.
hed

پرسشنامه بهباشی ذهنی و زیر مقیاس های آن
(هیجانی، روانشناختی و اجتماعی)

از کی یز و ماگیارمو

دانلود, دانلود رایگان, دانلود پرسشنامه, دانلود رایگان پرسشنامه, دانلود پرسشنامه بهباشی ذهنی, بهباشی ذهنی, بهباشی, بهباشی روانشناختی, بهباشی هیجانی, کی یز, keyes, دانلود پرسشنامه بهباشی ذهنی, دانلود پرسشنامه کی یز, دانلود پرسشنامه بهباشی ذهنی کیز


 
طي يك ماه گذشته،تا چه حد احساس هاي زير را تجربه كرده ايد؟

مقیاس بهباشی هیجانی (عاطفه مثبت)


    تماممدت بیشتراوقات بعضی اوقات کمی اصلاً
۱ بشاش و بانشاط          
۲ روحيه خوب          
۳ شادماني بسيار          
۴ آرامش          
۵ رضايت          
۶ سرشار از انرژي و حيات          
 

 
 

مقیاس بهباشی هیجانی (عاطفه منفی)

    تماممدت بیشتراوقات بعضی اوقات کمی اصلاً
۱ همه چيز آنقدر غم انگيز بوده كه چيزي باعث نشاط من شده است.          
۲ عصبي          
۳ ناآرامي و بيقراري          
۴ نااميدي          
۵ براي هركاري بايدتلاش كرد          
۶ بي ارزشي          
 
 

 

مقیاس بهباشی روانشناختی


ردیف   موافق نمی دانم مخالف
بسیار زیاد تاحدی کمی کمی تا حدی بسیار زیاد
۱ بیشتر ویژگی های شخصیتم را دوست دارم.              
۲ وقتی داستان زندگی ام را مرور میکنم از هرآنچه تاکنون رخ داده، خشنودم.              
۳ برخی از مردم در یک زندگی بی هدف سرگردانند، اما من از آنها نیستم.              
۴ کارهای روزانه زندگی، اغلب مرا آزرده خاطر میکند.              
۵ وقتی از جهات مختلف پیشرفت هایم را ارزیابی میکنم، احساس یاس و ناامیدی می کنم.              
۶ حفظ روابط نزدیک برایم دشوار بوده است.              
7 هر روز برای همان روز زندگی میکنم و واقعاً به آينده
فكرنميكنم.
             
8 به طوركلي من مسئول موقعيتي هستم كه براي خود به وجود آورده ام و در آن زندگي ميكنم.              
9 بخوبي از عهده مستوليت هاي روزمره زندگيم برمي آيم.
 
             
10 گاهی اوقات احساس ميكنم آنچه را بايد درزندگی ام
بدهم،انجام داده ام.
             
11 براي من زندگي فرايندي مداوم ازيادگيري،تغيير و
رشد است.
             
12 من فكر ميكنم كسب تجارت جديدي كه مرا به فكر
كردن در مورد خودم و دنيا وادار كند،مهم است.
             
13 مردم مرا آدمي بخشنده ميدانند زيرا وقتي را هم در اختيار ديگران ميگذارم.              
14 مدت زيادي است كه تلاش براي ايجاد هرگونه تغيير
يا بهبود اساسي در زندگي را از دست داده ام.
             
15 معمولاً افرادي كه عقايد محكمي دارند مرا تحت تأثير
قرار ميدهند.
             
16 روابط گرم و صمیمانه زیادی را بادیگران تجربه نکردم.              
17 به عقایدم اطمینان دارم،حتی اگر با افکار بیشتر مردم متفاوت باشد.              
18 من خودم را باآنچه برایم مهم است ارزیابی میکنم نه با ارزشهایی که برای دیگران مهم است.              
                     
 
 
 
 
 

مقیاس بهباشی اجتماعی


ردیف   موافق نمی دانم مخالف
بسیار زیاد تاحدی کمی کمی تا حدی بسیار زیاد
۱ دنیا برایم بسیار پیچیده است.              
۲ احساس میکنم به هیچ گروهی تعلق ندارم.              
۳ مردمی که نیکی میکنند انتظار جبران ندارند.              
۴ چیزهای ارزشمندی برای عرضه به دنیا دارم.              
۵ دنیا برای همه جای بهتری میشود.              
۶ با افراد گروهم احساس نزدیکی میکنم.              
7 فعالیت های روزانه من چیز باارزش و مفیدی برای جامعه من ایجاد نمیکند.              
8 نمیتوانم درک کنم در دنیا چه میگذرد.              
9 در جامعه پیشرفتی نیست.              
10 مردم به مشکلات دیگران اهمیت نمیدهند.              
11 جامعه من منبع آسایش و راحتی است.              
12 سعی میکنم بفهمم و بیندیشم در کشورم چه میگذرد.              
13 جامعه من منبع آسایش و راحتی است.              
14 معتقدم که مردم مهربانند.              
15 هیچ چیز مهمی برای ارائه به جامعه ندارم.              
                     
 
 
 
پرسشنامه بهباشی ذهنی
     این پرسشنامه توسط کی­یز[1] و ماگیارمو[2] در سال 2003طراحی شد که شامل سه بعد بهباشی هیجانی (12سوال)، بهباشی روانشناختی (18سوال) و بهباشی اجتماعی (15سوال) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه بهباشی ذهنی

     این پرسشنامه توسط گلستانی بخت (1386) روی 57آزمودنی اجرا و اعتباریابی شد و ضریب همبستگی پرسشنامه بهباشی ذهنی را78/0 و مقیاس­های فرعی آن شامل بهباشی هیجانی، بهباشی روانشناختی و بهباشی اجتماعی را به ترتیب 76/0، 64/0 و 76/0گزارش کرد. ضریب همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 80/0 و برای مقیاس­های فرعی آن به ترتیب 86/0، 80/0 و 61/0به دست آمد.
     تمنایی فر و معتقدی فرد (2014) ضریب همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 63/0 و برای مقیاس­های فرعی آن به ترتیب 25/0، 70/0 و 61/0به دست آورد.
 

 
 
روش نمره گذاری:

     بهباشی هیجانی: سوالات بخش هیجانات مثبت (6سوال اول) با سوالات بخش هیجانات منفی (6سوال دوم)  با هم جمع می­شوند و نمره کل بهباشی هیجانی به دست می­آید. البته، همه سوالات بخش هیجانات منفی به غیر از سوال 5از مقیاس بهباشی هیجانی، بر عکس کد گذاری می­شوند و سپس با یکدیگر جمع می­گردند. با توجه به ارزش گذاری 1تا 5برای گزینه­های اصلا تا تمام مدت در این زیر مقیاس حداقل نمره 16و حداکثر نمره 56می­باشد (گلستانی بخت، 1386).
بهباشی روانشناختی: در این قسمت سوالات1، 2، 3، 8، 9، 11، 12، 13، 17،18بر عکس نمره گذاری شد و مجموع نمرات مولفه ها، نمره کل بهباشی روانشناختی محسوب می­شود.

 
مولفه­ها سوالات مربوط به هر مولفه
پذیرش خویشتن 1 , 2 , 5
هدف در زندگی 3, 7, 10
تسلط بر محیط 4,  8, 9
روابط با دیگران 6, 13, 16
رشد شخصی 11، 12، 14
خود مختاری 15، 17، 18
 
 
در قسمت مقیاس بهباشی اجتماعی: سوالات 3، 4، 5، 6، 11، 12 و 14 برعکس نمره گذاری شد.
 
مولفه­ها سوالات مربوط به هر مولفه
همبستگی اجتماعی 1 , 8 , 12
پیوستگی اجتماعی 2, 6, 11
پذیرش و مقبولیت اجتماعی 3,  10, 14
مشارکت اجتماعی 4, 7, 15
واقع گرایی اجتماعی 13، 9، 5
 

     با توجه به ارزش گذاری 1 تا 7 برای گزینه های (بسیار زیاد مخالفم) تا (بسیار زیاد موافقم) در هر دو زیر مقیاس بهباشی روانشناختی و اجتماعی حداقل نمره در زیر مقیاس بهباشی روانشناختی 18 و حداکثر نمره 126 و در زیر مقیاس بهباشی اجتماعی حداقل نمره 15 و حداکثر نمره 105 است. از مجموع نمرات بهباشی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی، نمره بهباشی ذهنی به دست می­آید.

 

برای دانلود فایل pdf این پرسشنامه، کلیک کنید. 


 
تعداد بازديد : 3444
نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 0
در انتظار بررسی: 0
انتشار یافته : 4
فروغ
|
1398/09/28 - 18:14
0
0
سلام وقت بخیر،بهباشی ذهنی به انگلیسی اس را هم ممنون میشم بفرمایید🙏🙏🙏
پاسخ ها
کیهان
|
1398/09/30 - 12:29
سلام فروغ

معادل بهباشی ذهنی در انگلیسی : Subjective Wellbeing Questionnaire

موفق باشید:)
گروه آموزشی کیهان
ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید! 
شیرین
|
1396/11/20 - 13:39
0
0
با سلام من بر ای پایان نامه ام میخوام روبهباشی ذهنی کارکنم وبه دومتغیردیگه نیاز دارم ممنون میشم دراین موردپیشنهاداتی بدهید
پاسخ ها
گروه آموزشی کیهان
|
1396/11/22 - 21:50
سلام شیرینشما میتونید از مشاور بخش مقاله نویسی کیهان در این زمینه کمک بگیرید:
http://www.kayhanravan.ir/fa/freeconmaghaleh.aspxموفق باشید :)
گروه آموزشی کیهان
از آخرین اخبار کنکور ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره مطلع باشید!
 
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
.