفیق دو دیدگاه کلاسیک و اسلامی پدید آمده است .
در بخش کلاسیک، دیدگاههای دانش روان شناسی به صورت مستقل مطرح می شود از این رو روان شناسی اسلامی گرایش مثبت گرا به عنوان یک رشته مستقل طراحی شده است. در بخش بررسی های اسلامی نیز روش اکتشافی و تحلیل محتوا به کشف و پردازش دیدگاه خاص دین می پردازد.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته روانشناسی اسلامی، معرفی رشته های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.
 
برنامه درسی(سرفصل) روانشناسی اسلامی و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اصلی : 28 واحد
پایان نامه : 4 واحد
 
 
دروس تخصصی روانشناسی اسلامی
 
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روان شناسی دین 2 روان شناسی اخلاق 2
روش تحقیق پیشرفته 2 کلیات و مفاهیم 2
سلامت و شادکامی 2 هوش هیجانی 2
انگیزش درونی 2 صفات و انگیزه های مثبت 2
روابط مثبت 2 بازسازی مثبت ، مشاوره و روان درمانی مثبت گرا 2
حدیث و روان شناسی مثبت 1 2 حدیث و روان شناسی مثبت 2 2
زبان تخصصی 2 سمینار 2
پایان نامه 4 جمع 32

 

منابع این گرایش با گرایش «عمومی» یکسان هست.

مشاهده منابع گرایش عمومی کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی

 

روانشناسی تربیتی
 
 
 
 
 
 
 

 روان شناسی تربیتی دانشی است که به دین ، فلسفه و پژوهشهای آزمایشگاهی وابسته است.
روان شناسی تربیتی نقش کارسازی در زمینه شناخت شاگردان، تربیت معلمان، شناخت فرایند یادگیری، پرورش ابزارهای اندازه گیری روانی – تربیتی و ارزشیابی یادگیری بالاخص یادگیری پیشرفت به عهده دارد.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته روانشناسی تربیتی، معرفی رشته های ارشد و دکتری علوم تربیتی(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

برنامه درسی (سرفصل) روانشناسی تربیتی و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اجباری : 26 واحد
دروس اختیاری : 6 واحد

دروس اجباری کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد  واحد
نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی 2 آمار استنباطی 3
نظریه های رشد 2 روش تحقیق 3
روان شناسی تربیتی 2 نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش 2
سنجش و اندازه گیری 2 نظریه های یادگیری کاریردی 2
نظریه و روشهای آموزش 2 پایان نامه 4
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته 2 جمع 26
 

 

استثنایی

 دانش آموختگان این رشته در زمینه ارزیابی و تشخیص و بازپروری کودکان عقب مانده ذهنی با تکیه بر روان شناسی و آموزش و پرورش این کودکان مهارت کسب می کنند.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، معرفی رشته های ارشد و دکتری علوم تربیتی(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

برنامه درسی (سرفصل) روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی و تعداد واحدها:
تعداد کل واحدها : 38 واحد
دروس اصلی : 14 واحد
دروس پایه : 6 واحد
دروس تخصصی : 18 واحد
دروس اختیاری : 10 واحد

چنانچه یکی از دروس تخصصی یا پایه برنامه کارشناسی ارشد این رشته اجرا نشد با نطر گروه آموزشی مربوط یکی از واحدهای دروس اختیاری جایگزین می شود.

 
دروس اصلی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
آمار استنباطی (پیشرفته) 2 روشهای تحقیق (پیشرفته) 3
سمینار در مسائل کودکان عقب مانده ذهنی 2 پایان نامه 4
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی 3 جمع 14

 

روانشناسی شناختی

در ایران این گرایش از کنکور 91-90 وارد مجموعه گرایشهای روانشناسی شده و دانشجو میپذیرد. آن هم به تعداد انگشت شمار. اگر به موضوعات شناختی (حافظه، تفکر، شناخت و ... ) و فیزیولوژیکی مغز علاقه دارید، این گرایش میتواند پاسخگوی خوبی به علاقه‌های شما باشد. این گرایش از کنکور 93 به بعد از مجموعه شاخه های رشته روانشناسی جدا شده است. 

 

 

گرایش, گرایش ها, روانشناسی, گرایش های روانشناسی, گرایش عمومی, گرایش بالینی, گرایش روانسنجی, گرایش صنعتی سازمانی, بالینی, عمومی, روانسنجی, صنعتی و سازمانی, صنعتی سازمانی, روانشناسی بالینی, روانشناسی عمومی, روانشناسی صنعتی سازمانی, روانشناسی اسلامی, روانشناسی مثبت گرا, روانشناسی مثبت, گرایش های رشته روانشناسی


 

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی


مطالب مرتبط:

برخی از ما رشته‌های مقطع لیسانس خود را بدون آگاهی کافی، بدون شناخت لازم از توانایی‌هایمان، یا حتی از سر اجبار انتخاب کرده‌ایم. عده‌ای پس از ورود به دانشگاه به رشته خود علاقمند می‌شوند و عده‌ای روز به روز بی‌علاقه‌تر.

اگر تصمیم دارید رشته روانشناسی را برای مقطع ارشد انتخاب کنید بهتر است در این انتخاب تأمل بیشتری داشته باشید؛ چرا که موضوع این رشته خود ما انسان ها هستیم و مقداری از علاقه در همه ی ما طبیعی است و یک علاقه ی عمومی، دلیل کافی برای انتخاب «تحصیل» در این رشته نیست.

با توجه به تعداد قابل تأمل داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد، تصمیم به تغییر رشته دارند و برای این انتخاب در تردید هستند، در گروه آموزشی کیهان بر آن شدیم که در این انتخاب همراه شما عزیزان باشیم. در این همراهی از آزمون مایرز-بریگز استفاده خواهیم کرد. 

کلیک کنید

 

مطالب مرتبط:

 
منابع ارشد روانشناسی بالینی،‌ منایع ارشد بالینی، منابع روانشناسی بالینی، کنکور ارشد روانشناسی عمومی، مشاوره، رتبه های برتر روانشناسی، رتبه های برتر روانشناسی، ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینی، مصاحبه با رتبه های برتر روانشناسی، ارشد بالینی، منابع ارشد بالینی، مشاوره مقاله و پایان نامه، konkooreravan.ir، کتاب تست روانشناسی، دفترچه سوالات روانشناسیمنابع ارشد روانشناسی بالینی،‌ منایع ارشد بالینی، منابع روانشناسی بالینی، کنکور ارشد روانشناسی عمومی، مشاوره، رتبه های برتر روانشناسی، رتبه های برتر روانشناسی، ارشد روانشناسی، ارشد روانشناسی بالینی، مصاحبه با رتبه های برتر روانشناسی، ارشد بالینی، منابع ارشد بالینی، مشاوره مقاله و پایان نامه، konkooreravan.ir، کتاب تست روانشناسی، دفترچه سوالات روانشناسی

تعداد بازديد : 32543
نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 0
در انتظار بررسی: 0
انتشار یافته : 98
لاله
|
1394/04/09 - 16:17
0
1
باسلام وعرض خسته نباشید چندسوال دارم تقاضا میکنم لطف کنید وبه همه جواب بدید 1- آیا رشته روانشناسی صنعتی وشازمانی در مقطع کارشناسی هم درایران دانشجو می پذیره یا فقط درمقطع کارشناسی ارشد وجود داره؟ 2-آیا با رتبه 60 عمومی میشه عمومی شهیدبهشتی قبول شد؟ 3-یا بارتبه حدودای 145 بالینی میشه بالینی علامه یا الزهرا روزانه قبول شد؟ توروخدا خوش خبرباشید 4-برای تغییر رشته ای ها بهتره ارشدشونو اول برای تقویت پایه های روانشناسیشون عمومی بخونن یا بالینی ؟ یا اینکه اصلا فرقی میکنه؟ اهمیتی داره؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1394/04/10 - 10:33
سلام لاله

دوست عزیز میتونین با دفتر گروه آموزشی تماس بگیرین و با استفاده از امکان مشاوره رایگان، به راحتی پاسخ همه ی سوالاتتون رو بگیرین :)
021-66475618
021-66475619
021-66475620

موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
فاتح
|
1394/04/19 - 16:04
1
1
خانم لاله 1- کارشناسی روانشناسی صنعتی در حال حاضر در ایران وجود نداره اما کودکان استنایی و بالینی و عمومیو مشاوره و راهنمایی هست. 2-و 3- خیر نمیشه.الان هم به فکر رتبه چنده نباش چون که تو امتحان هیچی معلوم نمیشه و استرس الکی برایه خودت به وجود نیار. 4-بالینی و عمومی فرقینمی کنه اما بالینی قبول شو بهترهازه لحاظ.
پاسخ ها
محبوبه
|
1394/06/02 - 14:33
فاتح عزیز! اون بالا نوشته روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اهواز و اصفهان پذیرش داره! بله کارشناسی هم داره. من خودم خوندم.
راضیه
|
1394/05/26 - 11:29
1
0
با سلام ضمن تشکر از اطلاع رسانی و سایت خوبتون. خواستم بدونم جزواتتون برای گرایش روانشناسی تربیتی هم کاربرد داره؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1394/05/26 - 12:01
سلام راضیه

خیر متاسفانه :( رشته ی تربیتی متفاوت هست.

موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
مهشید
|
1394/06/09 - 08:20
1
1
سلام وقتتون بخیر من تصمیم گرفتم تحصیلاتم تو مقطع ارشد رو در رشته روانشناسی ادامه بدم اما دیشب یک نفر بهم گفت بچه هایی که با رشته غیر مرتبط میان واسه ارشد روانشناسی بهشون مجوز مطب نمیدن . این گفته حقیقت داره؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1394/06/09 - 09:45
سلام مهشید

برای گرفتن مجوز مطب باید حداقل دو مدرک روانشناسی داشته باشید، اگر از ارشد وارد این رشته میشید باید دکتری هم بگیرید تا مجوز بهتون بدن :)

موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
فریبا
|
1395/03/26 - 11:29
0
1
با سلام و خسته نباشید، آیا گرایش های روانشناسی واسه ارشد،فقط این چند مورد هست که ذکر فرمودین؟؟یا بازم هست؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/03/26 - 22:04
سلام فریبا
اینها مهمترینها هستند ولی گرایشای دیگه ای هم وجود داره
موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
راضیه
|
1395/04/13 - 00:49
0
0
سلام ببخشید که سوالمو تو این بخش مطرح کردم،ميخواستم بدونم دانشگاه علم و فرهنگ تا چه رتبه ای دانشجو میگیره؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/04/14 - 23:38
سلام راضیه

به لینک زیر مراجعه کنید و قبولی های پارسال ما رو ببینید، دو نفر قبولی علم و فرهنگ داشتیم :)

http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/reports/arshad94sarasrireport

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
سیاوش
|
1395/04/24 - 20:47
1
1
باسلام بنده برای رشته ارشد میخاستم گرایش روانشناسی بخونم میخاستم منو راهنمایی کنید باتوجه به اینکه بنده علاقه دارم تا در زمینه های جلسات سخنرانی و مشاوره کار کنم چ شاخه ای از این رشته ادامه بدم
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/04/26 - 20:48
سلام سیاوش

با شماره های زیر تماس بگیرید و از امکان مشاوره با رتبه های برتر کنکور استفاده کنید تا به طور کامل راهنماییتون کنن :)
02166475618 الی 20


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
سید محمد جعفر موسوی
|
1395/05/23 - 12:53
0
1
سلام من میخواستم بدونم رشته های روانشناسی عصب شناختی ، روانشناسی اجتماعی در دوره ارشد وجود دارن ؟ اگر هست جزه کدوم مجموعه هستن؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/05/23 - 21:01
سلام دوست گرامی


گرایش روانشناسی اجتماعی که نداریم، اما علوم عصب شناختی داریم که زیرمجموعه علوم شناختی هست :)


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
پریسا
|
1395/05/24 - 01:18
0
2
ببخشید این رشته هایی ک گفتین بالینی و عمومی و کودک فقط واسه ارشده؟ یعنی من ک میخام کارشناسی روانشناسی بخونم روانشناسی خالیه؟؟؟مدل نداره ک بالینی باشه یا کودک یا هر نوع دیگهی؟؟!!
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/05/24 - 12:15
سلام پریسا

در کارشناسی صرفا "روانشناسی" هست و بعد در ارشد گرایش ها از هم جدا میشن.
به لینک زیر هم مراجعه کنید تا اطلاعات دقیقتری در مورد گرایش ها به دست بیارید:
http://www.keyhanravan.ir/fa/arshad/arshadsarasari/related1/gerayeshha


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
Kimia
|
1395/06/15 - 14:51
0
0
سلام.ميخواستم بدونم كه با چه مدركي ميشه مطب زد ؟ يني حتما بايد دكتراي روانشناسي بگيرم تا بتونم مطب بزنم ؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/06/15 - 19:30
سلام کیمیا


برای گرفتن مجوز مطب، باید حداقل دو مقطع روانشناسی خونده باشید، یعنی یا کارشناسی و کارشناسی ارشد یا  کارشناسی ارشد و دکتری :)


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
کامران
|
1395/06/24 - 00:21
0
0
سلام من کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی قبول شدم ولی از هرکی میپرسم نمیدونن چیه اصلا مشخص نیست چه گرایشی چون جزوه روانشناسی عمومیم نیست ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/06/25 - 14:42
سلام کامران


متاسفانه به دلیل جدید بودن این رشته هنوز هیچ کس اطلاعات دقیقی نداره...
اما ما حدس میزنیم خیلی شبیه به عمومی باشه و انگار قراره از این به بعد به روانشناسی عمومی گفته بشه: روانشناسی.


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
behrooz
|
1395/06/27 - 10:38
0
0
سلام.مشاوره زیر شاخه مشاوره نیست؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/06/27 - 17:38
سلام بهروز


بله مشاوره زیر شاخه مجموعه روانشناسی 2 هست :)


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
ناصر
|
1395/06/31 - 20:37
0
1
سلام آقای دکتر ممنون از راهنماتیون اول اینکه بالای جودل مجموعه روانشناسی نووشته رشته 1عمومی 2 بالینی 3 سلامت و ... تو جداول و اعداد مشخص البته اگه گرایشی هم داشته باشه جلوش مینویسه آیا رشته روانشناسی بالینی با روانشناسی عمومی فرق میکنه یا نه ؟ سوالم از این جهت است که تو دفترچه نوشته کسی که یه رشته رو خونده دیگه نمیتونه بخونه. بنده ارشد روانشناسی عمومی هستم میخوام رشته روانشناسی بالینی یا سلامت رو بخونم این رشته ها با هم فرق میکنه یا نه و من میتونم ارشد روانشناسی بالینی شرکت کنم یا نه مممنون
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/06/31 - 20:53
سلام ناصر

لطفا از امکان مشاوره رایگان ما استفاده کنید تا مشاوران ما بهتر راهنماییتون کنن:
02166475618 الی 20

گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
مبینا
|
1395/07/02 - 15:16
0
0
سلام بببخشید روانشناسی قضایی و جرم رو ازش اطلاعی دارین که مربوط به چیه یه عده میگن زیر گروه حقوق هست یه عده میگن روانشناسی
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/07/03 - 22:10
سلام مبینا


در مقطع ارشد و دکتری روانشناسی چنین گرایشی نداریم :)


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
یاسی
|
1395/07/06 - 01:22
0
0
ببخشید گرایشی به نام روانشناسی قانونی داریم؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/07/06 - 22:14
سلام یاسی


در مجموعه روانشناسی 1 چنین گرایشی نداریم :)


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
فاطمه
|
1395/07/07 - 21:37
0
0
سلام اگر دو تا مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی داشته باشیم، می تونیم مطب بزنیم؟ مدرک کارشناسی ام غیر مرتبطه
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/07/07 - 22:57
سلام فاطمه


با توجه به اطلاعاتی که سازمان نظام ارائه داده، خیر. باید 2 "مقطع"، روانشناسی خونده باشید :)


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
سالومه
|
1395/07/11 - 18:21
0
0
سلام.من میخوام تکمیل ظرفیت ارشد شرکت کنم.یه رشته هست به نام روانشناسی.یعنی روانشناسیه خالی.یعنی نه بالینی،نه عمومی،نه....میخواستم بدونم این الان دقیقا چی؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/07/11 - 18:29
سلام سالومه


متاسفانه ما هم هنوز نمیدونیم دقیقا فرق رواشناسی با روانشناسی عمومی چی هست ولی تصور میکنیم این رشته در آینده قرار هست همون روانشناسی عمومی بشه...


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
شکوفه
|
1395/07/15 - 14:11
0
0
سلام وقتتون بخیر. میخواستم بدونم رشته روانشناسی مدرسه هم داریم؟ کسی که میخواد در اینده شغل مشاوره مدرسه رو انتخاب کنه باید وارد چه رشته ایی بشه؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/07/16 - 10:30
سلام شکوفه


باید کنکور مجموعه روانشناسی 2 رو بدید و تست های مربوط به رشته مشاوره رو جواب بدید، به لینک زیر مراجعه بفرمایید:
http://www.kayhanravan.ir/fa/manabemoshavereh.aspx


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
امیر
|
1395/07/25 - 15:21
0
1
سلام....ایا در ارشد و دکتری گرایشی به نام روانشناسی اسلامی هست...اگرهست چه زمینه هایی برای کاردراینده داره
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/07/25 - 17:45
سلام امیر


بله هست، لطفا به لینک زیر مراجعه بفرمایید:
https://goo.gl/dmfLbR


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
امیر
|
1395/07/28 - 00:16
1
0
چجوری میشه به این لینکایی که میدین مراجعه کرد؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/07/28 - 16:39
سلام امیر


باید copy کنید و در یک صفحه جدید، آدرس رو paste کنید و بازش کنید، ما لینک ها رو با ابزاری که گوگل در اختیارمون قرار میده به این شکل درمیاریم تا کوتاه بشن ولی browser شما این شکل از آدرس رو متوجه میشه :)


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
ماریا
|
1395/08/17 - 12:12
0
0
سلام من کارشناسیم نامرتبط هست واسه ارشد روانشناسی عمومی میخوام بخونم میدونم باید دو مقطع روانشناسی بخونم میخواستم بدونم به بچه های پیام نور مجوز و پروانه میدن یا نه؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/08/18 - 01:00
سلام ماریا


معمولا گفته میشه که برای سازمان نظام اهمیتی نداره مدرک از کجا اخذ میشه، فقط مدرکتون پژوهش محور نباید باشه. اما بهتره مستقیما از خود سازمان نظام بپرسید:
http://www.pcoiran.ir/fa/contact


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
memar khanoom
|
1395/08/29 - 18:14
0
0
سلام من کارشناسی معماری دارم ولی برای ارشد میخوام روانشناسی محیط بخونم اما نمیدونم چجوری و از کجا شروع کنم؟اصلا کدوم دانشگاه ها پذیرش دارن ؟ لطفا راهنمایی کنید
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/08/29 - 19:29
سلام دوست گرامی


تا جایی که ما اطلاع داریم چنین رشته ای، در ایران نداریم :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
حانیه
|
1395/08/29 - 23:17
0
0
سلام میشه یکم توضیح بدید درباره واحدهای عملیه بالینی؟توی اون واحدها ازمون چی میخوان؟ما هم تو مراکز توانبخشی میتونیم مراجع ببینیم؟ما هم باید کارورزی بریم تو مراکز توانبخشی؟یا باید شیفت وایسیم؟ و اینکه ایا با رشته روانشناسی عمومی هم براحتیه روانشناسی بالینی میتونیم مجوز بگیریم؟اگه کارگاهم شرکت کرده باشیم و کارورزی گذرونده باشیم اذیتمون نمیکنن سر مجوز دادن ک ما مدرک عمومی داریم؟اخه من شنیدم بازار کار عمومی اصلا خوب نیست!
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/08/30 - 17:29
سلام حانیه


از یک جلسه مشاوره رایگان ما استفاده کنید تا همکارانم در بخش مشاوره راهنماییتون کنن :)
کلیک کنید گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
علی
|
1395/08/30 - 02:53
0
0
سلام رشته ی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی جزوه رشته های مرتبط محسوب میشن یا خیر؟!!!
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/08/30 - 17:15
سلام علی


رشته علوم تربیتی رشته جدایی هست از مجموعه روانشناسی 1 و 2 و کنکور جداگانه ای داره.

موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
زهرا
|
1395/09/01 - 22:54
0
0
با سلام دانشجوی سال اول ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه علوم تحقیقات هستم آیا به نظر شما تو تکمیل ظرفیت شرکت کنم بهمن ماه بر ای گرایش بالینی ولی مسلما واحد دیگه ای پذیرفته خواهم شد وعلت این کار هم شاید این باشه که رشته بالینی کاربرد بیشتری داره البته نمیدونم واقعا اینجوریه یا نه میشه لطفا راهنمایی بفرمایین؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/09/02 - 10:42
سلام زهرا


حالا که در واحد علوم تحقیقات قبول شدید ریسک نکنید چون نتیجه خیلی قابل پیش بینی نیست...
فرق عمومی با بالینی خیلی زیاد نیست و شما در آینده برای اخذ مجوز درمان به مشکلی برنمیخورید، برای سازمان نظام فرقی نمیکنه شما عمومی خوندید یا بالینی :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
الهام
|
1395/09/04 - 12:10
0
0
سلام توروخدا بگید تقریبا تا کی باید صبر کنیم که مواد امتحانی رو دقیق اعلام کنن؟؟؟ اخه گفته بودن تا اخر ابان دیگه میگن. به نظرتون منابع روان شناسی تربیتی خیلی تغییر میکنه ؟؟؟؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/09/04 - 15:21
سلام الهام


متاسفانه هنوز اطلاعیه رسمی و دقیقی در این خصوص ندادن اما پیش بینی ما این هست که کنکور و مواد امتحانیش تغییرات زیادی نمیکنه و به احتمال زیاد مواد کنکور ارشد سراسری سال های گذشته، مواد امتحان سراسری و آزاد امسال خواهد بود :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
منا
|
1395/09/08 - 21:21
0
0
سلام.ایا گرایش روانشناسی شخصیت هم وجود داره؟مرسی
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/09/09 - 11:21
سلام منا


در مقطع ارشد خیر. در مقطع دکتری تا سال پیش وجود داشت :)


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
پگاه
|
1395/09/11 - 02:12
0
0
با سلام من امسال در مقطع ارشد در رشته روانشناسي شخصيت قبول شدم البته دانشگاه آزاد، و لي اينجا هيچ توضيحي در موردش نداديد كه كارايي و كاربردش در علم روانشناسب و بازار كارش به چه شكل هست، اگه ميشه توضيحي بديد ممنون ميشم؟رشته تحصيلي من در مقطع كارشناسي روانشناسي عمومي بوده ، حالا با اين ارشد شخصيت ، مجوز مطب يا كلينيك رو دارم كه بزنم؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/09/11 - 12:11
سلام پگاه


بله درست میفرمایید، متاسفانه در این متن توضیحی ارائه نشده، شاید به این دلیل هست که این گرایش رو تعداد بسیار محدودی از دانشگاه ها دارن...
در هر صورت بدونید که با دو مقطع "روانشناسی" میتونید مجوز بگیرید، گرایش شما تفاوتی ایجاد نمیکنه :)

موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
مریم
|
1395/09/12 - 18:03
0
0
سلام .آیا گرایش سلامت هم برای کارشناسی ارشد در روانشناسی وجود داره؟؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/09/12 - 21:42
سلام مریم


خیر تا حالا که نبوده :)


گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
مهدی نیکویی
|
1395/09/26 - 01:43
0
0
سلام آیا رشته مددکاری خانواده یا اجتماعی زیر مجموعه روانشناسی هست ؟ رشته های مشوره چطور ؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/09/26 - 19:09
سلام آقای نیکویی


خیر این رشته ها زیرمجموعه روانشناسی 1 و 2 نیستن :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
محمد
|
1395/10/04 - 00:45
0
0
با سلام لطفا بفرمایید روان شناسی اسلام گرا در ایران دکتری دارد یا خیر؟ موفق باشید
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/04 - 11:32
سلام محمد


خیر هنوز چنین رشته ای در مقطع دکتری وجود نداره :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
Mahdis
|
1395/10/07 - 00:31
0
0
سلام میخوام بدونم واسه ارشد میشه یه گرایش دیگه رو انتخاب کنیم من دیگه از روانشناسی خسته شدم ممنون
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/07 - 18:58
سلام مهدیس


بله بله این امکان وجود داره :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
سحر
|
1395/10/10 - 04:42
0
0
با سلام.من مدرک کارشناسی کامپیوتر دارم و میخوام برای ارشد رشته روانشناسی شرکت کنم ولی نمیدونم کدوم شاخه بهتره لطفا راهنمایی کنید روانشناسی بالینی بخونم یا عمومی؟شرایط سنی برا استخدام ندارم متولد59هستم و فقط میخوام رشته ای بخونم که برام آینده شغلی خوبی داشته باشه.با تشکر
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/11 - 00:33
سلام سحر


قاعده اش اینه که با مدرک بالینی، کار درمان انجام بدید، با مدرک عمومی کار آکادمیک و پژوهشی.
در ایران از نظر آینده شغلی هیچ تفاوتی نداره شما کدوم گرایش رو بخونید، با مدرک هر دوش میتونید کار هر دو رو انجام بدید، از نظر درآمدی هم تفاوتی ندارن و در صورت پیشرفت تو هر کدوم، می تونید درآمد خوبی داشته باشید :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی

سانی
|
1395/10/14 - 04:48
0
0
با سلام خدمت کارشناسان محترم.لطفا با توجه به علاقه ای که در زمینه روانشناسی خدمتتون بیان میکنم خواهشمندم راهنماییم کنید که در کدام مقطع و گرایشی از روانشناسی میتونم تحصیل کنم.من روانشناسی انرژی مثبت رو خیلی علاقه دارم و مطالعات آزادم بیشتر در همین زمینه هستن مانند کتابهای خانم فلورانس اسکاویل شین و یا کتابهای خانم کاترین پاندر و امثال ایشان.و اونقدر به مطالبشون علاقمندم که دوست دارم در همین زمینه ها تحصیلات دانشگاهی داشته باشم اما با این گرایش روانشناسی اسلامی که گرایش مثبت گرا داره زیاد موافق نیستم.میخواستم لطفا راهنماییم کنید با توجه به اینکه ایران هستم چطور میتونم به خواسته ام برسم و از چه گرایشی...قبلا از راهنماییتون کمال تشکر رو دارم..
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/14 - 21:48
سلام سانی


چنین رشته ای رو در ایران نداریم متاسفانه، شما باید رشته عمومی یا بالینی رو بخونید (بسته به علاقه تون) و در این مقطع، مطالعاتتون رو ببرید به سمت روانشناسی مثبت گرا و موضوعات مورد علاقه تون :)
میتونید از امکان مشاوره رایگان ما هم استفاده کنید تا همکارانم در بخش مشاوره به طور کامل راهنماییتون کنن:
02166475618 الی 20


موفق باشید 
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
محمد
|
1395/10/15 - 18:28
0
0
سلام. لیسانس کشاورزی دارم و قصد خوندن ارشد روانشناسی دارم . از اونجایی که فرمودین باید دو مقطع روانشاسی داشت تا اجازه مطب داده بشه مجموع زمان ارشد و دکترا نهایتا چند سال میکشه که بشه مطب زد؟ و اینکه از الان میخوام واسه ارشد بخونم بنظرتون میتونم قبول شم ؟ آشنایی قبلی هم با منابعش ندارم فقط ریاضی و زبانم خیلی خوبه.
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/15 - 22:18
سلام محمد


ارشد 2 سال هست و دکتری 4 سال.
این که ریاضی و زبانتون خوبه بسیار کمکتون خواهد کرد در کنکور، ولی نیاز به یک سری راهنمایی هایی دارید که در قالب کامنت نمی گنجه. از امکان مشاوره رایگان ما استفاده کنید تا همکارانم در بخش مشاوره بهتر راهنماییتون کنن:
02166475618 الی 20

موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
رویا
|
1395/10/16 - 13:31
0
0
با سلام و خسته نباشید خدمت شما بزرگواران . من دانشجوی ترم دوم ارشد بالینی هستم . کارشناسیم زبان بوده . حال بعلت سختی قبولی در گرایش بالینی در مقطع دکترا و زمزمه اینکه زیر وزارت بهداشت خواهد رفت من میخوام برای دکترا تغییر گرایش بدم . هم اینکه بتونم راحت تر قبول شم و تلاشم بیهوده هدر نره هم اینکه گرایشی باشه که پرکاربرد باشه . به من رشته مشاوره رو پیشنهاد کردن . اما از طرفی هم به خاطر گرایش های دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد میترسم در مصاحبه ردم کنند . حال موندم که چه گرایشی رو بخونم تا نتیجه مطلوب رو بتونم بگیرم ؟ لطفا راهنمایی ام کنید . بیکران سپاس
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/16 - 21:58
سلام رویا


توصیه میکنیم حتما از امکان مشاوره رایگان دکتری کیهان استفاده بفرمایید تا همکارانم بهتر بتونن راهنماییتون کنن:
02166475618 الی 20


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
فهیمه
|
1395/10/16 - 15:57
0
0
سلام خسته نباشید،من میخوام واسه کنکور ارشد روانشناسی و اموزش کودکان استثنایی بخونم،میشه بگین چه کتابایی رو برا کنکور بخونم؟؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/16 - 22:01
سلام فهیمه


ما هنوز در گرایش کودکان استثنایی مشاوری نداریم و متاسفانه نمیتونیم اطلاعات دقیقی بهتون بدیم.
اما از اونجایی که این رشته هم به مجموعه روانشناسی پیوسته، دروس مشترک با گرایش تربیتی و بالینی داره. اگر منابع کودکان استثنایی رو میدونید، در دروس مشترکش میتونید از جزوات ما استفاده بفرمایید: کلیک کنید.


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
زهرا
|
1395/10/16 - 17:32
0
0
سلام ببخشی یه سوالی داشتم .من تازه می خام ازمون ورودی به دانشگاه رو بدم .می خام گرایش روان شناسی .خانواده درمانی رو بخونم./ گفتید فقط تو دانشگاه شهید بهشتی و علم وفرهنگ هست. میشه بگید بایدچه رتبه ای داشته باشم....
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/16 - 22:16
سلام زهرا


متاسفانه در خصوص کنکور کارشناسی اطلاعاتی نداریم. ما به صورت تخصصی در کنکور ارشد و دکتری روانشناسی فعالیت داریم.
بهتره با یه مشاور تحصیلی مشورت کنید.


براتون آرزوی موفقیت داریم :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
مینو
|
1395/10/22 - 00:48
0
0
سلام من کارشناسی معماری دارم اگه بخوام کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بخونم ایا امکانش هست که با مدرک لیسانس معماری ارشد روانشناسی بخونم؟؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/22 - 21:47
سلام مینو


بله بله در مقطع کارشناسی ارشد امکان تغییر رشته وجود داره :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
سمیرا
|
1395/10/23 - 19:40
0
0
سلام و وقت بخیر ببخشید من علاقه ای خاصی به خوندن روانشناسی دارم و میخام کارشناسی ارشدم را رواشناسی بخونم اما دقیق نمیدونم کدوم گرایش کاربردی تر و بهتره میشه راهنماییم کنید. باتشکر
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/23 - 20:01
سلام سمیرا


توضیحاتی که روی سایت بشه قرار داد، مطالبی هست که در این صفحه قرار دادیم، برای کسب اطلاعات بیشتر توصیه میکنم از امکان مشاوره رایگان ما استفاده کنید تا همکارانم در بخش مشاوره به طور کامل راهنماییتون کنن :)
02166475618 الی 20


موفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
الهه
|
1395/10/27 - 16:41
0
0
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم نوروفیدبک جزو رشته ی علوم شناختیه و اینکه چطوری میشه ارشد رو علوم شناختی خوند؟باید ازمون اینستیتوی علوم شناختی رو داد؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/28 - 23:10
سلام الهه


خیر لزوما مرتبط با رشته علوم شناختی نیست، مربوط به رشته بالینی و عمومی هم میتونه باشه و شاید حوزه های دیگه...
باید کنکور ارشد علوم شناختی رو شرکت کنید که زیرمجموعه علوم پایه هست، به دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد مراجعه بفرمایید :)

موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
morvarid
|
1395/10/28 - 18:30
1
0
باسلام،میخواستم بدونم بادیپلم کار ودانش میشه تو دانشگاه روانشناسی خانواده درمانی وانتخاب کنم،سپاس
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/28 - 23:12
سلام مروارید


ما به صورت تخصصی در حوزه ارشد و دکتری فعالیت میکنیم :)
اما تا جایی که از کنکور کارشناسی اطلاع داریم، لیسانس گرایش نداره و صرفا "روانشناسی" هست و در مقطع ارشد گرایش خانواده درمانی انتخاب میشه. اما این که با دیپلم کار و دانش میشه کنکور انسانی شرکت کرد رو اطلاعی نداریم.

موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
پیام پورنکو
|
1395/10/29 - 17:47
0
0
سلام میشه راهنماییم کنید می خواستم بدونم باید در چه گرایشی وارد بشم تا بتونم به افراد کمک کنم تا خودشون رو بهتر بشناسن و موفق بشن بقول بعضی ها روانشناسی موفقیت که باعث میشه فرد خودش و ضمیر ناخودآگاه خودش رو بشناسه و این که بتونم از نظر کمک کنم به پیشرفت کاری و بازار کاری افراد و سازمان ها مثل دکتر آزمندیان یا دکتر محمود معظمی ممنون میشم جواب بدین چون می خوام انتخاب رشته کنم
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/10/29 - 18:28
سلام پیام


برای کمک به سازمان ها میتونید رشته روانشناسی صنعتی سازمانی بخونید، برای کار کمک به کیفیت زندگی افراد هم بهتر هست رشته روانشناسی بالینی رو انتخاب کنید (و یا عمومی). ببینید کدوم رو ترجیح میدید :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
روژان
|
1395/11/07 - 23:29
0
0
سلام.بنده لیسانس روانشاسی عمومی خوندم.به ورزش خیلی علاقه دارم ب نطرتون روانشناسی ورزشی میتونه بهم کمک کنه.و اینکه آموزشو دوست دارم.نمیدونم زمینه های شغلیش به چه صورته.؟از طرفی دیگه میگم روانشناسی کودکو نوجوانو ادامه بدم شاید بهتر بتونم کار کنم.ممنون میشم پاسخ بدید.
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/11/08 - 00:19
سلام روژان


ما گرایش های مختلف رو برای شما عزیزان معرفی کردیم، در تمامی این گرایش ها میشه خوب کار کرد. در نهایت، این که شما کدوم رو انتخاب کنید کاملا بستگی به علاقه خودتون داره :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
محبوبه
|
1395/11/12 - 17:34
0
0
سلام.ضمن تشکر بابت مطالب خوبتون میخواستم بدونم در مورد روانشناسی شناختی اینکه گفتین از کنکور 93 ب بعد از شاخه های روانشناسی جدا شده یعنی دیگه نمیشه با مدرک روانشناسی این رشته رو در ارشد انتخاب کرد؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1395/11/12 - 20:06
سلام محبوبه


کلا در مقطع کارشناسی ارشد برای تغییر رشته، مانعی وجود نداره. شما با هر مدرک کارشناسی ای میتونین در کنکور کارشناسی ارشد هر رشته ای شرکت کنین :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
ناشناس
|
1396/01/16 - 20:37
0
0
رشته روانشناسی بالینی در مقطع بالاتر از لیسانس شامل چه رشته هایی است
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/01/16 - 21:36
سلام دوست گرامی


اگر منظورتون گرایش های روانشناسی هست، همین مواردی که در این صفحه مشاهده می کنید هست.
خود روانشناسی بالینی یک رشته هست، زیررشته ای نداره :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
مسی
|
1396/01/20 - 22:42
0
0
با سلام و وقت بخیر آیا رشته روانشناسی اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور نیز عرضه می شود؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/01/21 - 11:35
سلام دوست گرامی


اطلاعی نداریم متاسفانه، ما فقط در خصوص نحوه قبولی در کنکورش میتونیم راهنمایی بدیم :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
نازنین
|
1396/01/21 - 15:37
0
0
با سلام و وقت بخیر رشته ی کارشناسی من علوم تربیتی گرایش آموزش ابتداییه ، میتونم ارشد گرایش های روانشناسی رو انتخاب کنم؟ و آیا با ارشد گرایش های روانشناسی میتونم کار کنم؟ (منظورم مرکز مشاوره و مطبه)
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/01/21 - 19:17
سلام نازنین


بله امکان شرکت در آزمون روانشناسی رو دارید، البته احتمالاً به جز روانشناسی بالینی که به احتمال زیاد سال آینده به وزارت بهداشت منتقل میشه.
با یک مقطع امکان دریافت مجوز رو ندارید و باید حداقل دو مقطع «روانشناسی یا مشاوره» خونده باشید :)


موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
میترا
|
1396/01/23 - 13:39
0
0
سلام برای دریافت مجوز مطب،نوع دانشگاه یا زیر نظر وزارت علوم و بهداشت بودن مهم نیست؟؟
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/01/23 - 20:55
سلام میترا


خیر سراسری یا آزاد یا بهداشت بودن مدرکتون اهمیتی نداره :)موفق باشید
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.